Januari 2014: Badi Rera is 17 jaar oud en zit in grade 6 (vergelijkbaar met groep 8), door persoonlijke problemen is ze destijds van school gegaan, maar is zeer gemotiveerd om haar school af te maken. Zo ook Ari Wongala (op de foto met haar moeder en zus voor hun hut), zij is 19 en zit in grade 9 ( 3de klas middelbare school). Zij is "voorzitster"  van het scholierenfonds Dimeka. De meisjes zitten heel erg tussen 2 culturen, maar willen zich niet helemaal los maken van hun Hamar cultuur. Onze contactpersoon Mesereth Assefa onderkent dit probleem en ondersteun hen bij dit dilemma.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Door de jaren heen zijn er diverse noodkreten gekomen om voedselhulp tijdens hongersnood door droogte. Onze kleine stichting is niet ingesteld op dit soort aanvragen. Echter soms gaat het om een korte overbrugging totdat er een andere oplossing is gevonden door onze contactpersoon.

Voor het laatst in oktober 2013: de situatie aan de grens tussen Ethiopië en Kenia wordt steeds moeilijker. De Dassanech trekken steeds verder Kenia in om zoek naar voedsel voor mens en dier. De spanning tussen de Turkana en de Dassanech neemt met de dag toe. De Keniaanse regering voelt zich niet verantwoordelijk en de Ethiopische regering heeft geen interesse in het uiterste zuiden van haar land. Onze contactpersoon roept om hulp in de hoop dat dit de gemoederen kan temperen.

Maar ook in 2011 gaat het mis in de hoorn van Afrika, meer dan 20 maanden zonder regen. Zowel in Borana, Ethiopië (maïs en zaden) als in Turkana Kenia (maïs) komt een zeer urgente roep om hulp. Met onze beperkte middelen weten we toch de nodige mensen de hongersnood door te helpen.

Zo ook in 2005, bij de Hamar in zuid-Ethiopië slaat de droogte hard toe. Uiteindelijk investeren wij in aangepaste zaden die bij vrijwel geen regen toch opbrengst geven.

 

Gepubliceerd in Achtergestelde groepen

Januari 2014: 

Haymanott is één van de Ethiopische meisjes waarvoor het Dimeka Scholierenfonds opgericht. Nu 10 jaar later zijn wij trots te kunnen melden dat zij niet alleen de middelbare school heeft afgerond maar ook de vakstudie Catering en Tourism en... sinds kort echt aan het werk is. Ze was direct na haar studie aangenomen bij het resort van Gebreselassie, maar is al snel geheadhunt voor de functie van chief cook in Sodo. Toen haar broertje (eigenlijk neefje met HIV) ziek werd en zij erge heimwee kreeg, is ze teruggekeerd vanuit Sodo naar Arba Minch om voor hem te zorgen en heeft haar baan opgezegd. Momenteel kookt ze in Arba Minch voor de regelmatige internationale bezoekers van de Missiepost. Volgens Wilma Peters - een Kune Zuva vrijwilligster die zojuist bij haar op bezoek was - ziet ze er heeeel erg gelukkig uit en is heel erg dankbaar voor de kans die ze heeft gekregen.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

De Hamar is een natuurvolk (0,1 % van de Ethiopische bevolking) dat nog gedeeltelijk leeft van ruilhandel. Zij wonen in zuid-west Ethiopië nabij de grens met Kenia en Zuid-Soedan. Een trotse stam met rijke tradities. Om zich te voeden proberen de mensen van de Hamar stam het uiterst droge land te bewerken en hoeden zij koeien. Hoewel het lijkt of de tijd hier honderden jaren heeft stilgestaan, is daar de afgelopen decennia verandering in gekomen. Invloeden van vooruitgang in techniek sijpelen ook hier langzaam door.

Hier komt bij dat de Ethiopische overheid wetten voorschrijft, veranderingen invoert, zonder dat deze mensen hier enige invloed op kunnen uitoefenen. Vaak spreken de Hamar alleen de lokale niet geschreven taal en kunnen lezen en schrijven komt relatief weinig voor. Om, ook in de nabije toekomst, te kunnen overleven, wordt bijvoorbeeld scholing steeds belangrijker. De Ethiopische Staat voorziet  niet in kleuteronderwijs, zodat kleuteronderwijs alleen voor de rijkere kinderen is weggelegd. Ruim tien jaar lang heeft Kune Zuva geïnvesteerd in kleuteronderwijs, zowel in Turmi (tot 2012) als in Dimeka. Maar ook in individuele scholieren tijdens hun lagere, middelbare en zelfs vakopleidingen en universiteit. Echter door het wegvallen van betrouwbare lokale contactpersonen voor de essentiele opvolging van projecten, is in 2014 besloten ons hier terug te trekken.

