Oktober 2013:

In ons studentenfonds voor universiteitsstudenten zijn Azmera Girma, Haikua Mamo en Nibret Andarga geaccepteerd, allen uit Ethiopië. Zij gaan de komende maanden beginnen aan een 3 jarige opleiding. Nibret gaat accounting doen, Azmera business management en Haikua een agrarische opleiding.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

De Hamar is een natuurvolk (0,1 % van de Ethiopische bevolking) dat nog gedeeltelijk leeft van ruilhandel. Zij wonen in zuid-west Ethiopië nabij de grens met Kenia en Zuid-Soedan. Een trotse stam met rijke tradities. Om zich te voeden proberen de mensen van de Hamar stam het uiterst droge land te bewerken en hoeden zij koeien. Hoewel het lijkt of de tijd hier honderden jaren heeft stilgestaan, is daar de afgelopen decennia verandering in gekomen. Invloeden van vooruitgang in techniek sijpelen ook hier langzaam door.

Hier komt bij dat de Ethiopische overheid wetten voorschrijft, veranderingen invoert, zonder dat deze mensen hier enige invloed op kunnen uitoefenen. Vaak spreken de Hamar alleen de lokale niet geschreven taal en kunnen lezen en schrijven komt relatief weinig voor. Om, ook in de nabije toekomst, te kunnen overleven, wordt bijvoorbeeld scholing steeds belangrijker. De Ethiopische Staat voorziet  niet in kleuteronderwijs, zodat kleuteronderwijs alleen voor de rijkere kinderen is weggelegd. Ruim tien jaar lang heeft Kune Zuva geïnvesteerd in kleuteronderwijs, zowel in Turmi (tot 2012) als in Dimeka. Maar ook in individuele scholieren tijdens hun lagere, middelbare en zelfs vakopleidingen en universiteit. Echter door het wegvallen van betrouwbare lokale contactpersonen voor de essentiele opvolging van projecten, is in 2014 besloten ons hier terug te trekken.

Gezondheidszorg

In Gedback, een gehucht in het land van de Hamar, zijn vrijwel geen faciliteiten, laat staan enige medische zorg. Kune Zuva heeft in 2009 een gezondheidspost en in 2012 een ambulance kunnen realiseren.

Samen met onze Ethiopische partner hebben we een aanvraag ingediend voor het bouwen van een gezondheidspost, deze is door de Nederlandse organisatie geaccepteerd. De bouw is in augustus 2008 van start gegaan en in januari 2009 afgerond. De bijbehorende ambulance zou kort daarop volgen. 

Eindelijk, vijf jaar later... de ambulance is gearriveerd. Vijf jaar bezig geweest met  het importeren en ombouwen van de auto. Nu eindelijk eind 2012 is de ambulance in gebruik genomen, een grote stap voorwaarts in de gezondheidszorg.

December 2014: De ambulance rijdt (weer). Hij heeft een tijdje stil gestaan, omdat de politie namens een paar "zeer belangrijk mensen" de achterbanden van de ambulance had ingevorderd! Deze belangrijke mensen hebben gewoon de banden gestolen voor hun eigen jeep. Wat een land. Na een tijdje op een paar stenen op een politiepost te hebben gestaan heeft de overheid 2 nieuwe banden gegeven. Het Rode kruis heeft geen geld. Men wordt alleen meegenomen als zieke, als men de benzine betaalt... Dat vindt men hier heel gewoon. Onze lokale contactpersonen zijn bezig met de introductie van een spaarsysteem voor ziektekostenverzekeringen. Dit loopt goed.

Gepubliceerd in Achtergestelde groepen

In Dubuluq in de streek Borana is door onze hulp in 2006 een hostel voor 40 meisjes die daar de middelbare school willen volgen, gerealiseerd. Ook hebben wij gezorgd voor een ontvangst/recreatieruimte en een keuken. Als kleine stichting zijn we daar trots op, want zonder deze faciliteiten is er voor de meiden in Borana vrijwel onmogelijk middelbaar onderwijs te volgen. Hiernaast steunen we jaarlijks eerst 15 maar op dit moment 10 meisjes om in dit hostel te verblijven. Juist omdat we ook ruimte willen hebben sommige meisjes in een vervolgopleiding te ondersteunen.

