Studentenfonds universiteits & HBO- studenten

Studentenfonds universiteits & HBO- studenten

Kune Zuva heeft een studentenfonds opgericht waardoor diverse universiteitsstudenten uit arme gezinnen een aanvullende beurs kunnen krijgen. Wij richten ons voornamelijk om vrouwelijke studenten. Als gevolg van  goede studieresultaten, kunnen zij een overheidsbeurs krijgen. Onze aanvulling van  € 200 per jaar (Ethiopië) betekent dat zij hun reiskosten (1x per jaar naar huis) kunnen bekostigen maar ook een stukje zeep, de nodige kopieën e.d. In Kenia moet ook zelf voor eten en vaak ook huisvesting worden gezorgd, hier gaan we uit van een maximum van € 500 per jaar. Zonder deze steun is het vaak niet mogelijk een hogere opleiding te volgen. Voor het studiejaar 2018/ 2019 steunt Kune Zuva tenminste 19 universitaire & HBO- studenten.

 

De aanvragen voor scholing kwamen van oudsher binnen via het hoofd van de middelbare school in Meki, een provinciaal stadje ten zuiden van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Een sociale commissie verbonden aan de school beoordeelt de aanvragen waarbij zij bekijken of de familie van de betreffende student(e) zelf niet in staat is om voor de financiële middelen te zorgen. Zij worden door de gemeente aangemerkt als 'arm' en krijgen dan ook gratis medische zorg van een overheidsziekenhuis. Indien de student(e) in aanmerking komt, krijgen wij een uitgebreide aanvraag. Omdat de meeste van deze studenten een overheidsbeurs (met kostendeling = terugbetaling na afstuderen) hebben, waardoor huisvesting, eten en deelname aan colleges is geregeld, gaat het om geringe bedragen.

In juli 2001 zijn we met de eerste twee studenten van start gegaan. Dilatbiya (M) studeerde medicijnen aan Jima Universiteit in het westen van het land, een 6 jarige opleiding. Dit terwijl Tamirat Teshome Desta (M) de richting landbewerking heeft gekozen aan de Alemaya Agricultural Universiteit in Harar, het oosten van Ethiopië. Beiden hebben de opleidingen succesvol afgerond.

Door de jaren heen is het aantal studenten dat wij steunen gestaag gegroeid. Elk jaar studeren er enkele af en komen er nieuwe bij. Enkele van onze studenten zijn cum laude afgestudeerd, één studeert zelfs voor zijn PhD in Hamburg & Berlijn na in India zijn Masters te hebben gedaan en Haile heeft in 2018 zijn PhD in Leiden afgerond nadat hij zijn masters in Brugge heeft gedaan. Daarnaast is het opvallend dat een aantal van onze ex-studenten, wanneer zij aan het werk gaan, daarnaast nog op eigen kracht verder studeren voor o.a. een master-graad.

Wat inspirerend is, is dat wij enkele van onze (ex)-studenten nu als contactpersoon hebben om diverse projecten op te volgen, bijles te geven en nieuwe veelbelovende studenten in financiële nood aan te dragen voor onze studiefondsen.

De studenten die wij steunen zijn voornamelijk jonge vrouwen, maar ook enkele Ethiopische jongens uit zeer afgelegen gebieden zoals Zuid-Omo (tegen de grens met Kenia) en bijvoorbeeld Bazezew uit Gambella (tegen de grens met zuid Soedan). Gemiddeld studeren er ieder jaar 6 studentes af en budgeteren we voor 6 nieuwe studentes. Gelukkig vinden de meesten vrij snel een baan.

Enkele van onze studentes kennen we al heel lang, bijvoorbeeld Esther. Zij is een Maasai dame - destijds is ze gevlucht toen ze werd uitgehuwelijkt. Met onze steun is ze toen (2004) de middelbare school in Tanzania gaan volgen. Daarna een vervolgopleiding, in december 2016 heeft zij haar Bachelor's graad behaald en is nu druk bezig om meisjesbesnijdenis binnen de Maasai uit te bannen. Daarnaast inspireert zij de meisjes uit haar stam om tenminste de middelbare school af te maken voordat zij een huwelijk accepteren. En indien er iets in Tanzania moet worden uitgezocht, doet zij dat efficient en effectief. 

Een andere bijzondere dame is de Ethiopische Hana, zij studeerde onderwijskunde met onze ondersteuning van 2012 tot 2015 en is nu een inspiratiebron voor meisjes op het platteland van Centraal Ethiopië.

Of Jeniffer, onze eerste studente hoger onderwijs uit Kenia, wij hebben haar gedurende haar middelbare school sinds 2010 gesteund, eind 2017 studeerde zij af aan de Universiteit in Nairobi en helpt ons met het inspireren van weeskinderen in het middelbaar onderwijs maar ook volgt zij Rose-Mary op, die in 2017 is begonnen met een HBO-studie Hotelmanagement. Birtukan zat sinds mei 2016 in ons fonds, zij was eerder in een weeshuis beland omdat haar ouders het niet redde haar naar school te sturen. In 2018 is zij afgestudeerd en gaat zij op 930 km van haar geboorteplaats direct aan het werk.

Dit terwijl de Ethiopische Zeginet ook al sinds 2008, dan nog op de basisschool, door ons wordt ondersteund en in 2017 haar HBO-opleiding Bedrijfskunde afrond. Eind 2018 is de Ethiopische Kalkidan, vanuit het weeshuis in Dire Dawa aan de andere kant van het land met haar studie beginnen, waarbij onze steun noodzakelijk is. Of John Nzuki, die al op zijn 12de alleen op de wereld staat, het hutje want zijn oma hem nalaat stort dan ook nog in, maar met hulp van buitenaf maakt hij zijn middelbare school af en doet een studie onderwijskunde. 

Voornamelijk inspirerende jonge vrouwen waarvan enkelen echt het verschil (gaan) maken.

 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here