November 2016:

Gymnasium Juvenaat heeft een doos met T-shirts naar het project in Zuid Soedan gestuurd. Aangezien er geen post kan worden verstuurd naar Thon Aduel en ook in grotere steden de kans groot is dat het pakket verdwijnt, is gekozen om het pakket via Nairobi, Kenia te verzenden. Onze contactpersoon heeft het daar opgehaald en op zijn vlucht naar Jebba, Soedan meegenomen. Vanuit Jebba neemt hij een Verenigede Naties vlucht naar Zuid Soedan, een lange reis, zowel voor de doos met T-shirts uit Bergen op Zoom als voor onze contactpersoon. Maar de kinderen uit Thon Aduel zijn intens gelukkig met alle aandacht uit het verre Nederland.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Augustus 2016:

Het klaslokaal wat in Thon Aduel, Zuid Soedan momenteel wordt gebouwd, kan dankzij de Marthe van Rijswijck Stichting ook worden voorzien van meubilair. Doordat er lokaal vrijwel geen materiaal en geen vakmensen beschikbaar zijn, is het aanschaffen van meubilair erg kostbaar. De wegen zijn nauwelijks begaanbaar en onveilig. Met een gewapende escorte moeten de benodigde materialen naar het veiligheidsgebied worden vervoerd. Nu, met het begin van de regentijd, zijn ook hele stukken weg weggespoeld of totaal kapot gereden. Maar het meubilair gaat er komen. Hopelijk kunnen de kinderen van Thon Aduel in Januari 2017 gebruik gaan maken van het klaslokaal met meubels.

Gepubliceerd in Acties

September 2016:

Het is altijd goed om naast een plan A, een plan B te hebben voor als het tegen zit. Als je in Zuid Soedan echter een klaslokaal wilt bouwen, is het handig ook een plan C achter de hand te houden.

Er wordt druk gewerkt maar de instabiele situatie in het land en het begin van de regentijd, maakt het bouwen tot een echte uitdaging. De lokale materialen zouden eerst uit Rumbek komen, maar doordat de weg daar naartoe is overstroomd, is verder gegaan met plan B, lokale materialen uit de tegenovergestelde kant net voorbij Mapuordit. Door de iets verdere afstand, gaan de prijzen iets omhoog. Echter de weg is zeer slecht maar niet overstroomd tijdens de regentijd. Doordat stukken weg niet begaanbaar zijn, worden jonge mannen in geschakeld om het van de ene truck naar een andere truck over het hele slechte stuk weg heen te dragen. 

Ook moeten er nog materialen uit Oeganda komen, ondanks alle tegenslag, liggen we nog steeds op schema en is hopelijk het klaslokaal bij aanvang van het nieuwe schooljaar in januari 2017 gereed. Voor het meubelair zijn ook fondsen gevonden. De broeders die op de grens met Oeganda deze meubels normaliter maken, hebben ook wat mensen getraind. Momenteel wordt een test gedaan of deze getrainde mensen in staat zijn vergelijkbare kwaliteit meubels te maken voor ons klaslokaal. 

De correspondente van de laatste maanden:

2 augustus: The contractor said biggest problem would be on the side of getting more materials from Uganda, however, it has been said that the borders are open and vehicles have started moving. The contractor said that the biggest challenge as he heard is some parts of the road that have been broken down by floods. The issue of political instability caused a lot tension to many people and many of them ran to the neigbouring countries. Therefore I can only say that we are not sure how long the tension will go on. The government has announced that all businesses should operate normally and people should go back to their work as the government is in full control of everything.
I am looking forward to seeing the classroom being used - and God willing, next year, target to do more. Running from Thon-Aduel and Mapuordit has not been that easy for me.
I find a lot of joy and fulfillment when I see that the work we are engaged in is taking a positive shape.
Again, assure Tanne, her school mates/ classmates, teachers, parents, friends and all who were involved in the raising of the money for the classroom that I strongly stand to see that their dream of building a classroom for the support of education in South Sudan, specifically in Thon-Aduel, is going to be actualized. All I beg from them is to be patient and give me enough time to work on that. I do not want to rush and come up with a poor building that is going to be ruined soon. South Sudan needs a lot of patience but I am determined to raise that classroom in due time. Let them count this done!
Regards,
Boniface

