Arme troef bij Lemat Kleuterschool

Februari 2014:

Had deze Ethiopische kleuterschool een paar jaar geleden nog leuk speelgoed, lesmateriaal en bijvoorbeeld matrasjes voor het middagdutje: van dit alles is na enkele jaren intensief gebruik niets meer over. De buiten speeltoestellen zijn grotendeels doorgeroest en de school heeft ook geen beschikking over stromend water. De nood is dus opnieuw hoog, aan werkelijk alles is behoefte.
Op dit moment telt het schooltje 85 leerlingen, waarvan 5 leerlingen met een verstandelijke beperking. Kune Zuva hoopt mw Kassech dit jaar opnieuw een financiële bijdrage te kunnen geven om haar schooltje van de noodzakelijke leer- en speelmiddelen te voorzien. In de toekomst zullen we krititsch blijven kijken of verdere steun zinvol is of dat de situatie zich zodanig ontwikkelt dat nieuwe leerlingen te zijner tijd naar een gewone overheidskleuterschool kunnen gaan.

 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here