woensdag, 06 november 2013 11:55

Namibië

Namibië

Over het land

Dit land in het zuiden van Afrika is 20x zo groot als Nederland en is met bijna 2,5 miljoen inwoners (2017) na Mongolië het dunst bevolkte land ter wereld. Namibië is een leeg land. Je kunt er uren door schitterende landschappen rondrijden zonder iemand tegen te komen.

Voor het grootste gedeelte bestaat Namibië dan ook uit woestijn, alleen in het noorden wordt het land dankzij enkele grote rivieren groener.

 

Maar Namibië is meer. Het heeft een enorme variëteit aan Afrikaans wildlife. Het Etosha National Park in het noorden behoort tot de besten van Afrika. Hiernaast is de culturele diversiteit enorm. Er wonen weliswaar niet veel mensen, maar wel veel verschillende mensen. Van de eerste bewoners, de Bosjesmannen (San) tot de latere Hottentotten (Nama). Hier kwamen later ook landbouwers als de Herero en de Owambo bij. Ook de koloniale invloed van de Duitsers en Zuid-Afrikanen is enorm geweest.

Sinds de onafhankelijkheid in 1990 is Engels de voertaal, voorheen waren ook Duits en Afrikaans officiële talen.

De meeste mensen zijn Christen (80 - 90%), echter veel mensen combineren het christendom met een natuurgodsdienst.

De belangrijkste exportproducten zijn diamanten en uranium, dit maakt ruim 50% van de totale export uit. Belangrijkste exportbestemmingen zijn Groot-Brittanie en Zuid-Afrika. Daarnaast leeft een groot deel van de bevolking van veeteelt en landbouw. Ook toerisme is een belangrijke bron van inkomsten. 

Namibië wordt als een matig ontwikkeld land gezien, echter de verschillen tussen rijk en arm zijn enorm. De kleine groep welgestelden (<10%)  zou in ons land als zeer rijk worden gezien, terwijl 43% van de bevolking onder het bestaansminimum leeft (2011).

Met een werkloosheid van 37% (2013), is dit één van de grootse problemen van dit land. 

Onderwijs

Onderwijs in Namibië is verplicht voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Er zijn naar schatting 1500 scholen in Namibië. Ongeveer 100 daarvan zijn privéscholen. De grondwet verplicht de overheid om gratis onderwijs aan te bieden. De studenten moeten echter wel zelf betalen voor uniformen, boeken, hostels en onderhoud aan de school.

In 2008 is men begonnen met een test om kinderen uit achtergestelde groepen toegang te geven tot kleuteronderwijs door onder andere de onderwijzeres aan te stellen en haar salaris te betalen. Dit is ook het moment dat Kune Zuva zich terug trekt uit het kleuteronderwijs.

De lagere school duurt 7 jaar, waarna de leerlingen gereed zijn voor middelbaar onderwijs. De middelbare school duurt 5 jaar, van klas 8 tot en met klas 12. Bij het succesvol afronden van klas 10 ontvangen de kinderen een certificaat.

Middelbaar onderwijs in Namibië bestaat eveneens uit twee delen: junior secondair en senior secondair. In klas 10 wordt er een examen afgenomen, indien succesvol krijgen zij een Junior middelbare school diploma. Senior secondair omvat klas 10 tot en met 12. Klas 12 wordt afgesloten met een senior middelbare school diploma, hiervoor kan men niet zakken maar de punten geven aan wat voor vervolgstudie eventueel kan worden gevolgd.

Voor vervolgonderwijs zijn er, naast de diverse privé scholen, twee openbare instituten: Polytechniek van Namibië en de Universiteit van Namibië. 12% van de leerlingen studeert na de middelbare school door.
Namibië heeft onderwijs en het creëren van een kenniseconomie tot topprioriteit verheven en besteedt momenteel (2013) 20 procent van het nationale budget aan onderwijs.

Meer in deze categorie: Ethiopië »

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here