Juni 2015:

Tijdens een bezoek van onze lokale contactpersoon Boniface aan Murera Basisschool rijden de trucks met zand voor de constructie van de nieuwe toiletten binnen. Afgelopen week is ook de inspectie op school geweest, aangezien zij een waarschuwing hadden afgegeven dat als de hygiene niet zou worden verbeterd, de school zou worden gesloten. Zij hebben nu zelf kunnen zien dat met man en macht wordt gewerkt aan verbeteringen. Geholpen door fondsen van Marthe van Rijswijck (via Kune Zuva), een lokale zakenman die constructiemateriaal schenkt en ouders die gratis arbeid aan bieden moet dit gaan lukken. 18 nieuwe toiletten en een goede watervoorziening zijn het uiteindelijke doel, nog even en de lessen in hygiene kunnen ook van start gaan.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Mei 2015:

Stichting Marthe van Rijswijck heeft financiele middelen toegezegd om Basisschool Murera te helpen nieuwe sanitaire voorzieningen te bouwen. Voor deze school een grote opluchting, hierdoor kunnen ze de leerlingen lesgeven in hygiene en de school open houden. 

Gepubliceerd in Acties

Basisschool Murera ligt in Centraal Kenia in het district Ruiru. In 2015 gaan er 650 kinderen naar deze school (330 meisjes en 320 jongens), waaronder ook een aantal van "onze" weeskinderen. Zij krijgen les van 15 onderwijzers. Naast een kleuterschool binnen de compound van de school, zijn er nog 6 kleuterscholen in de omgeving. Naar verwachting zal het leerlingenaantal in de komende jaren tot meer dan 750 leerlingen groeien.

In Kenia is de overheid strikt met regelgeving over sanitaire voorzieningen, voldoet een school niet, dan wordt deze gesloten.

Toegang tot schoon drinkwater en toiletten voorkomt veel kinderziektes. Alleen wanneer er goede voorzieningen zijn, kunnen de kinderen adequaat leren over hygiene en waarom dit belangrijk is.  

Murera heeft in 2013 een waarschuwing gekregen, daarna zijn er direct noodmaatregelen genomen. Echter er is toen zo bezuinigd op materialen dat in tussen tijd een aantal toiletten zijn in gestort. Er is nog steeds geen mogelijkheid om handen te wassen na toiletbezoek. Gemiddeld zijn er 55 - 107 kinderen per toilet, dit terwijl de aanbeveling 1:25 voor meisjes en 1:30 voor jongens is.

 Medio 2015 zijn er 18 nieuwe toiletten gebouwd en is er toegang tot stromend drinkwater gerealiseerd. Marthe van Rijswijck stichting heeft ons hierbij geholpen.

 

Gepubliceerd in Scholen

Oktober 2014:

In Dhoqqolle, Borana, Ethiopië staat een lagere school, ingebouwd tussen de bergen. De nachten zijn er koud. Veel kinderen slapen op en onder een dierenvel. Destijds is er geinvesteerd in dekens en matrassen (10 jaar geleden). Deze zijn nu echt aan vervanging toe. Kune Zuva heeft gekozen om op dit moment alleen in het meest noodzakelijke te investeren en dat zijn dekens. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Weeskinderen hebben moeite zich staande te houden. Wanneer hun ouders overlijden zijn het de grootouders of een tante die de verzorging over nemen. Echter vaak hebben zij niet de middelen om voor nog meer kinderen te zorgen. Gevolg is dat veel wezen op jonge leeftijd op straat belanden, waarbij prostitutie en diefstal de gebruikelijke manieren zijn om te overleven. Voor het schooljaar 2019 steunen wij in Centraal Kenia 10 weeskinderen in het basisonderwijs, 10 in het middelbaaronderwijs,  6 op een vakopleiding en 2 op een HBO-opleiding. 

Doel

Het doel van dit project is weeskinderen de kans te geven op een normale manier deel te nemen aan onderwijs. Voor de basisschool betekent dit dat zij aandacht en begeleiding krijgen die kinderen in een normaal gezin ook krijgen inclusief de benodigde schoolspullen en schooluniformen waardoor zij niet langer in een uitzonderingspositie zitten. Voor middelbare scholieren geldt het zelfde maar hier komt nog het schoolgeld bij, basisonderwijs is gratis in Kenia, middelbaar onderwijs niet.

Goede begeleiding en normale toegang tot onderwijs geeft deze kinderen een betere uitgangspositie om op een acceptabele manier op te groeien en nu en in de toekomst op een normale manier deel uit te maken van de samenleving.

De grootste problemen in Kenia zijn gerelateerd aan armoede en weeskinderen, vaak in combinatie. Veel kinderen verliezen hun ouders door HIV/Aids. Door de armoede zijn veel familieleden niet in staat de achtergebleven kinderen op te nemen in hun gezin en hun te helpen deel te nemen aan de samenleving. Als de ouders al bezittingen hadden, worden deze direct verdeeld onder ooms en tantes. De kinderen raken geestelijk getraumatiseerd en zonder enige financiële middelen zijn de mogelijkheden om hun school af te maken minimaal.

