April 2018:

Hana, over wie wij eerder schreven : Haar werk is girls empowerment – het slagvaardiger maken van meisjes, zodat ze leren omgaan met de sociale en culturele druk. Ze worden door Hana ondersteund om de basisschool, maar ook de middelbare school, af te maken. Aan de ouders wordt het belang van onderwijs duidelijk gemaakt. (Kune Zuva heeft er o.a. voor gezorgd dat Hana haar opleiding als onderwijskundige heeft kunnen volgen en voltooien). Zie ook: Hana enthousiasmeert andere meisjes.

Vandaag vertelt zij ons volgende: Het project wordt over 4 maanden afgerond. Ik vind het jammer maar het maakt me blij om te zien dat de meisjes veel sterker zijn. Als ik deze jonge vrouwen vergelijk met het begin van het project, toen waren de meeste meisjes heel erg verlegen om wat dan ook over zichzelf te vertellen. Ze zijn nu veel vrolijker en voll zelf vertrouwen om te praten over de ongemakken van menstruatie, de gevaren van besnijdenis en hun problemen met uitgehuwelijkt worden op zeer jonge leeftijd. En hier durven ze nu gewoon met hu docenten en vrienden over te praten. Ook is er een duidelijke verbetering met het aantal meisjes dat op school blijft om de middelbare school af te ronden. Ik word hier zo gelukkig van. Ik wist dat het een project was en dat het dus binnenkort afloopt. Maar de resultaten van het project maken mij blij en vol goede moed voor een volgende uitdaging.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Januari 2018:

Ieder jaar roept "moeder Agnes"  een Keniaanse gepensioneerde onderwijzeres, alle leerlingen (middelbaar en hoger onderwijs) die zij begeleidt, bijeen. Ook de evt. moeder, vader of andere begeleider wordt verwacht te verschijnen. De resultaten worden besproken, maar ook de persoonlijke obstakels en andere actuele zaken. Ook dit jaar kwamen de meisjes die wij vanuit Kune Zuva in deze regio steunen bijeen. De meest rechtse is "moeder Agnes". Deze directe begeleiding zorgt voor het tijdig kunnen ingrijpen wanneer zaken anders verlopen dan gehoopt. Agnes adviseert ons direct over de nieuwe uitdagingen, de resultaten en haar adviezen voor toekomstige mogelijkheden voor de desbetreffende scholier of student. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

December 2017:

Eindelijk is het dan zover, afstuderen. Het was nog even heel spannend want, door de verkiezingen en de herverkiezingen, heeft het land economisch maandenlang plat gelegen en waren de scholen uit veiligheidsoverwegingen een aantal weken gesloten. De cermoniële afstudeerdatum was tot het laatste moment onduidelijk, de chaos in het land die ieder moment om zou kunnen slaan in "oorlog" heeft het land lamgelegd. Even was er spraken dat het afstuderen pas in juni zou kunnen plaatsvinden maar uiteindelijk. Uiteindelijk lijkt de rust weder te keren. 

Jeniffer (23) ontmoeten we in 2010 als ze weer eens van school weggestuurd is, omdat ze het schoolgeld niet kan betalen. Nadat haar moeder overlijdt, wordt ze in het gezin van haar broer opgenomen. Echter zonder door zijn vrouw te worden geaccepteerd. Een moeilijke jeugd is het gevolg. Met onze steun is ze fanatiek aan de gang gegaan om een beter leven voor zichzelf te creëren en ze studeerde zojuist af als medisch laborante aan de Kenyatta Hogeschool. De afgelopen jaren heeft zij naast haar studie een grote inzet en enthousiasme getoond om de weeskinderen en scholieren uit kwetsbare gezinssituaties binnen het Kune Zuva programma te motiveren en te begeleiden.

Zij adviseert en inspireert ons met haar ideeën hoe scholieren en studentes te selecteren, te motiveren en door ze persoonlijk te begeleiden.

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

November 2017:

De Ethiopische Banchayehudaba heeft eerder deze week haar diploma ontvangen maar moet haar praktijk gedeelte nog afmaken. Doordat zij afgelopen mei via een uitwisseling 4 weken naar Duitsland mocht, heeft ze haar praktische training voor haar opleiding medicijnen nog niet kunnen afronden. Maar omdat de afstudeerceremonie wel gewoon doorging heeft de Universiteit van Jimma er voor gekozen Banchayehudaba wel gewoon al haar diploma te geven. Haar nichtje, oom en broer waren erbij toen de directeur van de Universiteit haar een certificaat gaf om te bevestigen dat ze één van de beste vrouwelijke studenten van dit academische jaar is. 

