Glaskralen als nieuwe bron van inkomsten?

Maart 2014:

Het afgelopen jaar is in Turkana, Kenia voor-onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om uit oud glas mooie kralen te maken. De eerste onderzoeksresultaten waren niet hoopgevend. Echter door de inzet en ondersteuning van diverse lokale personen zijn we 3 maart van start gegaan met de workshop. Kudjo is overgevlogen uit Ghana om zijn expertise te delen met de lokale Turkana. Het eerste idee om de ovens niet op hout maar op afgewerkte olie te draaien, stuitte op zoveel weerstand dat gelukkig is besloten toch met hout te werken. De eerste week is besteed aan het maken van de vormen en de grondstoffen voor de kralen, de tweede week hebben ze geleerd de oven te bouwen, de derde week zijn er vooral kralen gemaakt. Tussen de verschillende groepen - en ook de kunstenaars is een ware strijd ontstaan wie de mooiste kralen maakt. De laatste week wordt voornamelijk gebruikt om kettingen te maken en de nodige kennis nogmaals door te nemen. 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here