26 augustus: Please, see some photographs showing the progress of the building of the primary one classroom. After studying the soil in Thon-Aduel and with the help of the engineer and the contractor, we came to a conclusion that the primary one classroom has to be built with very strong material. We agreed that the foundation should go up to a depth of 1.5 meters deep. Then, a slab of 8 inches had erected. The slab would be lying on a Y10 wire of 4 roles. The slab would be treated of 7 good days and after the seven days, erect three layers of cement blocks. These layers would be treated thoroughly for three to four days and then, on top of it erect the a beam of Y12 wire. All the top - black cotton soil is to be removed and marrum of quality standard be bought and brought to fill in before the building of the slab in the house. We shall use BRC of A142 as it is the only wire that can do well in this soil. All the pillars are standing on Y12 wire and all the beams shall be of Y12 wire. Originally, the classroom was designed to be 8 m long by 6 m wide and a corridor of 1.5 m. We decided to change this to 9 m long by 8 m wide and a corridor of 2 m. The reason is that Thon-Aduel has a very big population and such a small classroom as it had been designed initially would not accommodate such a big number. Please, see the attached pictures. Boniface

27 augustus na ernstige regenval bracht dit bericht: "Just informed that the river over flew last night and the trucks bringing stones were forced to go back to Rumbek town. Too sad for me because I had arranged to have the classroom ready by the end of September 2016. I have all the other materials on the site but stones now is hooking me. All needed cement blocks are ready and all the other building materials. Hoping that the water level will go down soon.
Boniface"

2 september: Concreting ground beam is over in primary one classroom. Also all needed timber for roofing is ready. We are soon getting there. It is not going to be a surprise.
Boniface

6 september: the primary one classroom is as well progressing well. See the attached picture.
Trucks bringing marrum for the primary one classroom. See also that the marrum that we are using is very good quality marrum. The back filling exercise in primary one classroom and compacting with the compressor is going on at present. Soon, we shall have the classroom under slab process and once this exercise is finished, raising of the wall shall take very short time since we have all the needed cement blocks in place. Once that is over, the roofing exercise shall kick off as we have all the timber needed for the roofing ready in the store. We may have a small challenge with the stones but I am working on plan B for that. No much fear on that. Great thanks, great appreciations for the funds to get the primary one classroom furnished.
Thanking you all.
Regards,
Fr. Boniface

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Mei 2016:

Het gaat echt gebeuren, de kinderen van Thon Aduel kregen af en toe al les onder een paar grote mangobomen. Maar sinds kort worden er serieuze voorbereidingen getroffen om een echte school te gaan bouwen. Uit binnen en buitenland (Uganda en Kenia) worden de grondstoffen voor de bouw aangevoerd en in gereedheid gebracht. Kune Zuva heeft mbv de Jaarlijkse Sociale Actie van Gymnasium het Juvenaat uit Bergen op Zoom fondsen bijeen gekregen voor het eerste klaslokaal, bij ons groep 3. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Mei 2016:

Doordat er steeds meer kinderen uit ons fonds voor weeskinderen in Centraal Kenia doorstromen naar het middelbaar onderwijs en de kosten hiervoor hoger zijn dan in het basisonderwijs, lopen wij hier vast met onze financien. Voor het tweede jaar op rij is het Schrauwenfonds onze "reddende engel". Volgend jaar zullen de eerste middelbare scholieren hun middelbare school afronden waardoor we een blijvende oplossing kunnen zoeken.

