Hamar, Ethiopië

Hamar, Ethiopië

De Hamar is een natuurvolk (0,1 % van de Ethiopische bevolking) dat nog gedeeltelijk leeft van ruilhandel. Zij wonen in zuid-west Ethiopië nabij de grens met Kenia en Zuid-Soedan. Een trotse stam met rijke tradities. Om zich te voeden proberen de mensen van de Hamar stam het uiterst droge land te bewerken en hoeden zij koeien. Hoewel het lijkt of de tijd hier honderden jaren heeft stilgestaan, is daar de afgelopen decennia verandering in gekomen. Invloeden van vooruitgang in techniek sijpelen ook hier langzaam door.

Hier komt bij dat de Ethiopische overheid wetten voorschrijft, veranderingen invoert, zonder dat deze mensen hier enige invloed op kunnen uitoefenen. Vaak spreken de Hamar alleen de lokale niet geschreven taal en kunnen lezen en schrijven komt relatief weinig voor. Om, ook in de nabije toekomst, te kunnen overleven, wordt bijvoorbeeld scholing steeds belangrijker. De Ethiopische Staat voorziet  niet in kleuteronderwijs, zodat kleuteronderwijs alleen voor de rijkere kinderen is weggelegd. Ruim tien jaar lang heeft Kune Zuva geïnvesteerd in kleuteronderwijs, zowel in Turmi (tot 2012) als in Dimeka. Maar ook in individuele scholieren tijdens hun lagere, middelbare en zelfs vakopleidingen en universiteit. Echter door het wegvallen van betrouwbare lokale contactpersonen voor de essentiele opvolging van projecten, is in 2014 besloten ons hier terug te trekken.

Gezondheidszorg

In Gedback, een gehucht in het land van de Hamar, zijn vrijwel geen faciliteiten, laat staan enige medische zorg. Kune Zuva heeft in 2009 een gezondheidspost en in 2012 een ambulance kunnen realiseren.

Samen met onze Ethiopische partner hebben we een aanvraag ingediend voor het bouwen van een gezondheidspost, deze is door de Nederlandse organisatie geaccepteerd. De bouw is in augustus 2008 van start gegaan en in januari 2009 afgerond. De bijbehorende ambulance zou kort daarop volgen. 

Eindelijk, vijf jaar later... de ambulance is gearriveerd. Vijf jaar bezig geweest met  het importeren en ombouwen van de auto. Nu eindelijk eind 2012 is de ambulance in gebruik genomen, een grote stap voorwaarts in de gezondheidszorg.

December 2014: De ambulance rijdt (weer). Hij heeft een tijdje stil gestaan, omdat de politie namens een paar "zeer belangrijk mensen" de achterbanden van de ambulance had ingevorderd! Deze belangrijke mensen hebben gewoon de banden gestolen voor hun eigen jeep. Wat een land. Na een tijdje op een paar stenen op een politiepost te hebben gestaan heeft de overheid 2 nieuwe banden gegeven. Het Rode kruis heeft geen geld. Men wordt alleen meegenomen als zieke, als men de benzine betaalt... Dat vindt men hier heel gewoon. Onze lokale contactpersonen zijn bezig met de introductie van een spaarsysteem voor ziektekostenverzekeringen. Dit loopt goed.

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here