Lokale organisatie

MCESO is een lokale non-profit organisatie opgericht in 2000 met als doel om wezen en andere kwetsbare kinderen te ondersteunen en te beschermen tegen extreme armoede of misbruik in Ruiru district– Centraal Kenia door middel van effectieve en duurzame programma's die zijn bedoeld om het leven van deze kinderen te verbeteren en hen te begeleiden naar volwassenheid. MCESA heeft onderzoek gedaan naar deze groep en realiseerde zich daardoor dat – wanneer geen aandacht wordt geschonken aan deze groep – zij een verloren generatie zullen gaan vormen, die in de maatschappij veel problemen zal geven, juist ook omdat de gevolgen van HIV/Aids nog niet onder controle zijn.
Sommige wezen worden gelukkig goed opgevangen door hun grootouders, maar velen blijven achter in het huis van hun ouders zonder enige vorm van begeleiding of inkomen. De beste oplossing is als de kinderen bij familie kunnen worden opgenomen die zowel de middelen als de aandacht hebben om deze kinderen verder te begeleiden.

Van alle hulpprojecten door overheden, internationale sponsors e.d. blijkt dat de meest cultureel passende , betaalbare en duurzame oplossing van dit probleem het financieren van onderwijs en gezondheidszorg voor de weeskinderen is terwijl zij worden ondergebracht bij familie. Op deze wijze is de financiële druk op familie veel minder, wordt er in kinderen geïnvesteerd zonder dat kinderarbeid wordt gepromoot en is het eenvoudig om het gebruik van de fondsen te monitoren zonder misbruik in de hand te werken.

Daarnaast wordt door de organisatie hard gewerkt aan inkomensgenererende projecten zoals een naai-atelier om het de gezinnen makkelijker te maken extra kinderen te voeden.

Selectie criteria weeskinderen project:
• beide ouders zijn overleden
• zij leven in armoede en zijn niet in staat basisbenodigheden te bekostigen
• zij wonen bij familie of grootouders die financieel niet in staat zijn om deze kinderen te ondersteunen
• zonder ondersteuning kunnen zij niet naar school (blijven) gaan
• zij hebben hulp nodig voor onderwijs, gezondheid en geestelijke ondersteuning
• zij willen graag zelf in dit project worden opgenomen

Op basis van de schoolresultaten en overige input vanuit de lokale organisatie is het project in december 2014 ge-evalueerd. Doordat er ieder jaar meer kinderen naar het middelbare onderwijs gaan, gaan de kosten voor dit fonds voor de komende 4 jaar (zolang duurt de middelbare school) omhoog. Dit past echter niet binnen onze budgetten. Er is nu een vast bedrag afgesproken, waarbij ieder jaar de minst presterende scholieren afvallen. Daarnaast zal naar aanvullende fondsen worden gezocht. Voor 2015 is dit gelukt.

Voor 2016 gaan we uit van een ondersteuning van 50 Euro per weeskind voor basisonderwijs en 250 Euro per weeskind voor middelbaar onderwijs. Begin 2017 maken wij de keuze om 15 weeskinderen op de basisschool en 10 weeskinderen op de middelbare school te steunen. Dit omdat het financieel steeds moeilijker haalbaar was om alle weeskinderen zowel door de basisschool als de middelbare school te steunen. Selectie wordt gemaakt op basis van resultaten.  Daarnaast zijn er in 2017 3 jonge vrouwen doorgestroomd naar het hoger onderwijs, zowel Rose Mary als Ruth volgen nu een vierjarige universitaire/HBO opleiding terwijl Sara een driejarige MBO-opleiding volgt.  In 2018 is het schoolgeld voor de jongeren in het middelbaar onderwijs sterk verhoogd, waardoor er 382 Euro per weeskind nodig is. er wordt naarstig naar aanvullende fondsen gezocht. In tussen tijd moeten we ook budget vrijmaken voor de jongeren die na de middelbare school verder gaan met een vakopleiding of een HBO. Eind 2017 hebben 9 (van de 10) weeskinderen het middelbaar onderwijs afgerond.

 In december 2017 wordt na een lang traject van aanvragen en goedkeuring een deel-container ontvangen met allerlei gereedschappen. Een goed begin om cursussen op te zetten voor jongeren die toe zijn aan een praktijkstudie. Tools4Change uit de Betuwe heeft alle materialen verzameld en gereviseerd.  

 In de zomer van 2018 zijn vier weesjongeren met hun vervolgstudie begonnen, nadat wij hiervoor een sponsor hebben gevonden. Nancy en Salome volgen een 1,5 jarige opleiding tot kapster en schoonheidsspecialiste, Beth gaat voor de 1,5 jarige hotel- en cateringvakopleiding terwijl Anthony een 3-jarige ICT opleiding volgt. In Januari 2019 krijgt ook Sheila de uitslag van haar Nationale Examen middelbaar onderwijs. Ook voor haar wordt het een MBO-opleiding. Graag zou ze stewardess worden, alleen zijn de kosten te hoog voor Kune Zuva en is het voor haar onmogelijk genoeg budget hiervoor te vinden.

