Zijn wij te goed voor het CBF-keurmerk?!

Augustus 2017:

Vorig jaar werd in Nederland besloten om de keurmerken samen te voegen. Het CBF-keurmerk werd CBF-goed besteed keurmerk. Voor de eerste honderd aanmeldingen werd een bedrag van 100 Euro in rekening gebracht. Het Kune Zuva bestuur vond dit bedrag nog juist acceptabel voor deze erkenning. Een interview en een vragenlijst waren de basis voor de goedkeuring, hoewel de efficiëntie van de CBF-organisatie te wensen over liet en ons een boel dubbel werk gaf.
Wat schetst onze verbazing, nog geen half jaar later, nieuwe tariefstructuur, het voeren van het CBF-goedbesteed keurmerk zal voor stichtingen met een omzet van 1 - 100.000 Euro voortaan 250 Euro zijn.


Ons schrijven aan het CBF:

"Wat ons betreft zijn jullie je doel voorbij geschoten:
Het doel was een laagdrempelige, ontwikkelgerichte en eigentijdse erkenningsregeling tot stand te brengen.
Zoals al eerder aangegeven is een bedrag van 250 Euro voor organisaties met inkomsten tot 50.000 Euro niet in verhouding. Wij zelf zijn een kleine zeer idealistische organisatie, alles op basis van vrijwilligers en giften. Wij kunnen het niet aan onze donoren verkopen dat wij circa 1% afdragen aan het CBF (normaliter is onze omzet rond de 25.000 Euro per jaar - wij betalen vrijwel alles uit eigen zak waardoor onze uitgaves anders dan aan onze doelstellingen normaliter minder dan 250 Euro per jaar zijn). Het dragen van dit kenmerk zou onze "niet-doelstellinggerelateerde uitgaven" verdubbelen.

Met andere woorden wij zijn door onze beperkte omvang (< 50.000 Euro per jaar) te idealistisch en "te goed" om binnen het CBF keurmerk te vallen. Dit lijkt ons een duidelijk voorbeeld dat het CBF haar doel voorbij schiet.
Succes, hopelijk komt er een moment dat het CBF beseft dat dit NIET ACCEPTABEL is voor kleine organisaties en kleine organisaties die wel voor jullie keurmerk kiezen bewust een te groot percentage van hun uitgave niet aan de doelstelling besteden. (de omgekeerde wereld dus!)"

 

Een uitgebreid telefoon gesprek is het gevolg. Zij snappen onze invalshoek maar moeten het kostendekkend houden?! Ons advies om iets aan de efficiency te doen, wordt meegenomen. Onze doelstelling is belangrijker dan het keurmerk. Hopelijk beseffen ze dat hun nieuwe tariefstructuur niet haalbaar is voor de grote groep idealistische kleine organisaties die geheel op vrijwillers draaien. En hopelijk begrijpen de mensen die Stichting Kune Zuva steunen waarom wij deze keuze maken en kunnen ook zij zich hierin vinden.

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here