December 2016:

In 2004 werd Esther ontvoerd door de broers van haar vader om te worden uitgehuwelijkt. Dit terwijl het enige wat zij wilde naar de middelbare school gaan is. Met behulp van haar oma is zijn toen gevlucht en in ons studentenfonds op genomen. Esther behoort tot de Maasai en woont in Tanzania. Enkele jaren geleden dreigde zaken alsnog fout te lopen en hebben wij extra fondsen gezocht.  Recentelijk heeft zij haar Bachelor's graad gehaald op de universiteit en is haar vader zover dat ze thuis mag wonen zonder te worden uitgehuwelijkt. Echter Esther is nu op zoek naar werk en zou graag daarnaast nog verder studeren. Esther haar kracht is om andere meisjes uit haar stam te motiveren hun middelbare school af te maken en niet te worden uitgehuwelijkt als "de zoveelste vrouw van" en massa's kinderen te krijgen. Het belang van onderwijs om een beter leven op te bouwen waarbij je kinderen ook onderwijs en toekomst hebben, is iets wat Esther vol vuur weet over te brengen. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Oktober 2016:

Bazazew komt uit Gambella, een onrustig achtergesteld gebied op de grens van Ethiopië en Zuid Soedan. Tijdens zijn middelbare school viel hij op omdat ie 's-avonds als er nergens meer licht was behalve bij de omheining van de lokale kerk, daar tegen het hek zat te studeren. Wij hebben hem met zijn universitaire opleiding geholpen, afgelopen zomer is hij afgestudeerd en nu is hij terug thuis en werkt... voor de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen, verantwoordelijk voor promotiewerk op het gebied van water, hygiëne, toiletten e.d.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Mei 2016:

Het gaat echt gebeuren, de kinderen van Thon Aduel kregen af en toe al les onder een paar grote mangobomen. Maar sinds kort worden er serieuze voorbereidingen getroffen om een echte school te gaan bouwen. Uit binnen en buitenland (Uganda en Kenia) worden de grondstoffen voor de bouw aangevoerd en in gereedheid gebracht. Kune Zuva heeft mbv de Jaarlijkse Sociale Actie van Gymnasium het Juvenaat uit Bergen op Zoom fondsen bijeen gekregen voor het eerste klaslokaal, bij ons groep 3. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Mei 2016:

Doordat er steeds meer kinderen uit ons fonds voor weeskinderen in Centraal Kenia doorstromen naar het middelbaar onderwijs en de kosten hiervoor hoger zijn dan in het basisonderwijs, lopen wij hier vast met onze financien. Voor het tweede jaar op rij is het Schrauwenfonds onze "reddende engel". Volgend jaar zullen de eerste middelbare scholieren hun middelbare school afronden waardoor we een blijvende oplossing kunnen zoeken.

 

Gepubliceerd in Acties

Mei 2014:

Uit ons scholierenfonds voor weeskinderen zijn dank zij de Marthe Van Rijswijck Foundation 5 weeskinderen verzekerd van een toelage om de middelbare school (4 jaar) te doorlopen. 

1.Salome Wambui Kinyanjui ( Murera Secondary)

2.Elizabeth Mumbi (Blessed Mugutha Secondary)

3.Robert Gathanju (Blessed Mugutha Secondary)

4.Antony Mwangi (Blessed Mugutha Secondary)

5.Samuel Muchiri Kinyua ( Kiburu secondary)

 

 

Gepubliceerd in Acties

Weeskinderen hebben moeite zich staande te houden. Wanneer hun ouders overlijden zijn het de grootouders of een tante die de verzorging over nemen. Echter vaak hebben zij niet de middelen om voor nog meer kinderen te zorgen. Gevolg is dat veel wezen op jonge leeftijd op straat belanden, waarbij prostitutie en diefstal de gebruikelijke manieren zijn om te overleven. Voor het schooljaar 2019 steunen wij in Centraal Kenia 10 weeskinderen in het basisonderwijs, 10 in het middelbaaronderwijs,  6 op een vakopleiding en 2 op een HBO-opleiding. 

Doel

Het doel van dit project is weeskinderen de kans te geven op een normale manier deel te nemen aan onderwijs. Voor de basisschool betekent dit dat zij aandacht en begeleiding krijgen die kinderen in een normaal gezin ook krijgen inclusief de benodigde schoolspullen en schooluniformen waardoor zij niet langer in een uitzonderingspositie zitten. Voor middelbare scholieren geldt het zelfde maar hier komt nog het schoolgeld bij, basisonderwijs is gratis in Kenia, middelbaar onderwijs niet.

