Vrijwilligers

Agnes Kamuya
Als gepensioneerde Keniaanse lerares, begeleidt Agnes op geheel vrijwillige basis een groep meisjes uit moeilijke gezinssituaties met hun middelbare school en eventuele vervolgopleiding. Daarnaast helpt ze ouderen om hun leven leefbaar te houden en gehandicapten met het initiëren van inkomst genererende activiteiten. Ook probeert zij de krachten van lokale en internationale organisaties te bundelen om gehandicapten te steunen met bijvoorbeeld handprotheses, nieuwe heupen maar ook rolstoelen.

Betre Fisseha
Was de directeur van Meki basis- en middelbare school, Ethiopië in 2007 toen wij mede op zijn advies met het studentenfonds universiteitstudentes voor goede studentes uit arme families van start gingen. Toen hij in 2009 de school verliet voor andere verantwoordelijkheden, is hij tot op dit moment actief gebleven met het adviseren over en op volgen van de diverse meisjes. In 2015 is hij verantwoordelijk voor een andere school, geeft waar gewenst advies en draagt soms een studente aan die echt hulp nodig heeft.

Boniface Muema Isenge
Keniaanse priester, tot voor kort actief (8 jaar) met diverse lagere en middelbare scholen in Borana, Zuid-Ethiopië. Zet zich actief in om deelname van meisjes aan onderwijs in zowel Zuid-Ethiopië als Kenia te bevorderen. In 2013/2014 een studie "Master in Development" (2013/2014) in Dublin gevolgd. Vanaf 2015 actief in Zuid-Soedan waar hij zich wederom inzet om meisjes de kans op onderwijs te geven.

Cees van Kempen
Werkzaam als zelfstandig producent van natuurdocumentaires (zie ook Ispida Wildlife Productions). Heeft eerst regelmatig in Afrika gereisd. Daarna gewerkt op wereldbankprojecten in Nigeria (1996-1997) en in Ethiopië (1998). Als medeoprichter houdt Cees zich naast algemene ondersteuning bezig met de fotografie en filmbeelden.

Elly Brooijmans-Akkermans
Actief betrokken bij ontwikkelings-projecten in diverse landen. Begin jaren negentig steunde zij het scholingsproject in Zimbabwe waaruit uiteindelijk Kune Zuva is ontstaan. Naast fondsenwerving houdt Elly zich bezig met promotie van de stichting.

Gilbert Ouma
Werkzaam als ontwerper van tentoonstellingen in het Nairobi Nationaal museum. Gilbert gebruikt zijn vrije tijd niet alleen om prachtige schilderijen te maken (en ontwerpen voor de wereldkaarten in de wereldwinkels), maar ook om zijn broer te helpen. Zijn broer Steven werkt als missionaris in Todonyang, Turkana, op de grens van Kenia en Ethiopië. Door trainingen te geven in bijvoorbeeld het maken van papier, manden en glaskralen uit lokale grondstoffen, biedt Gilbert mensen nieuwe manieren om in hun levensonderhoud te voorzien.

Hanny Abels
Na 25 jaar als personeelsadviseur te hebben gewerkt, heeft Hanny in 2002 haar baan opgezegd omdat die geen voldoening meer gaf. Ze is vrijwilligerswerk gaan doen bij Bureau Slachtofferhulp en Humanitas. Toen haar man Hans met vervroegd pensioen ging en zij zichzelf nog te jong en actief vonden om achter de geraniums te zitten, zijn zij vrijwilligerswerk in Ethiopië gaan doen. Hanny ondersteunde Kune Zuva bij de coördinatie en opvolging van projecten in Arba Minch en omgeving, waaronder de renovatie en nieuwe toiletten voor de Katoenschool. In 2013 terug gekeerd maar Nederland maar nog steeds betrokken bij de Kune Zuva activiteiten.

Jan van Vugt
Heeft al enige jaren zijn eigen bedrijf "Reforge" waarin hij bedrijven adviseert en begeleidt op het gebied van automatisering. Actief betrokken bij het oplossen van acute problemen met documenten en het bewerken van digitale presentaties.

