De scholieren van het platteland van zuid-Borana kunnen hun middelbare school alleen in de provinciale hoofdstad Yabello afmaken. Echter de middelbare school aldaar is in het huidige sociale en economische klimaat niet in staat de leerlingen voldoende voor te bereiden op werk of vervolgscholing zoals lerarenopleiding of universiteit. Daarom is er naast een hostel een (computer) trainingscentrum gebouwd met een bibliotheek en mogelijkheden tot typemachine- en computercursussen. Kune Zuva heeft gezorgd dat dit centrum is gemeubileerd en een gekwalificeerde onderwijzers ter beschikking heeft.

Gepubliceerd in Scholen

In Arba Minch in Ethiopië staat een grote lagere/ middelbare school met tussen de 2000 – 3000 leerlingen. Destijds is deze "katoenschool" opgericht door de katoenfabriek. Helaas is deze school in verval geraakt door de teloorgang van de katoenindustrie. Een deel van de leerlingen zat op keien en had geen mogelijkheden om te schrijven. Kune Zuva heeft in 2007 de gehele school van nieuw meubilair voorzien. In 2009 is gestart met diverse renovatieprojecten en in 2010 kreeg de school nieuwe sanitaire voorzieningen. Sinds 2012 is er ook schoon drinkwater.

Gepubliceerd in Scholen

In Dubuluq in de streek Borana is door onze hulp in 2006 een hostel voor 40 meisjes die daar de middelbare school willen volgen, gerealiseerd. Ook hebben wij gezorgd voor een ontvangst/ recreatieruimte en een keuken. Als kleine stichting zijn we daar trots op, want zonder deze faciliteiten is er voor de meiden in Borana vrijwel onmogelijk middelbaar onderwijs te volgen. Hiernaast steunen we jaarlijks 10 meiden om in dit hostel te verblijven.

Gepubliceerd in Scholen

In 1994 is de Brabantse missionaris Ton Leus begonnen met de bouw van deze school. Toen hij in april 2007 onverwacht overleed, was de school bijna af. In de jaren hierna hebben we Ton's werk voltooid met het bouwen van een eenvoudige eetzaal. Goede faciliteiten om de kinderen eten te geven, zal meer ouders overtuigen hun kinderen naar school te sturen.

Gepubliceerd in Scholen

Oktober 2013:

Alle 6 meiden uit het scholierenfonds Dimeka zijn over naar de volgende klas. Het nieuwe schooljaar begint in oktober. Keri Bali zal dit jaar het nationale examen van klas 10 moeten doen, als zij dit haalt zal ze naar een andere stad moeten om de middelbare school af te maken.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

December 2014: 

Meisjes naar school laten gaan in een cultuur (Anuak) waar dit niet gebruikelijk is, is niet eenvoudig. Ze dan laten wonen op de missie, zodat ze hun huiswerk maken en tijd hebben voor school lijkt een goede oplossing. Drie jonge vrouwen volgen nu een vakopleiding tot verpleegster waardoor zij hopelijk een voorbeeldfunctie voor andere jonge vrouwen zal zijn. Vier meisjes zitten nog in het scholierenfonds. Op dit moment hebben we besloten geen nieuwe meisjes toegang te geven tot dit fonds omdat we eerst de huidige meisjes verder willen begeleiden tot een functie in de maatschappij.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Het afronden van een middelbare schoolopleiding, en soms zelfs een lagere schoolopleiding is voor veel meisjes Dimeka, zuid-Ethiopië een onmogelijke taak . Zij worden achtergesteld, als je daarbij ook nog een zogenaamde "Mingi" bent (Mingi's zijn kinderen bij wie de bovenmelktandjes eerder doorkomen dan de ondertandjes. Dit scholierenfonds is destijds in het leven geroepen om enkele "Mingi" meiden een toekomst te geven, in 2014 is door onvoorziene omstandigheden dit fonds opgehouden te bestaan.

Gepubliceerd in Opleidingen

Oktober 2013:

In Borana hebben wij in 2006 een meidenhostel gebouwd. Sindsdien steunen wij ieder jaar 15 vrouwelijke studentes bij hun verblijf in dit hostel. Dit schooljaar zullen er 15 meiden in het hostel verblijven, zij zitten in groep 7 - 8 - 9 - 10.  Voor Nederlandse begrippen de eerste 4 jaar van de middelbare school. In augustus hebben 6 meiden het nationaal examen gedaan voor groep 10. Zij zullen voor groep 11 en 12 naar de grote stad moeten verhuizen. Als ze dan goed presteren, kunnen ze naar de universiteit, dit lukt zelden, vaak worden ze uitgehuwelijkt of zijn hun punten niet voldoende.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here