Turkana, Kenia

Turkana, Kenia

Turkana in het noordwesten van Kenia is een geografisch geïsoleerd gebied met schaarse regenval en hoge temperaturen. Vee voorziet de Turkana in hun belangrijkste behoeften. Huiden worden matrassen, het dak van een hut of sandalen. Het belangrijkste voedsel is vlees, melk en bloed. Voor bloed wordt het dier niet geslacht, maar dit wordt afgetapt. De Turkana meesters in het overleven. Extreme droogte en het daaraan gerelateerde tekort aan voedsel is iets wat vrijwel ieder jaar terugkomt. Hierdoor worden kinderen en vee als eerste getroffen.

Het gebied is door de overheden "vergeten". De meeste Turkana hebben nauwelijks toegang tot onderwijs of medische zorg en er is geen werk. Tijdens de droge periodes is 75% van de bevolking afhankelijk van voedselhulp. De circa 1 miljoen Turkana (2012) hebben een eigen taal het Turkaans.

Een groep missionarissen zorgt voor o.a. onderwijs, Kune Zuva helpt diverse Turkana scholieren met hun middelbare school. 

Kare Edome Voedingscentrum, Lapur Mountain:

Ondervoeding is in het grootste deel van Turkana een veel voorkomend fenomeen. Om dit op te heffen, zijn er voor een viertal gebieden voedingscentra opgericht.

Kare Edome is het nieuwste voedingscentrum, en voorziet momenteel 70 kinderen van eten in de leeftijd van 3 – 8 jaar. Het eerste doel van dit centrum is om te zorgen dat de kinderen de juiste voedingsstoffen krijgen om op deze manier ziektes te voorkomen en kindersterfte terug te dringen.

Twee maaltijden per dag, ontbijt en lunch, moeten er voor zorgen dat alle kinderen een gebalanceerd voedingspatroon hebben, onafhankelijk van wat er thuis beschikbaar is.

Het tweede doel van het centrum is gezondheidszorg voor de nomaden. Medische faciliteiten zijn lokaal niet aanwezig, een mobiele kliniek komt wekelijks langs. Les in hygiëne aan zowel de kinderen als de ouders en vaccineren zijn belangrijke activiteiten, naast het opvolgen van chronisch zieken en kinderen met een handicap.

Sinds 1990 worden dit soort activiteiten uitgevoerd en met succes. Kindersterfte is sterk afgenomen en ernstige ondervoeding is nu zeldzaam in de gebieden waar deze centra zijn. De meeste kinderen zijn ingeënt en hebben toegang tot enige gezondheidszorg via de mobile kliniek.

De ernstige droogte (2011) in de hoorn van Afrika heeft er voor gezorgd dat dit nieuwe centrum is geopend. Echter in 2013 waren er geen fondsen meer beschikbaar om het werk door te laten gaan. Kune Zuva heeft toen middels een particuliere sponsor de financiering van dit centrum over genomen.

De kinderen komen van 8 uur voor ontbijt, krijgen dan basis activiteiten ter ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, fantasie spelletjes en de eerste beginselen in lezen en schrijven. Het uiteindelijke doel is om de kinderen voor te bereiden voor de basisschool. De ochtend wordt afgesloten met een warme maaltijd.

In dit project wordt de gemeenschap ingezet. Er is een comité die het rooster maakt, welke ouders wanneer behoren te koken, het eten verdelen en het centrum onderhouden.

Stammenoorlog Turkana - Dassanech:

De Turkana die wonen langs het Turkana-meer zijn hun wortels verloren. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was Todonyang een levendig dorp. Eind jaren 90 zijn zij door de gevechten verder landinwaarts getrokken, met alle gevolgen vandien. De familiestrukturen en de traditionele levenswijze is hierdoor volledig op z'n kop gegooid. In 2006 is een poging gedaan om ze terug te brengen op hun geboortegrond en voor 3 jaar was er vrede.  Echter langs het meer wonen ook de Dassanech, zij zijn Ethiopiers en terwijl het meer steeds verder indroogt, hun leefgebied door bevolkingsgroei en naburige stammen steeds kleiner wordt, komen de Dassanech steeds verder Kenia in op zoek naar grasland voor hun vee.

De missiepost, genaamd naar het toenmalige dorp Todonyang, is gevestigd op het grensgebied tussen twee stammen, de Dassenech en de Turkana. Todonyang stelt basisfaciliteiten zoals een gezondheidscentrum en onderwijs voor beide stammen beschikbaar. De strijd tussen deze twee stammen gaat voornamelijk over toegang tot water en grasland. Het is een ruig woestijnachtig gebied met een zeer beperkte infrastructuur en zware klimatologische condities.

Door de stammenstrijd is het een onveilig gebied en elk jaar verliezen tientallen Turkana's en Dassenech's hun leven. Ook het weinige bezit heeft te lijden onder de stammenoorlog bijvoorbeeld vee, visbenodigdheden en boten. Verder wordt de mobiliteit beperkt, kunnen de gemeenschappelijke graslanden niet worden gebruikt en is er nauwelijks toegang tot levensreddende diensten.

De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in meer waterwingebielden voor menselijke en dierlijke consumptie. Betere toegang tot sociale diensten als onderwijs en gezondheidspost. Ook is er geïnvesteerd in visserij als andere bron van inkomsten en ziun er diverse workshops gegeven bijvoorbeeld in het maken van manden en stoelen en papier met riet uit het meer. Maar ook weven en het verven van stoffen en het maken van kralen uit glas.

Zonnepanelen:

De missie heeft een eerste hulpcentrum gebouwd op de grens van het leefgebied van de Turkana en de Dassanech. Hierdoor kunnen beide stammen 24 uur per dag het hulpcentrum bereiken.

Om een idee te geven, in het gebied bevindt zich 1 arts op 75.000 patiënten. De levensverwachting is 47 jaar en de kindersterfte ligt hoog. Er zijn drie ziekenhuisjes in een gebied van 77.000 km2. De dichtsbijzijnde arts en chirurg bevindt zich op 55 km afstand via een vrijwel niet bestaande weg door de woestijn. Echter dit ziekenhuis heeft veel te korten, is in slechte staat en heeft nauwelijks faciliteiten en voldoende medewerkers. Kakuma ziekenhuis op 350 km van Tondonyang is het dichtbijzijnde ziekenhuis waar goede medische zorg kan worden gegeven.

Het sterk toenemende aantal medische noodgevallen vanuit het gebied m.n. het grensgebied "niemandsland" tussen Kenia en Ethiopië, was de belangrijkste reden om de gezondheidsfaciliteiten te verbeteren.

Kune Zuva heeft in 2009 geïnvesteerd in zonnepanelen, zodat 's-nachts licht aanwezig is om bijvoorbeeld slangenbeten direct te behandelen. Maar ook om de koelkast met de nodige vaccins draaiende te houden.

Vredesonderhandelingen:

In 2010 hebben wij geïnvesteerd in een vredestraject. Hierbij zijn de stamoudsten uit de verschillende Turkana en Dassanech dorpen samen gekomen om communicatie en overlegstructuren op te zetten. Daarnaast zijn gemengde workshops gegeven over gezondheid en voeding, vrede en verzoening, water, hygiëne en duurzaamheid. . Deelnemers van beide stammen zijn evenwichtig aanwezig. Enige tijd leek dit succes te hebben, totdat een paar dronken jonge strijders weer iemand doodschoten en de gevechten inclusief het levein in dagelijkse angst weer opnieuw begonnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here