Workshop “Kasikeu Weeskinderen Verzorggroep”

Workshop “Kasikeu Weeskinderen Verzorggroep”

De “Kasikeu Weeskinderen Verzorggroep” bestaat uit oudere weduwen en grootmoeders afkomstig uit 45 verschillende gezinnen, die als groep samenwerken om extra inkomsten te genereren om zichzelf maar ook hun kleinkinderen te voeden, naar school te sturen en de kwetsbare ouderen, weeskinderen en kansarme jongeren uit de gemeenschap op te vangen of te ondersteunen. Zij wonen vlak bij Sultan Hamud ten zuiden van Nairobi, vlak bij de doorgaande weg naar Mombassa.

35 van deze ouderen zijn zeer geïnteresseerd om aan deze cursus mee te doen onder begeleiding van een gepensioneerde onderwijzeres (Agnes Kamuya), die al
jaren met ons samenwerkt in de begeleiding van kansarme jongeren om deze de middelbare school te laten afmaken en soms ook een vervolgstudie te kunnen laten volgen. Daarnaast
een kunstenaar (Gilbert Ouma), die wij in het verleden hebben opgeleid om dit soort kralen te kunnen maken en deze kennis over te dragen.

Meer in deze categorie: « Scholierenfonds, Zuid-Soedan

Contact

Kunezuva Facbook

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here