Sinds 1955 is er geen normaal onderwijs meer in Zuid Soedan, mensen zijn hun waarde en normen verloren, conflicten worden niet uitgepraat maar met geweren uitgevochten. Deze nieuwe samengestelde gemeenschap, heeft van de overheid een plek in niemandsland gekregen met de naam Neemtkok. Ze willen graag in vrede groeien door voor hun kinderen toegang tot onderwijs maar niet op een lege maag, maar ook te zorgen dat een ieder in de gemeenschap toegang heeft tot voldoende voedsel, ook de ouderen, de weduwen en de gehandicapten, juist in de maanden wanneer er nauwelijk eten beschikbaar is. Deze samengestelde gemeenschap blinkt uit in gemeenschapszin. 

De gemeenschap bestaat uit circa 7000 mensen van de Dinka stam, de overheid heeft dit stuk land onder de verschillende gezinnen verdeeld. De mensen zijn herplaatst vanuit een conflictgebied naar dit veilige woongebied. De diverse gezinnen hebben een stukje van hun land gedoneerd aan de gemeenschap om hiervan een gemeenschapstuin te make, dit is in 2017 van start gegaann. Het land staat regelmatig blank door overvloedige regenval waardoor de grond goed vruchtbaar is en ook tijdens het droge seizoen de planten het meestal redden, ook voor fruitbomen blijkt dit ideaal maar hierdoor niet geschikt als bouwgrond voor huizen. Het land is vlak. Er is een boorput aanwezig zodat er altijd water beschikbaar is.

De gemeenschapstuin wordt langzaam maar zeker door de diverse gezinnen (56!) vrijwillig schoon gekapt en onderhouden. De voedselopbrengst is bedoeld voor de schoolmaaltijden en voor de kwetsbare mensen in de gemeenschap. De gemeenschapstuin is 1200 meter lang en 400 meter breed, een deel is al gereed gemaakt voor gebruik een ander deel bestaat nog uit ruige bosjes e.d. Een groep vrouwen uit de gemeenschap hebben in 2018 een uitgebreide basistraining gehad over land bewerken, zaaien, planten te verzorgen, vermeerderen e.d.

Om de kinderen op school in tijden van honger een volwaardige maaltijd te geven en voor kwetsbare mensen ook tijdens de hongermaanden voldoende eten beschikbaar te kunnen stellen, is het wenselijk om het gemeenschappelijke land eenvoudiger te kunnen bewerken, hiervoor zijn gereedschappen zoals schrepels, waterkannen, schoppen, kruiwagens e.d. heel wenselijk, daarnaast ook speciale droogte resistente zaden voor groenten en granen. Het voorbewerken met een tractor is op dit moment wenselijk omdat het land nog erg ruig is en deze mensen tijdens het conflict hun ossen en ploegen kwijt zijn geraakt. Omheining is op termijn ook wenselijk om vraat en diefstal tegen te gaan.

In 2020 kan er eindelijk weer een stuk land worden ontgonnen en hitteresistente zaden worden aangeschaft door de steun van Stichting Haella.

Gepubliceerd in Achtergestelde groepen

Mei 2020:

In Zuid Soedan zijn veel mensen van huis en haard verdreven om ergens op een veilige plek een nieuw leven op te bouwen. Zo ook de bewoners van Neemthok.

Deze nieuwe samengestelde gemeenschap wil graag in vrede groeien door voor hun kinderen toegang tot onderwijs maar niet op een lege maag, maar ook te zorgen dat een ieder in de gemeenschap toegang heeft tot voldoende voedsel, de ouderen, de weduwen maar ook de gehandicapten. Deze samengestelde gemeenschap blinkt uit in gemeenschapszin. Uitbreiden van de gemeenschapstuin (start tuin 2017), is het wenselijk  om in tijden van honger de zieken, ouderen en jonge kinderen toch te kunnen voeden. Om het gemeenschappelijke land eenvoudiger te kunnen bewerken, hiervoor zijn gereedschappen zoals schrepels, waterkannen, schoppen, kruiwagens e.d. heel wenselijk, daarnaast ook speciale droogte resistente zaden voor groenten en granen. 

Stichting Haëlla helpt de bewoners van Neemthok met hun gemeenschapstuin met een bedrag van 2000 Euro om zaden en gereedschap aan te schaffen. De waarde van dit bedrag is voor deze gemeenschap enorm groot, waarvoor dank.  

Gepubliceerd in Acties

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here