Financieel Overzicht 2020

 

Financieel Jaarverslag 2020 - Stichting Kune Zuva

Balans 31 December 2020

 

Kas 0   Eigen vermogen   21.006
Bank 46.862   Reserv. 2020 **   24.356
        Overige res.***   1.500
               
Totaal activa 46.862   Totaal passiva
  46.862

 

Overzicht van baten en lasten 2020

 

Giften algemeen 11.243   Projecten Afrika   51.174
Giften specifiek 50.379   Diverse kosten   227
Subsidies 0          
Rente 8          
Bij:              
Mutatie RLP 20/21* - 388          
               
Totaal baten 62.018   Totaal lasten   51.401
        SALDO   10.617

 

* Mutatie reservering lopende projecten:

Vrijkomend:   Reservering lopende projecten 2020   €  24.744
Af:   **Reservering lopende projecten 2021    € 24.356
    Mutatie res. lopende projecten '20/'21    € 388

 

*** Overige reserveringen: giften ontvangen voor specifieke kinderen in Ethiopië & Zimbabwe - voor hun opleiding in de toekomst

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here