Opleidingen

Het bieden van een veilige plek voor meisjes tijdens hun middelbare school was tot voor kort een droom. Maar sinds 2022 kunnen we meisjes ook tijdens de schoolvakanties een veilig thuis bieden. Bij hun ouders is de kans op gedwongen uithuwelijking en besnijdenis heel groot.    Als we in 2017…
In de plattelandsgemeen-schap Kasikeu, niet ver van de plaats Sultan Hamud op de route van Nairobi naar Mombasa, is een simpele gedachte uitgegroeid tot een geweldig initiatief. De gemeenschap zag dat steeds meer kwetsbare kinderen niet in staat waren om hun lagere en middelbare school af te maken. Ze zijn…
Leerlingen met goede studieresultaten kunnen een overheidsbeurs krijgen. Kune Zuva heeft in 2001 een studentenfonds opgericht waardoor diverse universiteitsstudenten uit arme gezinnen een aanvullende beurs kunnen krijgen. In Ethiopië gaat dit om een aanvulling van  € 200 per jaar, wat de studenten in staat stelt 1x per jaar hun reis…
Kune Zuva steunt diverse mensen die een vakopleiding willen volgen. Dit varieert van een naaicursus of een computercursus tot een meerjarige marketing- of verpleegsters opleiding. In 2020 steunt Kune Zuva 23 jonge mensen in hun vakopleiding, één weesjongen en de rest meisjes. Tien meisjes komen er uit Ethiopie, tien studenten…
Na jaren in Ethiopië te hebben gewerkt, zijn twee van onze belangrijkste contactpersonen in 2014 verhuisd naar Zuid-Soedan, om daar een poging tot wederopbouw te doen. Een land wat nog steeds in grote crisis verkeert en waar het leven erg moeilijk is.  Diverse meisjes krijgen, waar noodzakelijk, beperkte ondersteuning om…
De grootste problemen in Kenia zijn gerelateerd aan armoede en weeskinderen, vaak in combinatie. Veel kinderen verliezen hun ouders door HIV/Aids. Meestal zijn het de grootouders of een tante die de verzorging proberen over te nemen. Echter vaak hebben zij niet de middelen om voor nog meer kinderen te zorgen.…
Workshop Glaskralen In de steden zijn grote problemen van droogte en werkloosheid.. Veel mensen van het platteland trekken hier naar de stad, maar ook daar is nauwelijks werk. Wel is er in de stad voldoende glasafval aanwezig, de grondstof voor een nieuw initiatief. Het afgelopen jaar hebben wij met behulp…
In Dubuluq in de streek Borana is door onze hulp in 2006 een hostel gerealiseerd voor 40 meisjes die daar de middelbare school willen volgen. Ook hebben wij gezorgd voor een ontvangst/recreatieruimte en een keuken. Als kleine stichting zijn we daar trots op, want zonder deze faciliteiten is er voor de…
In Turkana, het noord-oosten van Kenia, is onderwijs een luxe. Alleen in de grotere steden bestaan scholen. Het belang van scholing wordt vaak niet erkend. Het blijkt dat meisjes die naar school zijn geweest, meer eisen hebben en daardoor... minder waard zijn! Dit fonds is destijds van start gegaan met: Francis…
Gambella ligt op de grens van Ethiopië en Zuid-Soedan. De belangrijkste stam is de Anuak. Zoals wel vaker in afgelegen achtergebleven gebieden is onderwijs voor meisjes een unicum. Zeker op de middelbare school zijn nauwelijks meisjes aanwezig. Meisjes worden gereed gemaakt voor het huwelijk niet voor middelbaar onderwijs. Vandaar dat…
Door de jaren heeft Kune Zuva geïnvesteerd in opleidingen in Tsintsabis - Namibië. In dit dorp leven voornamelijk bosjesmannen, een achtergestelde groep in de Namibische samenleving. Kune Zuva heeft in het verleden diverse opleidingen bekostigd, variërend vanculturele gids, computervaardigheden en catering, tot het ontvangen van gasten. Maar ook een opleiding tot natuurgids waarbij…
Het afronden van een middelbare schoolopleiding, en soms zelfs een lagere schoolopleiding is voor veel meisjes Dimeka, zuid-Ethiopië een onmogelijke taak . Zij worden achtergesteld, als je daarbij ook nog een zogenaamde "Mingi" bent (Mingi's zijn kinderen bij wie de bovenmelktandjes eerder doorkomen dan de ondertandjes. Dit scholierenfonds is destijds…

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here