 Haar dromen zijn groots. Banchayehudaba ziet het afronden van haar studie als een eerste stap om "de beste dokter" te worden. Ons steuntje in de rug, heeft haar vertrouwen in de  toekomst gegeven. We zullen vast nog meer van haar horen.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Augustus 2017:

Het universitaire jaar begint in Kenia komende maand. Deze week vond een motivatie-gesprek plaats voordat twee nieuwe studenten naar de universiteit vertrekken. John, de meest linkse, en Jane, in het midden (de oude man is haar begeleider) gaan komende maand van start. Agnes (rechtse gepensioneerde onderwijzeres) is onze contactpersoon ter plaatse en zij begeleid lokale weeskinderen en kinderen uit moeilijke gezinssituaties tijdens hun lagere en middelbare school. Jane en John heeft zij al jaren onder haar hoede en nu ze de middelbare school succesvol hebben afgerond, nemen wij vanuit Kune Zuva het financiële stuk van deze studenten over. Tweede van rechts is Jennifer, ook zij is destijds door Agnes begeleid, halverwege de middelbare school zijn wij haar gaan ondersteunen. Momenteel zit zij in het laatste jaar van de universiteit en wij zetten haar in om niet alleen meisjes uit haar thuisbasis maar ook scholieren uit andere delen van Kenia te motiveren en ons verder onafhankelijk te informeren en te adviseren. Jennifer is van een verlegen onzekere scholiere uitgegroeid tot een vrouw van de wereld die zeker ook voor Kune Zuva van grote waarde is.

 

Normaliter heeft Agnes jaarlijks een bespreking met alle scholieren die zij steunt, zij verwacht dat deze dan met hun volwassen begeleider bij haar langs komen en dan wordt naast het belang van onderwijs ook alle andere mogelijke dingen besproken. Deze bespreking vindt in  januari plaats omdat dan het nieuwe schooljaar in Kenia aanvangt. Echter dit jaar zijn er twee scholieren die zo goed hebben gepresteerd op de middelbare school dat ze een beurs krijgen om door te studeren. Aangezien de universiteiten niet in januari maar pas in september beginnen, is besloten nu een bijeenkomst te organiseren waarin zij worden voorbereid op hun nieuwe studentenleven. We proberen in overleg met onze Keniaanse contactpersonen hier een nieuwe, hanteerbare structuur in op te zetten om zo tijdig te kunnen bijsturen of ingrijpen, Jennifer, onze eerste universiteitsstudente speelt in deze nieuwe aanpak een belangrijke rol. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Juli 2017:

De Ethiopische Mestawot Meskele heeft afgelopen week met succes haar opleiding in accountancy afgerond. Deze drie jarige opleiding tot boekhouder heeft zij op Hawassa Universiteit gevolgd, zelf is zij geboren in Welita Sodo. Zij woonde voorheen bij haar oude grootmoeder aangezien haar ouders beiden zijn overleden. Na haar lagere school is zij in een weeshuis terecht gekomen in Dire Dawa, dit is erg ver van waar zij is opgegroeid, de middelbare school was daardoor niet gemakkelijk. Zij vindt het heerlijk om Gospel te zingen, boeken te lezen maar ook andere meisjes te helpen met hun studie, juist ook omdat zij zelf heeft ervaren hoe moeilijk het is om je school af te maken wanneer er niemand is om je te motiveren en te ondersteunen.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

juli 2017:

De Ethiopische Hana kwam in 2012 binnen ons sponsorprogramma voor universiteitsstudenten. Haar middelbare school kon ze afronden door de hulp van de lokale katholieke kerk, dit omdat haar vader aan het einde van haar lagere schooltijd is overleden. 

Hana heeft een opleiding gedaan in onderwijsontwikkeling en planning. In 2015 is zij afgestudeerd en we hadden al even niets van haar gehoord. Dit kwam mede doordat ze op het platteland aan het werk was en daar geen toegang tot internet had. Sinds kort heeft ze een nieuwe baan in een wat grotere stad waar ze projectmanager onderwijs is en waarbij juist het motiveren van meisjes om hun opleiding af te maken en het belang van onderwijs uit te leggen één van haar belangrijkste taken is. Laat dat nu ook een heel belangrijk speerpunt zijn van Kune Zuva. 

 

Hana richt zich vooral op meisjes van 12 - 19 jaar op het platteland in de omgeving van Meki, de plaats waar ook zij haar middelbare school heeft gedaan. Zij zegt dat zij door onze steun is geinspireerd om zich in deze richting te gaan ontwikkelen en is heel blij dat ze nu het geleerde in de praktijk kan brengen. Wij zijn beretrots dat we dit kunnen bewerkstelligen. Op de foto is Hana een groep meisjes aan het vertellen over het belang van onderwijs en wat daar allemaal bij komt kijken.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Juli 2017:

Het was begin 2008 toen we een noodoproep kregen van een lokale priester. Zeginet zit in groep 8 en haalt hele goede resultaten, zij is elf jaar oud en de 2de beste van haar klas met 55 leerlingen. Haar broertje Dagim is zeven jaar en zit in groep 4,  hij is 6de van de 48 leerlingen in zijn klas. Zeginet en haar broertje wonen bij hun opa en oma. Opa Assefa is een oude man die samen met zijn vrouw 14 kinderen waarvan er nog maar 2 in leven zijn. De ene is geestelijk gehandicapt de ander is getrouwd met kinderen. De andere kinderen zijn overleden ten gevolge van ziektes, hongersnood en oorlog. Opa Aseffa werkt nog als portier bij de lokale priester voor enig inkomen.