Goede begeleiding en normale toegang tot onderwijs geeft deze kinderen een betere uitgangspositie om op een acceptabele manier op te groeien en nu en in de toekomst op een normale manier deel uit te maken van de samenleving.

De grootste problemen in Kenia zijn gerelateerd aan armoede en weeskinderen, vaak in combinatie. Veel kinderen verliezen hun ouders door HIV/Aids. Door de armoede zijn veel familieleden niet in staat de achtergebleven kinderen op te nemen in hun gezin en hun te helpen deel te nemen aan de samenleving. Als de ouders al bezittingen hadden, worden deze direct verdeeld onder ooms en tantes. De kinderen raken geestelijk getraumatiseerd en zonder enige financiële middelen zijn de mogelijkheden om hun school af te maken minimaal.

Lokale organisatie

MCESO is een lokale non-profit organisatie opgericht in 2000 met als doel om wezen en andere kwetsbare kinderen te ondersteunen en te beschermen tegen extreme armoede of misbruik in Ruiru district– Centraal Kenia door middel van effectieve en duurzame programma's die zijn bedoeld om het leven van deze kinderen te verbeteren en hen te begeleiden naar volwassenheid. MCESA heeft onderzoek gedaan naar deze groep en realiseerde zich daardoor dat – wanneer geen aandacht wordt geschonken aan deze groep – zij een verloren generatie zullen gaan vormen, die in de maatschappij veel problemen zal geven, juist ook omdat de gevolgen van HIV/Aids nog niet onder controle zijn.
Sommige wezen worden gelukkig goed opgevangen door hun grootouders, maar velen blijven achter in het huis van hun ouders zonder enige vorm van begeleiding of inkomen. De beste oplossing is als de kinderen bij familie kunnen worden opgenomen die zowel de middelen als de aandacht hebben om deze kinderen verder te begeleiden.

Van alle hulpprojecten door overheden, internationale sponsors e.d. blijkt dat de meest cultureel passende , betaalbare en duurzame oplossing van dit probleem het financieren van onderwijs en gezondheidszorg voor de weeskinderen is terwijl zij worden ondergebracht bij familie. Op deze wijze is de financiële druk op familie veel minder, wordt er in kinderen geïnvesteerd zonder dat kinderarbeid wordt gepromoot en is het eenvoudig om het gebruik van de fondsen te monitoren zonder misbruik in de hand te werken.

Daarnaast wordt door de organisatie hard gewerkt aan inkomensgenererende projecten zoals een naai-atelier om het de gezinnen makkelijker te maken extra kinderen te voeden.

Selectie criteria weeskinderen project:
• beide ouders zijn overleden
• zij leven in armoede en zijn niet in staat basisbenodigheden te bekostigen
• zij wonen bij familie of grootouders die financieel niet in staat zijn om deze kinderen te ondersteunen
• zonder ondersteuning kunnen zij niet naar school (blijven) gaan
• zij hebben hulp nodig voor onderwijs, gezondheid en geestelijke ondersteuning
• zij willen graag zelf in dit project worden opgenomen

Op basis van de schoolresultaten en overige input vanuit de lokale organisatie is het project in december 2014 ge-evalueerd. Doordat er ieder jaar meer kinderen naar het middelbare onderwijs gaan, gaan de kosten voor dit fonds voor de komende 4 jaar (zolang duurt de middelbare school) omhoog. Dit past echter niet binnen onze budgetten. Er is nu een vast bedrag afgesproken, waarbij ieder jaar de minst presterende scholieren afvallen. Daarnaast zal naar aanvullende fondsen worden gezocht. Voor 2015 is dit gelukt.

Voor 2016 gaan we uit van een ondersteuning van 50 Euro per weeskind voor basisonderwijs en 250 Euro per weeskind voor middelbaar onderwijs. Begin 2017 maken wij de keuze om 15 weeskinderen op de basisschool en 10 weeskinderen op de middelbare school te steunen. Dit omdat het financieel steeds moeilijker haalbaar was om alle weeskinderen zowel door de basisschool als de middelbare school te steunen. Selectie wordt gemaakt op basis van resultaten.  Daarnaast zijn er in 2017 3 jonge vrouwen doorgestroomd naar het hoger onderwijs, zowel Rose Mary als Ruth volgen nu een vierjarige universitaire/HBO opleiding terwijl Sara een driejarige MBO-opleiding volgt.  In 2018 is het schoolgeld voor de jongeren in het middelbaar onderwijs sterk verhoogd, waardoor er 382 Euro per weeskind nodig is. er wordt naarstig naar aanvullende fondsen gezocht. In tussen tijd moeten we ook budget vrijmaken voor de jongeren die na de middelbare school verder gaan met een vakopleiding of een HBO. Eind 2017 hebben 9 (van de 10) weeskinderen het middelbaar onderwijs afgerond.