 

Gepubliceerd in Acties

Februari 2016:

De kerstactie van basisschool Merijntje, Nieuw Vossemeer was voor Todonyang, Kenia. Alle kinderen van Merijntje mochten een schooletui samenstellen en een tekening maken. Tijdens de kerstviering zijn deze overhandigd aan een bestuurslid van Kune Zuva. Zij heeft deze uitgedeeld op een school in Turkana, Kenia. Alle kinderen op deze school hebben een tekening gemaakt voor een leerling van Merijntje om de bedanken voor de etuis en de tekeningen. Ook hebben zij een prachtig lied gezongen. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Maart 2016: 

Gymnasium Juvenaat kiest goede doel sociale actie 2016. Al jaren is het een goed gebruik dat alle leerlingen in de gelegenheid gesteld wordt mee te denken over en uiteindelijk ook te kiezen voor het goede doel dat jaarlijks centraal staat bij de sociale actie. Dit jaar heeft Tanne van Kempen uit klas 2 tijdens haar presentaties van maandag 7 december het grootste deel van haar medeleerlingen ervan weten te overtuigen dat we ons in zouden moeten gaan zetten voor de bouw van een basisschool in Zuid-Soedan. In haar presentatie wist zij scherp neer te zetten hoe geweldig het zou zijn als onderwijs in Zuid-Soedan net zo vanzelfsprekend zou worden als het bij ons in Nederland is. Donderdag 3 en vrijdag 4 maart 2016 zijn er diverse acties uitgevoerd met het geweldige resultaat van €16.680,42 . Het bouwen van het eerste klaslokaal voor de basisschool van de kinderen in Thon Aduel in Zuid-Soedan kan binnenkort van start gaan. Juvenaters BEDANKT!

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Zuid Soedan: een land waar slechts 27% van de volwassenen kan lezen en schrijven, een land waar de meeste kinderen (70%!) nog nooit een school van binnen hebben gezien, in een land waar de overheid het belang van onderwijs ziet en dit de komende jaren als speerpunt heeft.

Vanuit de overheid is gevraagd of wij kunnen helpen een school te bouwen om een start te maken met formeel onderwijs in deze regio. Door het bouwen van een klaslokaal voor eerste jaar basisschool (is groep 3 in Nederland) en dit dan in de toekomst langzaam jaarlijks uit te breiden met een vervolgklas – zou er over 6 jaar een volledige basisschool kunnen staan. Waardoor alle kinderen in de omgeving van Thon-Aduel naar school kunnen. Thon-Aduel ligt in de buurt van Rumbek. Een Amerikaanse organisatie is gevraagd of zij de kleuterlokalen kunnen en willen financieren.

Er zijn 198 kinderen (89 meisjes en 109 jongens) in de leeftijd van 6 – 14 jaar die in de directe omgeving wonen van deze locatie al begonnen met de eerste lessen onder een paar grote mango bomen. Hiervoor zijn twee gekwalificeerde leraren (betaald door de overheid) aangetrokken. Zij begeleiden de kinderen uit het gebied met zowel een eerste basis voor lezen, schrijven maar ook sport, land bewerken en tuinieren, voedselbereiding e.d. Zij leren hier ook het ritme om naar school te komen, zich te concentreren en met andere kinderen samen aan dingen te werken, te zingen en te dansen.

Goede begeleiding en normale toegang tot onderwijs geeft deze kinderen een betere uitgangspositie om op een acceptabele manier op te groeien en nu en in de toekomst op een normale manier deel uit te maken van de samenleving.
Vooral voor meisjes betekent dit dat zij een keuze hebben, op dertienjarige leeftijd worden uitgehuwelijkt aan een veel oudere man of... door gaan met een middelbare school opleiding.

Veel meisjes zijn slim, werken hard en gedragen zich goed. Het aanbieden van basisscholing in het dorp zou het eenvoudiger maken om naar school te gaan. Zij kunnen dan 's-ochtends naar school en 's-middags het werk in en om het huis doen. Wanneer zij succesvol zijn in het basis onderwijs, wordt het veel makkelijker om de ouders te overtuigen hun dochters af te laten reizen naar een middelbare school en zo op jonge leeftijd uithuwelijken te voorkomen.

