Studentenfonds voor universiteits studenten

Studentenfonds voor universiteits studenten

Kune Zuva heeft een studentenfonds opgericht waardoor diverse universiteitsstudenten uit arme gezinnen een aanvullende beurs kunnen krijgen. Wij richten ons voornamelijk om vrouwelijke studenten. Als gevolg van  goede studieresultaten, kunnen zij een overheidsbeurs krijgen. Onze aanvulling van zo'n 14 euro per maand betekent dat zij hun reiskosten (1x per jaar naar huis) kunnen bekostigen maar ook een stukje zeep, de nodige kopieën e.d. Zonder deze steun is het vaak niet mogelijk de universitaire opleiding te volgen. Voor het studiejaar 2015/ 2016 steunt Kune Zuva tenminste 34 universitaire studenten.

 

De aanvragen voor scholing komen o.a. binnen via het hoofd van de middelbare school in Meki, een provinciaal stadje ten zuiden van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Een sociale commissie verbonden aan de school beoordeelt de aanvragen waarbij zij bekijken of de familie van de betreffende student(e) zelf niet in staat is om voor de financiële middelen te zorgen. Zij worden door de gemeente aangemerkt als 'arm' en krijgen dan ook gratis medische zorg van een overheidsziekenhuis. Indien de student(e) in aanmerking komt, krijgen wij een uitgebreide aanvraag. Omdat de meeste van deze studenten een overheidsbeurs hebben, waardoor huisvesting, eten en deelname aan colleges is geregeld, gaat het om geringe bedragen.

In juli 2001 zijn we met de eerste twee studenten van start gegaan. Dilatbiya (M) studeerde medicijnen aan Jima Universiteit in het westen van het land, een 6 jarige opleiding. Dit terwijl Tamirat Teshome Desta (M) de richting landbewerking heeft gekozen aan de Alemaya Agricultural Universiteit in Harar, het oosten van Ethiopië. Beiden hebben in tussentijd de opleidingen succesvol afgerond.

Door de jaren heen is het aantal studenten dat wij steunen gestaagd gegroeid. Elk jaar studeren er enkele af, en komen er nieuwe bij. Enkele van onze studenten zijn cum laude afgestudeerd, één studeert zelfs voor zijn PHD in Hamburg & Berlijn na in India zijn Masters te hebben gedaan.

Wat veelbelovend is, is dat wij enkele van onze (ex)-studenten nu als contactpersoon hebben om diverse projecten op te volgen, bijles te geven en nieuwe veelbelovende studenten in financiële nood aan te dragen voor onze studiefondsen.

De studenten die wij steunen zijn voornamelijk jonge vrouwen, maar ook enkele Ethiopische jongens uit zeer afgelegen gebieden zoals Zuid-Omo (tegen de grens met Kenia) en bijvoorbeeld Bazezew uit Gambella (tegen de grens met zuid Soedan). Gemiddeld studeren er ieder jaar 6 studentes af en budgeteren we voor 6 nieuwe studentes. Gelukkig vinden de meesten vrij snel een baan.

Enkele van onze studentes kennen we al heel lang, bijvoorbeeld Esther. Zij is een Maasai dame - destijds is ze gevlucht toen ze werd uitgehuwelijkt. Met onze steun is ze toen (2004) de middelbare school in Tanzania gaan volgen. Daarna een vervolgopleiding, in december 2016 heeft zij haar Bachelor's graad behaald. Daarnaast inspireert zij de meisjes uit haar stam om tenminste de middelbare school af te maken voordat zij een huwelijk accepteren.

Of Jeniffer uit Kenia, wij hebben haar gedurende haar middelbare school sinds 2010 gesteund, momenteel zit zij op de universiteit in Nairobi en helpt ons met het inspireren van weeskinderen in het middelbaar onderwijs. Birtukan zit sinds mei 2016 in ons fonds, zij was eerder in een weeshuis beland omdat haar ouders het niet redde haar naar school te sturen.

Contact

Kunezuva Facbook

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here