Financieel Overzicht 2016

 

Financieel Jaarverslag 2016 - Stichting Kune Zuva

Balans 31 December 2016
Kas
0
Eigen vermogen
13.907
Bank
35.742

Reserv. 2017 **

Overige res.***

20.335

1.500

Totaal activa          35.742 Totaal passiva
35.742

 

Overzicht van baten en lasten 2016

Giften algemeen
       8.926
     
Giften specifiek
      28.260
Projecten Afrika
38.950
Subsidies
              0
Diverse kosten 410
Rente
         335
     
Bij:          
Mutatie RLP 16/17*
       1.835
     
Totaal baten
      39.356
Totaal lasten 39.360
      Saldo
 4

 

* Mutatie reservering lopende projecten:

Vrijkomend: Reservering lopende projecten 2016   22.170
Af: **Reservering lopende projecten 2017   20.335
  Mutatie res. lopende projecten '16/'17  1.835

*** Overige reserveringen: giften ontvangen voor specifieke kinderen in Ethiopië & Zimbabwe - voor hun opleiding in de toekomst

Contact

Kunezuva Facbook

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here