donderdag, 15 december 2016 18:37

Tanzania

Tanzania

Over het land

Dit land in Oost-Afrika is bijna 23x zo groot als Nederland en heeft circa 54 miljoen inwoners (2017). De officiële talen in Tanzania zijn Swahili en Engels. Het land werd in 1964 onafhankelijk.

Heel lang geleden hadden de Arabieren en Portugezen veel invloed door de handel die zij dreven, het land kwam in 1828 in Duitste handen en in 1919 ging het over in Britse handen.

Religie is gelijkwaardig verdeeld in 35% moslims, 35% animist en 30% christen. Naast grote voorraden aan mineralen en etsen, is ook toerisme een belangrijke bron van inkomsten.

Onderwijs

Het huidige onderwijssysteem is als volgt opgebouwd: 2 - 7 - 6, waarbij er een tweejarige mogelijkheid is tot kleuteronderwijs, de basisschool duurt 7 jaar gevolgd door de middelbare school gedurende 6 jaar. Dit kan worden afgerond met een vakdiploma (1 jaar) of een bachelor graad (HBO) van 3 - 5 jaar. Hierna kan nog worden gekozen voor een volwaardige universitaire studie (masters) gedurende 2 - 3 jaar. 

Om aan de milleniumdoelstellingen tegemoet te komen is de leerplicht ingesteld. Kinderen van 7 - 14 jaar moeten verplicht naar school. Terwijl in 2000 57% van de kinderen naar de basisschool ging, is dit in 2011 gestegen naar 94%. Het aantal kinderen wat nu naar de middelbare school gaat is sinds 2000 gestegen van 6% naar 30%. Echter voor bevolkingsgroepen zoals de Maasai liggen deze getallen veel minder gunstig. In bepaalde gebieden is 50% van de jongens en 70% van de meisjes niet in staat om de basisschool met voldoende resultaat af te ronden. Doordat er meer kinderen naar school gaan, zijn de gemiddelde klasgroottes 66 leerlingen, moeten 5 kinderen een boek delen en is er 1 toilet beschikbaar per 54 meisjes (gegevens Unicef 2011).

 

Meer in deze categorie: « Zuid Soedan

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here