Melishew studeert en werkt nu zonder hulp

November 2018:

Melishew is in 2016 in Ethiopie afgestudeerd. Ze krijgt haar officiële diploma pas als ze haar lening aan de overheid heeft afbetaald.

Studeren wordt zo ook voor mensen uit achterstandsmilieus eerder haalbaar. Studeren op basis van kostendeling. Reden dat ze hun diploma nog niet krijgen is ook, dat ze dan niet naar het buitenland kunnen verdwijnen.
Vroeger werden alle jongeren die afstudeerden, eerst een paar jaar door de overheid aan het werk gezet tegen een heel laag salaris, om hun studiekosten terug te betalen. Tegenwoordig zijn er zoveel nieuwe universiteiten met zoveel afgestudeerden, dat de overheid niet genoeg functies kan aanbieden.


Melishew kreeg met haar Bachelor Graad een functie als assistent docent op haar universiteit aangeboden. Voor haar Bachelor-graad moet ze 2 jaar voor de overheid werken en voor een Master-graad zou dat 4 jaar zijn.
De eerste jaren gaf ze vooral les in onderwerpen als "grafieken" en "databases", sinds een paar maanden geeft ze het vak" informatica". Daarnaast doet ze haar masters, maar nu niet meer met hulp van ons.  Als ze deze studie heeft afgerond zal ze daarna 6 jaar werken voor de overheid om de studiekosten terug te betalen, het is mogelijk dit af te kopen voor 8.000 Euro.

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here