Opleidingen

In de plattelandsgemeen-schap Kasikeu, niet ver van de plaats Sultan Hamud op de route van Nairobi naar Mombasa, is een simpele gedachte uitgegroeid tot een geweldig initiatief. De gemeenschap zag dat steeds meer kwetsbare kinderen niet in staat waren om hun lagere en middelbare school af te maken. Ze zijn…
Kune Zuva heeft een studentenfonds opgericht waardoor diverse universiteitsstudenten uit arme gezinnen een aanvullende beurs kunnen krijgen. Wij richten ons voornamelijk om vrouwelijke studenten. Als gevolg van  goede studieresultaten, kunnen zij een overheidsbeurs krijgen. Onze aanvulling van  € 200 per jaar (Ethiopië) betekent dat zij hun reiskosten (1x per jaar…
Kune Zuva steunt diverse mensen die een vakopleiding willen volgen. Dit varieert van een naaicursus of een computercursus tot een meerjarige marketing- of verpleegsters opleiding. In 2019 steunt Kune Zuva 18 jonge mensen in hun vakopleiding, één weesjongen en de rest meisjes. Acht meisjes komen er uit Ethiopie, één uit…
Na jaren in Ethiopie te hebben gewerkt, zijn twee van onze belangrijkste contactpersonen verhuist naar Zuid-Soedan, om daar een poging tot wederopbouw te doen. Een land wat nog steeds in grote crisis verkeert en waar het leven erg moeilijk is.  Naast een jongensschool, waar John verantwoordelijk voor is, zijn er ook…
Weeskinderen hebben moeite zich staande te houden. Wanneer hun ouders overlijden zijn het de grootouders of een tante die de verzorging over nemen. Echter vaak hebben zij niet de middelen om voor nog meer kinderen te zorgen. Gevolg is dat veel wezen op jonge leeftijd op straat belanden, waarbij prostitutie…
Workshop Glaskralen In de steden zijn grote problemen van droogte en werkloosheid.. Veel mensen van het platteland trekken hier naar de stad, maar ook daar is nauwelijks werk. Wel is er in de stad voldoende glasafval aanwezig, de grondstof voor een nieuw initiatief. Het afgelopen jaar hebben wij met behulp…
In Dubuluq in de streek Borana is door onze hulp in 2006 een hostel voor 40 meisjes die daar de middelbare school willen volgen, gerealiseerd. Ook hebben wij gezorgd voor een ontvangst/recreatieruimte en een keuken. Als kleine stichting zijn we daar trots op, want zonder deze faciliteiten is er voor…
In Turkana, het noord-oosten van Kenia, is onderwijs een luxe. Alleen in de grotere steden bestaan scholen. In 2018 bestaat het fonds uit Francis (M) , Brenda (V) en Brenda's zusje Maurine.  Dit fonds is destijds van srtart gegaan met: Francis (M), Sarafina (V) en Fridah (V) allen op een…
Gambella ligt op de grens van Ethiopië en Zuid-Soedan. De belangrijkste stam is de Anuak. Zoals wel vaker in afgelegen achtergebleven gebieden is onderwijs voor meisjes een unicum. Zeker op de middelbare school zijn nauwelijks meisjes aanwezig. Meisjes worden gereed gemaakt voor het huwelijk niet voor middelbaar onderwijs. Vandaar dat…
Over de jaren heeft Kune Zuva geinvesteert in opleidingen in Tsintsabis - Namibië. In dit dorp leven voornamelijk bosjesmannen, een achtergestelde groep in de Namibische samenleving. Kune Zuva heeft in het verleden in diverse opleidingen geinvesteerd, variërend van culturele gids, computervaardigheden, tot catering tot het ontvangen van gasten. Maar ook…
Het afronden van een middelbare schoolopleiding, en soms zelfs een lagere schoolopleiding is voor veel meisjes Dimeka, zuid-Ethiopië een onmogelijke taak . Zij worden achtergesteld, als je daarbij ook nog een zogenaamde "Mingi" bent (Mingi's zijn kinderen bij wie de bovenmelktandjes eerder doorkomen dan de ondertandjes. Dit scholierenfonds is destijds…

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here