December 2023:

Tijdens de seminars van Esther in Tanzania tegen kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis komen er telkens weer meisjes in hoge nood op ons pad. Esther probeert deze zo goed mogelijk op te vangen tijdens de vakanties en voor het schooljaar een kostschoolplek te regelen. Wij zijn dan ook heel blij dat Stichting Do& Well heeft besloten twee van deze meisjes 'te adopteren' tijdens hun middelbare school periode van 6 jaar. Daarnaast heeft de stichting besloten om de komende 6 driedaagse seminars om meisjes te informeren over hun rechten met betrekking tot uithuwelijken (pas als ze 18 zijn) en besnijdenis (verboden) te financieren. Dit is geweldig nieuws voor ons maar vooral voor de Masai meisjes bij Esther.

Gepubliceerd in Acties

Mei 2023:

Evaline is bijna 8 jaar als we haar in januari ontmoeten. Haar ouders zijn overleden en een stiefmoeder 'zorgt' sinds een jaar voor haar. Het dorpshoofd van dit Masai dorpje in Tanzania contacteerde onze contactpersoon omdat hij zich zorgen maakt. Het meisje wordt hele dagen aan het werk gezet. De stiefmoeder heeft haar liever thuis aan het werk dan dat ze naar school gaat. Verder krijgt ze nauwelijks te eten en ook zichzelf wassen is tijdsverspilling. Net na kerst kregen wij de vraag of we konden helpen, naarstig zijn wij op zoek gegaan naar een sponsor en die hebben wij gelukkig gevonden. Omdat onderwijs een recht is, kon met behulp van de overheid Evaline worden meegenomen.

Fris gewassen met nieuwe kleren is ze in januari nnaar een kostschool gegaan, daar mag ze kind zijn en leren lezen en schrijven. Ze pikt het snel op, ondanks dat de lessen niet in haar moedertaal zijn. En met ouderdag, komen gewoon haar opvangzusjes de plek van haar familie in nemen.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Het bieden van een veilige plek voor meisjes tijdens hun middelbare school was tot voor kort een droom. Maar sinds 2022 kunnen we meisjes ook tijdens de schoolvakanties een veilig thuis bieden. Bij hun ouders is de kans op gedwongen uithuwelijking en besnijdenis heel groot. 

 

Als we in 2017 echt van start gaan met driedaagse sessies per school om kinderen op hun rechten te wijzen, komt er bij elke school minstens 1 schrijnend 'geval' langs. Esther onze contactpersoon en voormalig studente, probeert op allerlei manieren deze meisjes te helpen en een veilig thuis te bieden. Waar mogelijk praat ze met de ouders. Ieder meisje wat thuis woont, geeft geen extra kosten voor Esther met betrekking tot eten en persoonlijke verzorging. Echter regelmatig worden de meisjes dan toch gedwongen uitgehuwelijkt en bezwangerd. 

 

Hoe fijn is het dat we sinds 2022 een vaste sponsor hebben (Stichting MOKK) waardoor in 2022 acht en in 2023 zelfs twaalf  meisjes vast worden ondersteund, waarnaast een prive persoon nog twee meisjes financieert. Hierbij komt de droom van Esther weer een stapje dichterbij. Ze huurt een huis waar de meisjes tijdens de schoolvakanties kunnen verblijven. Ze zoekt voor alle meisjes een passende kostschool, regelt uniformen, schoolspullen, zeep e.d. Veertien meisjes waarvan enkele pas beginnen aan de basisschool en een paar bijna klaar zijn met de middelbare. Samen veranderen ze de toekomst.

Gepubliceerd in Opleidingen

Februari 2022:

Stichting MOKK uit Roosendaal is al 15 jaar actief met het steunen van kansarme kinderen op de middelbare school. Tijdens hun zoektocht naar een nieuw project zijn zij geattendeerd op ons werk. Aangezien ze niet alleen bij ons in de regio wonen maar ook enkele van onze particuliere sponsoren bevriend zijn met mensen uit het bestuur, was een ontmoeting een logisch vervolg.

 

Wij hebben in overleg drie groepen scholieren "aangeboden" met de vraag om deze hun gehele middelbare school periode via ons te ondersteunen. Dit gaat om 6 kansarme jongeren uit Zuid-Kenia, 6 jongeren met Albinisme uit Malawi en 8 meisjes die hierdoor worden behoed voor uithuwelijking en besnijdenis uit Tanzania. 

 

Wij zijn super blij met deze steun, dit maakt het voor ons als Kune Zuva eenvoudiger om nog meer kansarme scholieren te ondersteunen.

Gepubliceerd in Acties

Februari 2022:

Theresia komt uit het gebied rond Arusha, Tanzania. Ze is 14 jaar oud en woont samen met haar zusje Clara bij haar moeder die, na 5 jaar bedelen op straat, nu overleefd door de verkoop van een paar groenten. Haar vader mishandelt hen en heeft de kinderen niet erkent, hij maakt veel ruzie en is erg agressief. HIj heeft in zijn agressie twee vingers van haar moeders hand afgesneden. Hierdoor is haar moeder arbeidsongeschikt. Dit is de reden dat Theresia droomt om advocaat te worden. Juist om mensen zoals haar moeder bij te kunnen staan. 

Theresia haar moeder is niet in staat haar kinderen naar school te laten gaan, ze is nauwelijks in staat om samen te overleven. In het verleden kregen ze hulp van een man uit USA, deze is echter aan Covid overleden waardoor de kinderen ineens weer thuis zaten. Voor Theresia is dit niet veilig, haar vader mag dan ook niet weten waar zij naar school gaat of tijdens de vakanties verblijft.

