Financieel Overzicht 2018

 

Financieel Jaarverslag 2018 - Stichting Kune Zuva

Balans 31 December 2018

Kas

0

Eigen vermogen

12.757
Bank
37.900

Reserv. 2019 **

Overige res.***

23.673

1.500

Totaal activa      

37.900

Totaal passiva

37.900

 

Overzicht van baten en lasten 2018

Giften algemeen
       12.083
Projecten Afrika  € 21.297
Giften specifiek
       13.668
Diverse kosten 238
Subsidies
                0
     
Rente
              52
     
Bij:          
Mutatie RLP 18/19*
         4.590
     

 

Totaal baten

 

 
       21.213

 

Totaal lasten

 

 

21.535

     

Saldo              -

322

 

* Mutatie reservering lopende projecten:

Vrijkomend: Reservering lopende projecten 2018   19.083
Af: **Reservering lopende projecten 2019   23.673
  Mutatie res. lopende projecten '18/'19 4.590

*** Overige reserveringen: giften ontvangen voor specifieke kinderen in Ethiopië & Zimbabwe - voor hun opleiding in de toekomst

Contact

Kunezuva Facbook

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here