Workshops, Turkana, Kenia

Workshops, Turkana, Kenia

Workshop Glaskralen

In de steden zijn grote problemen van droogte en werkloosheid.. Veel mensen van het platteland trekken hier naar de stad, maar ook daar is nauwelijks werk. Wel is er in de stad voldoende glasafval aanwezig, de grondstof voor een nieuw initiatief.

Het afgelopen jaar hebben wij met behulp van Gilbert een kunstenaar en broer van onze contactpersoon in Turkana, de haalbaarheid onderzocht om in Turkana glaskralen uit oud glas te maken. Hierdoor wordt glas (inclusief gebroken glas) hergebruikt. Kralen zijn belangrijk in de Turkana-cultuur, aan de kleur worden geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven, zo zijn blauwe kralen voor vruchtbaarheid en witte kralen voor vrede.

In 2006 hebben wij een vergelijkbaar glaskralenproject in Namibië gefinancierd. Daar hebben we toen met hulp van de Ghanees Kudjo Owuso mensen geleerd kralen te maken uit oud glas. Kudjo bouwt uit lokaal verkrijgbare middelen een oven (spullen als zand van een termietenheuvel en enkele onderdelen van een sloopauto). Van glasscherven wordt glaspoeder gemaakt en dit wordt in vormen gegoten en deze worden gebakken. Het resultaat zijn prachtige glaskralen. Een type glaskraal dat in Turkana nog niet beschikbaar is. De kralen kunnen worden beschilderd en op de markt worden geruild of verkocht aan zowel de lokale bevolking als toeristen.

De volgende drie groepen passen goed in het project: Een groep uit de grote stad Lodwar (>50.000 inwoners), een groep uit een dorp (10.000 inwoners) niet zover van het meer en een groep jongeren uit Kakuma (>20.000 inwoners), waar ook een groot vluchtelingenkamp is gevestigd met 110.000 vluchtelingen voornamelijk uit Zuid-Soedan, Somalië, Ethiopië en Oeganda. Alle drie deze groepen zijn Turkana en hebben ervaring met het verwerken van hun traditionele kralen.

Naast Gilbert, die ook het vooronderzoek heeft gedaan, is lokaal begeleiding aanwezig van o.a. priester Joseph Ekalimon. Hij heeft met alle drie de groepen samengewerkt en hij stelt zijn compound beschikbaar als locatie voor de cursus. Juist Joseph, zelf ook afkomstig uit Turkana, ziet de noodzaak van de extra vaardigheden en morele ondersteuning om de doelgroepen succesvol te maken. Het streven is dat deze groepen daarna nieuwe mensen zullen opleiden.

Maart 2014 was het eindelijk zover - de workshop is over een periode van vier weken uitgevoerd in Lodwar, Turkana, Kenia. In januari 2015 zijn twee van de drie groepen actief met het maken van glaskralen. De eerste, Lodwar, kon de oven gebruiken die tijdens de cursus is gebouwd, zij zijn dan ook direct aan de slag gegaan na afronding van de cursus. Echter op het terrein waar de oven staat, wordt ook eten gekookt voor grote groepen. De kok is bang dat er glas in het eten komt en wil daarom niet dat er nog met glas daar wordt gewerkt. Op een andere plek is een vrouwengroep actief die heel graag deze kralen in hun assortiment hebben. Zij bouwen een oven, die later wegspoelt, maar krijgen ondanks geregelde opvolging geen medewerking van de coordinator van de Lodwargroep om mensen te trainen. Tijdens een bezoek in januari 2016 - wordt de getrainde Lodwargroep samengebracht met Cecialia die ook de aanlevering van producten aan "Blue Container" runt - met de afspraak om samen verder te gaan, waarbij Cecialia de afzetmarkt zal verzorgen. De " Blue Container" bevat een veelheid aan souveniers gemaakt door de lokale vrouwen als bron van inkomsten en wordt vanuit de lokale kerk gecoordineerd.

fDe tweede groep in Lodwaranak heeft enkele maanden later een oven gebouwd en is kralen gaan maken. Hun grootste probleem is het verkopen van de kralen, hiervoor hebben wij in januari 2016 overleg gevoerd. Hopelijk zullen zij op korte termijn mensen gaan trainen in een andere vrouwengroep die wordt geleidt door zusters uit diverse landen (Spanje, Italie, Ethiopie) en kunnen deze zusters dan helpen voor alle kralen de juiste verkoopkanalen te vinden.

De derde groep woonachtig aan de rand van het vluchtelingenkamp Kakuma heeft gefaald. Ondanks dat wij het meeste perspectief in deze groep zagen, konden zij niet tot overeenstemming komen over een plaats om de oven te bouwen. Op het afgesproken overleg in januari 2016 zijn zij niet aanwezig.

 

Workshop Papier & Textiel

Uit lokaal beschikbaar riet en het verven van textiel, begeleiding door echte kunstenaars om even de aandacht te verzetten. Het prachtige papier wordt tot aan de hoofdstad verkocht om kaarten en cadeauverpakkingen van te maken. Er is duidelijk interesse vanuit de markt.

Om het leven te vergemakkelijken en de continue oorlogsdreiging met de Dassanech (door gebrek aan gras voor het vee) te verminderen is onze contactpersoon actief op zoek gegaan naar andere bronnen van inkomsten. Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in visserij voor de groep bewoners die vlak langs het meer wonen. Er zijn diverse dammen aangelegd om ook tijdens droogte drinkplaatsen voor het vee te hebben. Er waren workshops in het maken van manden en stoelen met riet uit het meer. Kune Zuva heeft onlangs nog geïnvesteerd in workshops in het maken van prachtig papier met riet als belangrijkste grondstof en het verven van textiel. Dit project liep goed totdat de stammenstrijd weer losbarstte. De Turkana durven nu geen riet meer te gaan snijden uit angst voor de Dassanech. Wordt vervolgd.

 

 

 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here