Begin jaren '80 zijn enkele missionarissen van de Heilige Geest begonnen met bouwen van scholen. Het bleek een moeilijke opgave om meisjes naar school te krijgen. Zij werden thuis gehouden om het werk te toen. Als er dan toch een meisje naar school mocht, was dit het meest luie meisje van het gezin. Schoolgeld was onbespreekbaar en door enkele incidenten - waarbij meisjes op weg naar school werden aangerand - werd het nog moeilijker. Verder werden de meisjes uit school gehaald gedurende het droge seizoen, omdat de ouders dan met het vee verder trokken op zoek naar gras en water. 

In ruim 30 jaar begint het langzaam te veranderen, de eerste meiden hebben de universiteit doorlopen, enkele hebben een vakopleiding gedaan en zijn nu onderwijzers of werken in een gezondheidspost. Langzaam maar zeker zijn er steeds meer meiden de wel de middelbare school afronden. In 2013 hebben zelfs 6 meiden die eerst in Dhoqqolle de lagere school en daarna in Dubuluq de middelbare school gevolgd tot nationaal examen. Tien jaar geleden konden we hier alleen van dromen!

 

 

Gepubliceerd in Opleidingen

Kune Zuva steunt diverse mensen die een vakopleiding willen volgen. Dit varieert van een naaicursus of een computercursus tot een meerjarige marketing- of verpleegsters opleiding. In 2019 steunt Kune Zuva 18 jonge mensen in hun vakopleiding, één weesjongen en de rest meisjes. Acht meisjes komen er uit Ethiopie, één uit Uganda, één uit ZImbabwe en de rest uit Kenia.  maar ook Zuid Afrika en Zimbabwe.  De kans voor deze mensen om uit de cirkel van armoede te ontsnappen.

Gepubliceerd in Opleidingen

Kune Zuva heeft een studentenfonds opgericht waardoor diverse universiteitsstudenten uit arme gezinnen een aanvullende beurs kunnen krijgen. Wij richten ons voornamelijk om vrouwelijke studenten. Als gevolg van  goede studieresultaten, kunnen zij een overheidsbeurs krijgen. Onze aanvulling van  € 200 per jaar (Ethiopië) betekent dat zij hun reiskosten (1x per jaar naar huis) kunnen bekostigen maar ook een stukje zeep, de nodige kopieën e.d. In Kenia moet ook zelf voor eten en vaak ook huisvesting worden gezorgd, hier gaan we uit van een maximum van € 500 per jaar. Zonder deze steun is het vaak niet mogelijk een hogere opleiding te volgen. Voor het studiejaar 2018/ 2019 steunt Kune Zuva tenminste 19 universitaire & HBO- studenten.

Gepubliceerd in Opleidingen

In Dubuluq in de streek Borana is door onze hulp in 2006 een hostel voor 40 meisjes die daar de middelbare school willen volgen, gerealiseerd. Ook hebben wij gezorgd voor een ontvangst/ recreatieruimte en een keuken. Als kleine stichting zijn we daar trots op, want zonder deze faciliteiten is er voor de meiden in Borana vrijwel onmogelijk middelbaar onderwijs te volgen. Hiernaast steunen we jaarlijks 10 meiden om in dit hostel te verblijven.

Gepubliceerd in Scholen

Turmi ligt in het uiterste zuiden van Ethiopië, vlak bij Dimeka. Hier woont de Hamar stam een natuurvolk met rijke tradities. Het kleuterschooltje in Turmi is in november 2003, met onze steun opgeknapt en heropend. In 2012 is het kleuteronderwijs overgenomen door de organisatie Save the Children uit Noorwegen.

Gepubliceerd in Scholen

Dimeka ligt in het uiterste zuiden van Ethiopië. Hier woont de Hamar stam. Een natuurvolk die nog gedeeltelijk van ruilhandel leeft. Het kleuterschooltje in Dimeka is van 2004 tot 2014 draaiend gehouden door ondersteuning van Kune Zuva.Toen er door de lokale katholieke missionaris een voedselprogramma werd geintroduceerd om ondervoeding bij kleuters tegen te gaan, groeide het aantal kinderen explosief. De klas telde in 2010 95 kinderen, waarvan 24 Hamar, in de leeftijd van 3 - 7 jaar, het moment voor extra ruimte.

Gepubliceerd in Scholen

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here