Stichting Haella sponsort pilot Maasai

Juni 2021:

Om meisjes voor hun rechten op te laten komen, moeten ze eerst weten wat hun rechten zijn. Dat zaken zijn vastgelegd in de Tanzaniaanse wet is prima, maar als niemand in je gemeenschap je daar van op de hoogte stelt, dan helpt het nog niet. De manier om meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken te stoppen begint met bewustwording. Iedere week weer bezoeken Esther, Nelson en Esuvat een basis of middelbare school om zowel de meisjes als de jongens gedurende een driedaagse workshop te informeren over hun rechten.

 

Echter er is een groep meisjes waarvoor dit te laat komt. Zij zijn of al zwanger of worden gedwongen uitgehuwelijkt aan de (oudere) man aanj wie ze tijdens hun geboorte zijn beloofd.  Voor een aantal van hen is een pilot opgezet, zodat ze onafhankelijk verder kunnen evt. met hun baby. Hierdoor wordt voorkomen dat baby-meisjes al weer op zeer jonge leeftijd worden besneden. 

Stichting Haella heeft 3500 Euro beschikbaar gesteld om 9 meisjes op te leiden tot naaister en te voorzien van een eigen naaimachine. Hierdoor kunnen zij een zelfstandig bestaan opbouwen. Een geweldig gebaar waardoor deze jonge vrouwen weer vertrouwen in de toekomst hebben. Zie ook maasai meisjes, FGM, Tanzania.

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here