 In december 2017 wordt na een lang traject van aanvragen en goedkeuring een deel-container ontvangen met allerlei gereedschappen. Een goed begin om cursussen op te zetten voor jongeren die toe zijn aan een praktijkstudie. Tools4Change uit de Betuwe heeft alle materialen verzameld en gereviseerd.  

 In de zomer van 2018 zijn vier weesjongeren met hun vervolgstudie begonnen, nadat wij hiervoor een sponsor hebben gevonden. Nancy en Salome volgen een 1,5 jarige opleiding tot kapster en schoonheidsspecialiste, Beth gaat voor de 1,5 jarige hotel- en cateringvakopleiding terwijl Anthony een 3-jarige ICT opleiding volgt. In Januari 2019 krijgt ook Sheila de uitslag van haar Nationale Examen middelbaar onderwijs. Ook voor haar wordt het een MBO-opleiding. Graag zou ze stewardess worden, alleen zijn de kosten te hoog voor Kune Zuva en is het voor haar onmogelijk genoeg budget hiervoor te vinden.

Voor 2019 gaan we uit van 70 Euro ondersteuning voor een basisschoolleerling, 334 Euro voor een middelbare scholier en maximaal 500 Euro per jaar voor een vakstudent. Met 10 basisschoolleerlingen, 10 middelbare scholieren en 8 leerlingen op het vervolgonderwijs gaan we 2019 van start.  Het was niet de bedoeling het aantal middelbare scholieren uit te bereiden, maar een noodkreet van Sophia en Hellen (laatste en voorlaatste jaar middelbare school) heeft een uitbreiding tot 10 scholieren tot gevolg gehad. Beide meisjes behalen zeer goede resultaten maar zijn door de grote betalingsachterstand eind januari naar huis gestuurd. Door een snelle actie van onze zijde, hebben ze niet veel lessen hoeven missen.

Voor de grote groep kansarme jongeren die de middelbare school weinig succesvol hebben afgerond, wordt naarstig gewerkt aan het opzetten van praktijkcursussen in naaien, typen en basiskennis word, excel e.d. , metaalbewerken, houtbewerken en bouwvaardigheden. Zodat de kansen op een vast, leefbaar en eerlijk inkomen ook voor deze jongeren op termijn reëel zijn. In juli 2019 is hiervoor een stukje land aangekocht ten grootte van 1/8 hectare - hier moet zowel het kantoor als een trainingsruimte worden gebouwd.

Tijdens het bezoek in de zomer van 2019 is de dag op een inspirerende wijze doorgebracht met een grote groep oudere studenten in de leeftijd van 17 - 21 jaar. 

In 2020 bij het vaststellen van de budgetten blijkt, doordat een aantal kinderen doorstromen naar het middelbaar onderwijs, het budget erg onder druk te staan. Naast het zoeken van extra fondsen, wordt ook besloten het aantal basisschoolkinderen in te krimpen om zo iedergeval de wezen die naar de middelbare school gaan te kunnen blijven ondersteunen. Ook wordt gekeken of we fondsen kunnen vrij maken voor diverse vakopleidingen.

 

 

 

Gepubliceerd in Opleidingen

De Hamar is een natuurvolk (0,1 % van de Ethiopische bevolking) dat nog gedeeltelijk leeft van ruilhandel. Zij wonen in zuid-west Ethiopië nabij de grens met Kenia en Zuid-Soedan. Een trotse stam met rijke tradities. Om zich te voeden proberen de mensen van de Hamar stam het uiterst droge land te bewerken en hoeden zij koeien. Hoewel het lijkt of de tijd hier honderden jaren heeft stilgestaan, is daar de afgelopen decennia verandering in gekomen. Invloeden van vooruitgang in techniek sijpelen ook hier langzaam door.

Hier komt bij dat de Ethiopische overheid wetten voorschrijft, veranderingen invoert, zonder dat deze mensen hier enige invloed op kunnen uitoefenen. Vaak spreken de Hamar alleen de lokale niet geschreven taal en kunnen lezen en schrijven komt relatief weinig voor. Om, ook in de nabije toekomst, te kunnen overleven, wordt bijvoorbeeld scholing steeds belangrijker. De Ethiopische Staat voorziet  niet in kleuteronderwijs, zodat kleuteronderwijs alleen voor de rijkere kinderen is weggelegd. Ruim tien jaar lang heeft Kune Zuva geïnvesteerd in kleuteronderwijs, zowel in Turmi (tot 2012) als in Dimeka. Maar ook in individuele scholieren tijdens hun lagere, middelbare en zelfs vakopleidingen en universiteit. Echter door het wegvallen van betrouwbare lokale contactpersonen voor de essentiele opvolging van projecten, is in 2014 besloten ons hier terug te trekken.

