Ethiopische Maria klaar voor de arbeidsmarkt.

24 Augustus 2023:

Vier jaar geleden maken wij kennis met Maria. Maria heeft 3 broers en 1 zusje.  Haar vader is bewaker bij de lokale kerk en haar moeder probeert het gezin draaiende te houden. Haar droom was om economie te studeren, met als achterliggende gedachte de wereld eerlijker te verdelen tussen arm en rijk. Maria had het geluk om op een normale manier de middelbare school te doorlopen door een plekje in het katholieke weeshuis. 

 

Vooral meisjes zijn kwetsbaar op het platteland van Afrika. Kindhuwelijken liggen altijd op de loer, vandaar dat haar ouders haar al op 5 jarige leeftijd bij haar oma onderbrachten, waar ze veiliger was. Hierdoor hoefde ze bijvoorbeeld niet zo ver naar de lagere school te lopen. Op 12 jarige leeftijd kreeg ze de kans om in het meisjesweeshuis te gaan wonen, ook speciaal om meisjes veilig te houden.

Haar resultaten waren goed genoeg voor de universiteit, de coordinator aldaar vroeg ons om ondersteuning tijdens haar vervolgstudie. Kune Zuva heeft voor haar een sponsor gevonden met wie zij ook zelf communiceert. Uiteindelijk heeft ze jammer genoeg geen economie maar sociologie gestudeerd. In Ethiopië mag je wel een voorkeur opgeven maar de overheid beslist uiteindelijk.

Wij wensen Maria veel succes met het vinden van werk in het, op dit moment, erg onrustige Ethiopië. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij dit melden. 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here