Dinka, Zuid Soedan

Dinka, Zuid Soedan

Tientallen jaren van burgeroorlog, onderdrukking, religieuze en stammenconflicten lieten diepe sporen achter in Zuid-Soedan. Mensen zijn hier hun waarde en normen verloren; conflicten worden met geweren uitgevochten in plaats van uitgepraat. Er is geen regulier onderwijs geweest sinds 1955. Toch wil de nieuwe samengestelde gemeenschap Neemthok graag in vrede leven, hun kinderen onderwijs bieden, voldoende eten hebben en zorgen voor hun ouderen, weduwen en gehandicapten.

 

Achtergrond:
Neemthok bestaat uit circa 7000 mensen van de Dinka stam. De mensen zijn herplaatst vanuit conflictregio's naar dit relatief veilige woongebied. In grote delen van het land is het nog onrustig. Rondom Neemthok bewaakt het leger de vrede en biedt bescherming. Honger is, naast de burgeroorlog, de andere grote vijand van de bevolking.

De overheid heeft land verdeeld onder de herplaatste gezinnen. Sommigen van deze gezinnen hebben een stukje van hun land gedoneerd aan de kerk om er een school en kerk te bouwen. Echter omdat het gedoneerde vlakke land regelmatig blank staat door overvloedige regenval, is de grond niet geschikt voor bebouwing. Hierdoor is het wel vruchtbaar en gedijen ook fruitbomen goed, daarom is gekozen het land als gemeenschapstuin te gebruiken. Enkele jaren geleden is er een waterput geslagen, waardoor er altijd water beschikbaar is. De opbrengst is bedoeld voor schoolmaaltijden en voor kwetsbare mensen in hun gemeenschap. De tuin is 1200 meter lang en 400 meter breed. Een deel is al zaai- en plantklaar, de rest bestaat nog uit ruige bebossing e.d. Langzaam maar zeker wordt dit door 56 gezinnen geruimd en onderhouden. Dit project is in 2017 gestart, een organisatie (World Mercy Funds) heeft voor 9900 USD een boorput geslagen, dit helpt heel erg om de voedselproductie van de gemeenschap ook in droge tijden op gang te houden. Een groep vrouwen heeft in 2018 een uitgebreide basistraining gehad in landbouw: land bewerken, zaaien, planten verzorgen en vermeerderen. Ieder jaar brengen ze het geleerde beter in praktijk en neemt de oogst toe.

Programma:
Overvloedige regenval heeft recent de oogsten in de omgeving zwaar beschadigd. Gelukkig staan de planten van Neemthok er goed bij, omdat de grond van de tuin net iets hoger ligt. Voedselvoorziening, juist in de maanden voordat het regenseizoen begint, heeft hier de hoogste prioriteit. Iedere bijdrage om hen te helpen bij hun inzet voor voedzame maaltijden voor de meest kwetsbaren, is zeer welkom. De eerste fondsen die Kune Zuva ter beschikking stelde, zijn besteed aan hitteresistente zaden, wat gereedschap en het inhuren van ossen met ploegen.

Voor bewerking van het land zijn nog te weinig ossen, ploegen maar ook gieters en dergelijke beschikbaar. Verder is een goede omheining noodzakelijk. Behalve vraat (door dieren) wil men namelijk ook graag dief- stal voorkomen: afgelopen jaar is een deel van de groenten voortijdig ‘s nachts geoogst en meegenomen door dieven.

Omdat de oorlog al zo lang duurt, ligt de eigen productie in Zuid-Soedan grotendeels stil. Producten als gieters en prikkeldraad moeten daarom vanuit Oeganda of Kenia worden geïmporteerd wat erg duur is. Niet alleen zijn de afstanden groot, maar ook doordat de wegen slecht of niet bestaand zijn en de doorgang door conflictgebieden militaire begeleiding vereist.

Om deze gemeenschapstuin succesvol uit te bouwen, is onze hulp juist voor het verder ontginnen en omheinen noodzakelijk. Daarvoor zijn ploegen, ossen maar ook prikkeldraad en gieters nodig. Daarna kan deze tuin zelfstandig verder.

Doelgroep
Schoolgaande kinderen - (776 kinderen) en de kwetsbare mensen (bejaarden (40), zieken (nu 13) en gehandicapten (7) ) - het uiteindelijke doel van de gemeenschapstuin is dat de kinderen dagelijks een volwaardige maaltijd op school krijgen, op dit moment is dit maar een aantal maanden per jaar mogelijk. De kwetsbare mensen horen 3 maaltijden per dag te krijgen. In 2020 kan er eindelijk weer een stuk land worden ontgonnen en hitteresistente zaden worden aangeschaft door de steun van Stichting Haella.

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here