Gezondheidszorg

In Gedback, een gehucht in het land van de Hamar, zijn vrijwel geen faciliteiten, laat staan enige medische zorg. Kune Zuva heeft in 2009 een gezondheidspost en in 2012 een ambulance kunnen realiseren.

Samen met onze Ethiopische partner hebben we een aanvraag ingediend voor het bouwen van een gezondheidspost, deze is door de Nederlandse organisatie geaccepteerd. De bouw is in augustus 2008 van start gegaan en in januari 2009 afgerond. De bijbehorende ambulance zou kort daarop volgen. 

Eindelijk, vijf jaar later... de ambulance is gearriveerd. Vijf jaar bezig geweest met  het importeren en ombouwen van de auto. Nu eindelijk eind 2012 is de ambulance in gebruik genomen, een grote stap voorwaarts in de gezondheidszorg.

December 2014: De ambulance rijdt (weer). Hij heeft een tijdje stil gestaan, omdat de politie namens een paar "zeer belangrijk mensen" de achterbanden van de ambulance had ingevorderd! Deze belangrijke mensen hebben gewoon de banden gestolen voor hun eigen jeep. Wat een land. Na een tijdje op een paar stenen op een politiepost te hebben gestaan heeft de overheid 2 nieuwe banden gegeven. Het Rode kruis heeft geen geld. Men wordt alleen meegenomen als zieke, als men de benzine betaalt... Dat vindt men hier heel gewoon. Onze lokale contactpersonen zijn bezig met de introductie van een spaarsysteem voor ziektekostenverzekeringen. Dit loopt goed.

Gepubliceerd in Achtergestelde groepen

In Dubuluq in de streek Borana is door onze hulp in 2006 een hostel voor 40 meisjes die daar de middelbare school willen volgen, gerealiseerd. Ook hebben wij gezorgd voor een ontvangst/recreatieruimte en een keuken. Als kleine stichting zijn we daar trots op, want zonder deze faciliteiten is er voor de meiden in Borana vrijwel onmogelijk middelbaar onderwijs te volgen. Hiernaast steunen we jaarlijks eerst 15 maar op dit moment 10 meisjes om in dit hostel te verblijven. Juist omdat we ook ruimte willen hebben sommige meisjes in een vervolgopleiding te ondersteunen.

Begin jaren '80 zijn enkele missionarissen van de Heilige Geest begonnen met bouwen van scholen. Het bleek een moeilijke opgave om meisjes naar school te krijgen. Zij werden thuis gehouden om het werk te toen. Als er dan toch een meisje naar school mocht, was dit het meest luie meisje van het gezin. Schoolgeld was onbespreekbaar en door enkele incidenten - waarbij meisjes op weg naar school werden aangerand - werd het nog moeilijker. Verder werden de meisjes uit school gehaald gedurende het droge seizoen, omdat de ouders dan met het vee verder trokken op zoek naar gras en water. 

In ruim 30 jaar begint het langzaam te veranderen, de eerste meiden hebben de universiteit doorlopen, enkele hebben een vakopleiding gedaan en zijn nu onderwijzers of werken in een gezondheidspost. Langzaam maar zeker zijn er steeds meer meiden de wel de middelbare school afronden. In 2013 hebben zelfs 6 meiden die eerst in Dhoqqolle de lagere school en daarna in Dubuluq de middelbare school gevolgd tot nationaal examen. Tien jaar geleden konden we hier alleen van dromen!

 

 

Gepubliceerd in Opleidingen

In Dubuluq in de streek Borana is door onze hulp in 2006 een hostel voor 40 meisjes die daar de middelbare school willen volgen, gerealiseerd. Ook hebben wij gezorgd voor een ontvangst/ recreatieruimte en een keuken. Als kleine stichting zijn we daar trots op, want zonder deze faciliteiten is er voor de meiden in Borana vrijwel onmogelijk middelbaar onderwijs te volgen. Hiernaast steunen we jaarlijks 10 meiden om in dit hostel te verblijven.

Gepubliceerd in Scholen

Turmi ligt in het uiterste zuiden van Ethiopië, vlak bij Dimeka. Hier woont de Hamar stam een natuurvolk met rijke tradities. Het kleuterschooltje in Turmi is in november 2003, met onze steun opgeknapt en heropend. In 2012 is het kleuteronderwijs overgenomen door de organisatie Save the Children uit Noorwegen.

Gepubliceerd in Scholen

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here