De moeder van Zeginet en Dagim overleed in 2003, Dagim was toen pas 2 jaar oud en Zeginet 6. De vader was een intelligente man en studeerde vlak voor hij overleed in Duitsland, dit was niet lang voor het overlijden van de moeder.  Oma heeft ook geen goede gezondheid maar gelooft wel heel erg in scholing. Zij vroeg aan onze contactpersoon of wij haar niet konden helpen met haar kleinkinderen, omdat ze anders geen kansen in dit leven zouden hebben. Toen de moeder van Zeginet overleed, heeft oma beloofd de kinderen naar een zo goed mogelijke school te sturen.  Zeginet ging eind 2008 naar de middelbare school, toen zijn wij haar, via haar opa gaan helpen.

In 2011 overleed haar opa. Het leven werd toen nog moeilijker en ons contact verliep moeizaam. Met zijn overlijden was het niet meer mogelijk zijn bankrekening te gebruiken, Zeginet is te jong en haar oma was niet in staat om nog naar een bank te gaan om een rekening te openen. Het idee om haar naar een andere, betere middelbare school te laten gaan, waar wij goede contacten hebben, bleek ook geen oplossing. Ze wilde haar oma niet alleen laten.  Via een andere oud studente van ons sponsorprogramma zijn we in staat om Zeginet te blijven volgen en steunen.

Wanneer zij in 2014 een HBO opleiding gaat doen, krijgen wij persoonlijk contact met haar. Haar resultaten zijn nog steeds uitmuntend op haar opleiding "bedrijfskunde" aan deze opleiding in de hoofdstad Addis Ababa. Doordat zij zo goed presteert op de middelbare school, mag zij kiezen welke studie zij gaat volgen. Toch kiest zij voor een driejarige bedrijfskundestudie omdat zij hierin de meeste mogelijkheden ziet om snel aan het werk te komen en haar oma en broertje verder te helpen.

Afgelopen week is zij afgestudeerd met een top-lijst. Nu op zoek naar werk. Dat komt vast goed, en oma... is apetrots!

 

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Mei 2017:

De Ethiopische Banchayehu mag vier weken doorbrengen in München. Banchayehu is al op jonge leeftijd wees geworden en haar oma heeft gezorgd dat ze naar school kon. Sinds ze medicijnen studeert op de Universiteit van Jimma steunen wij haar. Zij is duidelijk één van onze topstudentes. De universiteit heeft een uitwisselprogramma met de Universiteit van München en daarom is ze nu in Duitsland. Vier studenten zijn uitgekozen op basis van hun resultaten, Banchayehu is één van de gelukkigen. Elke week loopt ze mee op een andere afdeling in het ziekenhuis dat verbonden is aan de universiteit. Wij zijn natuurlijk beretrots op zo'n succesvolle studente. Daar doen we het voor!

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Maart 2017:

Toen Jane in 1998 werd geboren, was haar vader al bijna 9 maanden dood. Op negenjarige leeftijd verloor zij ook haar moeder aan ziekte. Het afronden van de basisschool viel niet mee, Agnes onze lokale contactpersoon, zamelde geld in en begeleidde haar. Gezien haar goede resultaten, was het zoeken van een middelbare school een logische vervolgstap. Echter hiervoor is schoolgeld nodig. Agnes deed haar best om telkens weer genoeg geld bijeen te krijgen. Geregeld ging Agnes naar de school om aan te geven dat ze het geld echt zou vinden en ze Jane niet mochten wegjagen.

Afgelopen december heeft Jane het nationale examen met voldoende punten afgesloten om naar de universiteit te mogen. Echter voor Agnes en de lokale gemeenschap is dit financieel niet meer haalbaar. Zij zorgen al voor zoveel kinderen dat deze naar school kunnen. Als ex-onderwijzeres heeft Agnes persoonlijk ook meer grip op basis- en middelbare scholieren. Aangezien wij al met Agnes samenwerken voor diverse andere meisjes, was de vraag of wij Jane voor de komende 4 jaar willde steunen via ons fonds voor universiteitsstudenten, een logische vraag.

 

Jane speelt graag volleybal en zingt in het kerkkoor. Nadat haar ouders zijn overleden, bleef Jan met haar twee broer en haar zus op het stukje land wonen waar zij zijn geboren. Haar oudste broer bewerkt het land om zo wat eten te vergaren. Verder hebben zij recht op voedselhulp in droge tijden.  Jane haar droom is om Civiele techneut te worden, lukt dit niet dan lijkt onderwijzeres op een middelbare school haar ook wel iets. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Contact

Kunezuva Facbook

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here