Voor 2019 gaan we uit van 70 Euro ondersteuning voor een basisschoolleerling, 334 Euro voor een middelbare scholier en maximaal 500 Euro per jaar voor een vakstudent. Met 10 basisschoolleerlingen, 10 middelbare scholieren en 8 leerlingen op het vervolgonderwijs gaan we 2019 van start.  Het was niet de bedoeling het aantal middelbare scholieren uit te bereiden, maar een noodkreet van Sophia en Hellen (laatste en voorlaatste jaar middelbare school) heeft een uitbreiding tot 10 scholieren tot gevolg gehad. Beide meisjes behalen zeer goede resultaten maar zijn door de grote betalingsachterstand eind januari naar huis gestuurd. Door een snelle actie van onze zijde, hebben ze niet veel lessen hoeven missen.

Voor de grote groep kansarme jongeren die de middelbare school weinig succesvol hebben afgerond, wordt naarstig gewerkt aan het opzetten van praktijkcursussen in naaien, typen en basiskennis word, excel e.d. , metaalbewerken, houtbewerken en bouwvaardigheden. Zodat de kansen op een vast, leefbaar en eerlijk inkomen ook voor deze jongeren op termijn reëel zijn. In juli 2019 is hiervoor een stukje land aangekocht ten grootte van 1/8 hectare - hier moet zowel het kantoor als een trainingsruimte worden gebouwd.

Tijdens het bezoek in de zomer van 2019 is de dag op een inspirerende wijze doorgebracht met een grote groep oudere studenten in de leeftijd van 17 - 21 jaar. 

In 2020 bij het vaststellen van de budgetten blijkt, doordat een aantal kinderen doorstromen naar het middelbaar onderwijs, het budget erg onder druk te staan. Naast het zoeken van extra fondsen, wordt ook besloten het aantal basisschoolkinderen in te krimpen om zo iedergeval de wezen die naar de middelbare school gaan te kunnen blijven ondersteunen. Ook wordt gekeken of we fondsen kunnen vrij maken voor diverse vakopleidingen.

 

 

 

Gepubliceerd in Opleidingen

Juni 2014:

 

Om te zorgen dat weeskinderen niet op straat belanden, is dit projectvoorstel aangaande de begeleiding van 30 basisschoolleerlingen en 10 middelbare school leerlingen. Naast het voorzien van schooluniformen, schoolspullen, dekens, matrassen etc. wordt ook geïnvesteerd in begeleiding van deze specifieke kinderen  zowel op de plaats waar ze nu verblijven als op de diverse scholen in de omtrek. Waar nodig wordt het schoolgeld betaald. Ondanks dat we nog op zoek zijn naar aanvullende fondsen, is het project al gedeeltelijk van start gegaan. Het nieuwe schooljaar start in Kenia in januari, toen zijn voor diverse kinderen nieuwe schooluniform aangeschaft en schriften en pennen gekocht. Echter nu - halverwege het jaar zijn er opnieuw schriften en pennen nodig. Deze zijn de afgelopen week aangeschaft en verdeeld.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

In Arba Minch in Ethiopië staat een grote lagere/ middelbare school met tussen de 2000 – 3000 leerlingen. Destijds is deze "katoenschool" opgericht door de katoenfabriek. Helaas is deze school in verval geraakt door de teloorgang van de katoenindustrie. Een deel van de leerlingen zat op keien en had geen mogelijkheden om te schrijven. Kune Zuva heeft in 2007 de gehele school van nieuw meubilair voorzien. In 2009 is gestart met diverse renovatieprojecten en in 2010 kreeg de school nieuwe sanitaire voorzieningen. Sinds 2012 is er ook schoon drinkwater.

Gepubliceerd in Scholen

In 1994 is de Brabantse missionaris Ton Leus begonnen met de bouw van deze school. Toen hij in april 2007 onverwacht overleed, was de school bijna af. In de jaren hierna hebben we Ton's werk voltooid met het bouwen van een eenvoudige eetzaal. Goede faciliteiten om de kinderen eten te geven, zal meer ouders overtuigen hun kinderen naar school te sturen.

Gepubliceerd in Scholen

Oktober 2013:

Alle 6 meiden uit het scholierenfonds Dimeka zijn over naar de volgende klas. Het nieuwe schooljaar begint in oktober. Keri Bali zal dit jaar het nationale examen van klas 10 moeten doen, als zij dit haalt zal ze naar een andere stad moeten om de middelbare school af te maken.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Het afronden van een middelbare schoolopleiding, en soms zelfs een lagere schoolopleiding is voor veel meisjes Dimeka, zuid-Ethiopië een onmogelijke taak . Zij worden achtergesteld, als je daarbij ook nog een zogenaamde "Mingi" bent (Mingi's zijn kinderen bij wie de bovenmelktandjes eerder doorkomen dan de ondertandjes. Dit scholierenfonds is destijds in het leven geroepen om enkele "Mingi" meiden een toekomst te geven, in 2014 is door onvoorziene omstandigheden dit fonds opgehouden te bestaan.

Gepubliceerd in Opleidingen

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here