John Skinnader
Een Ierse priester en een persoonlijke vriend van de oprichters van Kune Zuva. Woonde 9 jaar in Ethiopië als leider van grote, door de Europese Unie en Oostenrijkse regering gefinancierde, ontwikkelingsprojecten. Naast deze werkzaamheden kreeg John aanvragen van achtergestelde individuen en kleinere projecten die tussen wal en schip terecht dreigen te komen. Voor Kune Zuva derhalve een ideale contactpersoon. Sinds eind 2012 woonachtig in Wulu, Zuid-Soedan. De situatie in Zuid-Soedan blijft spannend, via John investeren wij sinds 2014 in onderwijs voor enkele meisjes aldaar.

Julia Oostenbrug
Is ontwerpster. Heeft samen met Bas Gosselink van 2Lemons de nieuwe website van Kune Zuva vormgegeven en gebouwd.

Mammo Beriso
Ooit student in ons Ethiopische studentenfonds, heeft zijn Master studie in India gedaan en is nu, na enkele jaren aan de universiteit van Arba Minch afdelingshoofd en docent te zijn geweest, aan het promoveren in Hamburg gedurende 3 jaar. Een vraagbaak voor Kune Zuva, maar ook diegene die de formulieren voor de studenten in orde maakt, adviezen geeft en nieuwe ideeën aandraagt.

Meserete Baye
Was in 2003 één van onze eerste Ethiopische studentes. Nadat zij de beste vrouwelijke bedrijfskunde studente van haar afstudeerjaar was, heeft zij haar Master-graad gehaald door middel van zelfstudie. Daarnaast werkte zij op een universiteit. Hier begeleidde zij ook de lokale Kune Zuva studentes en bracht "studentes-in-nood" onder onze aandacht. Tegenwoordig werkt zij als accountant voor een import – export bedrijf en helpt Kune Zuva waar mogelijk.

Meseret Assefa
Heeft eerst een opleiding tot Orthodox Priester gevolgd maar besloot in de laatste fase de verpleging in te gaan. Met onze hulp heeft hij deze opleiding gevolgd en is daarna werkzaam geweest als gezondheidsmanager en pastoraal werker bij de Hamar in Dimeka, Ethiopië. Sinds 2004 staat hij ons met raad en daad bij. Is jarenlang verantwoordelijk geweest voor de projecten in Dimeka en Turmi. Op dit moment is hij druk bezig zijn studie Bachelor Public Health af te maken.

Stasja Koot
Is cultureel antropoloog en milieukundige. In 1998 bezocht hij Namibië voor de eerste keer, waar hij ontdekte hij dat toerisme een steentje zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de plaatselijke bevolking. Hij raakte nauw betrokken bij de organisatie van Treesleeper Camp bij Tsintsabis en heeft een aantal jaren in Namibië gewoond. Momenteel werkt hij aan de Universiteit Wageningen als docent/onderzoeker en hij houd zich voornamelijk bezig met natuurbeheer in Afrika, ecotoerisme, ontwikkeling, wildlife crime en de ontginning van grondstoffen.

Steven Ochieng
Is als Keniaanse priester werkzaam op een missiepost op de grens van Ethiopië en Kenia. Hij zet zich, waar mogelijk in, om vrede tussen de twee lokale stammen (Turkana en Dassanech) te bewaren en om ze te voorzien van noodzakelijke faciliteiten zoals onderwijs, gezondheidszorg, water en manieren om inkomen te genereren.

Toos Verbruggen
Is 25 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. Op het ogenblik houdt zij zich bezig met de scholingsprojecten in Namibië, zoals het opstarten en begeleiden van de kleuterscholen bij de Bushman in Tsintsabis en Mangetti-West. Deze plaatsen liggen in het Noord-oosten van Namibië in de Kalahari. Daarnaast volgt zij ter plaatse de projecten van Kune Zuva op en brengt hierover advies uit naar het bestuur.

Wilma Peters
Werkzaam als accountmanager/ jobhunter voor de Gemeente Amsterdam en eigenaar van een eigen bedrijf in loopbaanbegeleiding (zie ook www.petersjobconsult.nl). Wilma heeft veel gereisd in Afrika en van oktober 2003 tot maart 2004 bij de Hamar-stam in het zuiden van Ethiopië gewoond. Hier heeft zij voor Kune Zuva diverse projecten geëvalueerd, begeleid en opgestart. Is nu verantwoordelijk voor de Kune Zuva projecten in het uiterste zuiden van Ethiopië Tijdens haar vakantie bezoekt zij regelmatig persoonlijk de projecten in deze regio.

Contact

Kunezuva Facbook

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

CBF ErkendKune Zuva is een CBF-erkend goed doel. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen.

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here