Op dit moment is les onder een boom de enige mogelijkheid echter in het droge seizoen waait er een stevige wind, waardoor papier wegwaait en de lessen veel last van stuifzand en afbrekende takken hebben. In het regenseizoen schuilen de kinderen onder de boom, maar dit komt de lessen ook niet ten goede.

 In 2016 is begonnen met de bouw van het eerste klaslokaal. De planning was dat het eind september klaar zou zijn maar door de hevige regenval, was transport van materialen nauwelijks mogelijk. In maart 2017 zou de officiële opening plaats vinden, uiteindelijk is het lokaal in april 2017 in gebruik genomen.

In eerste instantie zou het meubilair door een kloostergemeenschap in Uganda worden gemaakt. Door het slechte weer, de onbetrouwbare wegen en de rebellen in het gebied, is uiteindelijk een lokale timmerman, opgeleid in de kloostergemeenschap, gevonden. Hij heeft het meubilair voor het eerste klaslokaal gemaakt voor een betere prijs. Hierdoor was er budget over om de schooltuin  verder in te richten. Onderdeel van het schoolprogramma is zowel het bewerken van land en verbouwen van voedsel als het voeden van de kinderen in de school.

In maart 2018 krijgen we naast leuke foto's van het bruisende schoolleven in Thon Aduel, te horen dat er externe fondsen zijn gevonden om de school verder uit te breiden met vier nieuwe klaslokalen. Geweldig nieuws voor de kinderen uit Thon Aduel. In tussen tijd zijn deze lokalen gebouwd en gemeubileerd, in februari 2019 worden ze in gebruik genomen. 

In januari 2019 kiest Gymnasium het Juvenaat uit Bergen op Zoom tijdens de Sociale Actie 2019 voor de tweede maal voor het bouwen van een klaslokaal bij deze school, gezien het succes van de eerdere actie in 2016. De ouders en kinderen in Thon Aduel hebben het nieuws met grote vreugde ontvangen. Nog leuker is dat Fr. Boniface die het bouwen van de school van A tot Z begeleid in september 2019 in Nederland is en gastlessen geeft op Gymnasium Juvenaat, zijn manier om de jongeren hier te bedanken voor het helpen opbouwen van de school in Thon Aduel en indirect werken aan de opbouw van Zuid Soedan. In tussen tijd vordert de bouw van het tweede klaslokaal gesponsort door het Juvenaat gestaagd, in Januari 2020 is de bouw gereed. 

 

Gepubliceerd in Scholen

Januari 2016:

Om sluiting van Murera Basisschool in Ruiri, Kenia te voorkomen, moesten de toiletten en handenwasfaciliteiten tiptop in orde zijn. De afgelopen maanden is hier hard aan gewerkt. Zie ook " Constructie sanitaire voorzieningen in volle gang" De officiele opening was tijdens een bezoek van Kune Zuva. Waarbij Sylvia 1 van de weeskinderen uitnodigde om alle toiletten te checken - "een dikke duim" !

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Juli 2015:

Begin dit jaar liepen we tegen een groot probleem. Het weeskinderenfonds  in Centraal Kenia is succesvol maar... voor een kind wat naar de basisschool gaat is een budget van 50 Euro nodig. Voor een kind wat naar de middelbare school gaat is 250 Euro nodig. Langzaam maar zeker stromen steeds meer leerlingen door naar middelbaar onderwijs, terwijl er nog geen afstuderen. Gevolg is dat de budgetten onvoldoende zijn. Een aanvraag bij de stichting Schrauwenfonds Roosendaal voor de ontbrekende 1300 Euro is goedgekeurd. Dank hiervoor.

Gepubliceerd in Acties

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here