Gezondheidszorg

In Gedback, een gehucht in het land van de Hamar, zijn vrijwel geen faciliteiten, laat staan enige medische zorg. Kune Zuva heeft in 2009 een gezondheidspost en in 2012 een ambulance kunnen realiseren.

Samen met onze Ethiopische partner hebben we een aanvraag ingediend voor het bouwen van een gezondheidspost, deze is door de Nederlandse organisatie geaccepteerd. De bouw is in augustus 2008 van start gegaan en in januari 2009 afgerond. De bijbehorende ambulance zou kort daarop volgen. 

Eindelijk, vijf jaar later... de ambulance is gearriveerd. Vijf jaar bezig geweest met  het importeren en ombouwen van de auto. Nu eindelijk eind 2012 is de ambulance in gebruik genomen, een grote stap voorwaarts in de gezondheidszorg.

December 2014: De ambulance rijdt (weer). Hij heeft een tijdje stil gestaan, omdat de politie namens een paar "zeer belangrijk mensen" de achterbanden van de ambulance had ingevorderd! Deze belangrijke mensen hebben gewoon de banden gestolen voor hun eigen jeep. Wat een land. Na een tijdje op een paar stenen op een politiepost te hebben gestaan heeft de overheid 2 nieuwe banden gegeven. Het Rode kruis heeft geen geld. Men wordt alleen meegenomen als zieke, als men de benzine betaalt... Dat vindt men hier heel gewoon. Onze lokale contactpersonen zijn bezig met de introductie van een spaarsysteem voor ziektekostenverzekeringen. Dit loopt goed.

Gepubliceerd in Achtergestelde groepen

Oktober 2013:

Alle 6 meiden uit het scholierenfonds Dimeka zijn over naar de volgende klas. Het nieuwe schooljaar begint in oktober. Keri Bali zal dit jaar het nationale examen van klas 10 moeten doen, als zij dit haalt zal ze naar een andere stad moeten om de middelbare school af te maken.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

December 2012:

Eindelijk, vijf jaar geleden hebben we een aanvraag ingediend bij een andere stichting voor fondsen voor een ambulance in Zuid-Ethiopie. Fondsen gekregen, maar problemen met het importeren en ombouwen van de auto. Nu eindelijk eind 2012 is de ambulance in gebruik genomen, een grote stap voorwaarts in de gezondheidszorg.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Het afronden van een middelbare schoolopleiding, en soms zelfs een lagere schoolopleiding is voor veel meisjes Dimeka, zuid-Ethiopië een onmogelijke taak . Zij worden achtergesteld, als je daarbij ook nog een zogenaamde "Mingi" bent (Mingi's zijn kinderen bij wie de bovenmelktandjes eerder doorkomen dan de ondertandjes. Dit scholierenfonds is destijds in het leven geroepen om enkele "Mingi" meiden een toekomst te geven, in 2014 is door onvoorziene omstandigheden dit fonds opgehouden te bestaan.

Gepubliceerd in Opleidingen

Turmi ligt in het uiterste zuiden van Ethiopië, vlak bij Dimeka. Hier woont de Hamar stam een natuurvolk met rijke tradities. Het kleuterschooltje in Turmi is in november 2003, met onze steun opgeknapt en heropend. In 2012 is het kleuteronderwijs overgenomen door de organisatie Save the Children uit Noorwegen.

Gepubliceerd in Scholen

Dimeka ligt in het uiterste zuiden van Ethiopië. Hier woont de Hamar stam. Een natuurvolk die nog gedeeltelijk van ruilhandel leeft. Het kleuterschooltje in Dimeka is van 2004 tot 2014 draaiend gehouden door ondersteuning van Kune Zuva.Toen er door de lokale katholieke missionaris een voedselprogramma werd geintroduceerd om ondervoeding bij kleuters tegen te gaan, groeide het aantal kinderen explosief. De klas telde in 2010 95 kinderen, waarvan 24 Hamar, in de leeftijd van 3 - 7 jaar, het moment voor extra ruimte.

Gepubliceerd in Scholen

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here