Theresia is een goede studente en is super blij dat er toch weer een middelbare school voor haar is gevonden en dat zij daar nu de komende 6 jaar heen kan. De hulp van Esther van Every Child Counts (ECC) is bij dit soort zaken cruciaal. En haar moeder heeft nu een mond minder te voeden. 

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

September 2021:

Meisjes worden bij de Maasai vaak gedwongen uitgehuwelijkt en besneden op het moment dat ze de basisschool af hebben.  Zo ook deze groep van 9 meisjes waarvan een aantal al zwanger door hun toekomstige (vaak veel oudere) man onder dwang en toeziend oog van haar ouders.  Tijdens bijeenkomsten over de gevaren van genitiale besnijdenis, komt onze contactpersoon regelmatig in contact met meisjes die er alles voor over hebben om het gedwongen huwelijk te ontlopen. 

Om deze meisjes de kans te geven een zelfstandig leven op te bouwen, is gekozen voor een vakopleiding tot naaister. 

Een proeftraject waarbij 9 meisjes in drie maanden leren naaien en dan onder begeleiding hun eigen naaimachine krijgen. Afgelopen week is deze cursus succesvol afgesloten en gaan de dames zelf aan de slag. Natuurlijk met de nodige begeleiding.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Juni 2021:

Het voorkomen van kindhuwelijken en meisjesbesnijdenissen is een belangrijke missie voor stichting ECC (every child counts) gerund door Esther, Esuvat en Nelson. Esther informeert hier de meisjes van lokale bais en middelbare scholen over hun rechten, mogelijkheden en kansen. Dit terwijl Nelson het gesprek aan gaat met de jongens. Een cultuurverandering is noodzakelijk want ondanks dat kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis (FGM) bij wet zijn verboden, vindt het nog veelvuldig plaats.

 

ECC heeft voor basis- en middelbare scholen een 3-daags programma ontwikkeld waarbij Esther samen met Esuvat de meisjes informeert over hun rechten, mogelijkheden en kansen. Dit terwijl Nelson het gesprek aan gaat met de jongens.

ECC heeft van de regionale overheid toestemming om op 14 scholen deze 3-daagse voorlichtingscursus te geven, maar om dit te kunnen doen zijn fondsen nodig, circa 540 Euro per school. Met de door Stichting Hofstee toegezegde € 2000,-- kunnen weer 3 tot 4 scholen worden bezocht en geïnformeerd, waardoor het uiteindelijke doel: uitbanning van gedwongen kindhuwelijken en meisjesbesnijdenissen, weer een stukje dichterbij komt.

 

Gepubliceerd in Acties

Juni 2021:

Om meisjes voor hun rechten op te laten komen, moeten ze eerst weten wat hun rechten zijn. Dat zaken zijn vastgelegd in de Tanzaniaanse wet is prima, maar als niemand in je gemeenschap je daar van op de hoogte stelt, dan helpt het nog niet. De manier om meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken te stoppen begint met bewustwording. Iedere week weer bezoeken Esther, Nelson en Esuvat een basis of middelbare school om zowel de meisjes als de jongens gedurende een driedaagse workshop te informeren over hun rechten.

 

Echter er is een groep meisjes waarvoor dit te laat komt. Zij zijn of al zwanger of worden gedwongen uitgehuwelijkt aan de (oudere) man aanj wie ze tijdens hun geboorte zijn beloofd.  Voor een aantal van hen is een pilot opgezet, zodat ze onafhankelijk verder kunnen evt. met hun baby. Hierdoor wordt voorkomen dat baby-meisjes al weer op zeer jonge leeftijd worden besneden. 

Stichting Haella heeft 3500 Euro beschikbaar gesteld om 9 meisjes op te leiden tot naaister en te voorzien van een eigen naaimachine. Hierdoor kunnen zij een zelfstandig bestaan opbouwen. Een geweldig gebaar waardoor deze jonge vrouwen weer vertrouwen in de toekomst hebben. Zie ook maasai meisjes, FGM, Tanzania.

Gepubliceerd in Acties

Maart 2021:

Rotary Amersfoort heeft toegezegd Kune Zuva met maar liefst twee projecten verder op weg te helpen.

Dit jaar steunen ze met een basisbudget het werk van de Tanzaniaanse Esther  die zich inzet om Maasai-meisjes te behoeden voor kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en besnijdenis (= FGM). Super belangrijk werk, en voor Esther de mogelijkheid om haar project echt van de grond te krijgen.

Ook kleuterschool Chikowa kan op steun rekenen. Deze school op het platteland van Malawi levert na de bouw in 2016, door mismanagement ,niet echt het gewenste resultaat. Met behulp van een gekwalificeerde kleuterleidster, toepasbaar leermateriaal en een lik verf krijgt dit schooltje een nieuwe start. 

Gepubliceerd in Acties

Maart 2021:

Esther bezoekt de basisscholen in de regio om meisjes maar ook jongens te informeren over de gevaren van vrouwenbesnijdenis en het verbod hierop door de overheid. Maar ook dat meisjes die de basisschool verlaten veel te jong zijn om te worden uitgehuwelijkt. Binnen de Maasai cultuur zijn deze praktijken jammer genoeg nog vaker regel dan uitzondering. Wij ondersteunen Esther om hier een einde aan te maken. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here