Studentenfonds voor vakopleidingen

Hiwot Moges

Kune Zuva steunt diverse mensen die een vakopleiding willen volgen. Dit varieert van een naaicursus of een computercursus tot een meerjarige marketing- of verpleegsters opleiding. In 2019 steunt Kune Zuva 18 jonge mensen in hun vakopleiding, één weesjongen en de rest meisjes. Acht meisjes komen er uit Ethiopie, één uit Uganda, één uit ZImbabwe en de rest uit Kenia.  maar ook Zuid Afrika en Zimbabwe.  De kans voor deze mensen om uit de cirkel van armoede te ontsnappen.

 

Studenten aan meerjarige vakopleidingen krijgen geen overheidsbeurs. Hierdoor zijn de benodigde financiële middelen veel hoger dan bij universiteitsstudenten. De benodigde steun is afhankelijk van de duur en het type opleiding maar ook of de student thuis kan blijven wonen of ook voor huisvesting moet betalen.

Sinds augustus 2002 worden diverse vakopleidingen gesponsord. Bijvoorbeeld een computercursus voor Hailie Michael (M), Teffera (V) en Fyawinni (V).

Maar ook Meselech , zij komt uit Borana, waar veel semi-nomaden leven. Een bevolkingsgroep die vanuit de overheid weinig aandacht krijgt. Met behulp van haar opleiding tot onderwijzeres, motiveert zij sinds begin 2007 andere meiden om hun opleiding te volbrengen.

Birhanu(M), die door zijn omgeving als paria wordt gezien, omdat hij uit een groep leerlooiers komt, heeft zijn tweejarige boekhoud-cursus afgerond en zet zich nu actief in om zoveel mogelijk kinderen uit zijn bevolkingsgroep te stimuleren naar school te gaan. .

Verder vinden wij het belangrijk dat op de kleuterscholen die wij steunden, goede onderwijzeressen rond lopen, met een marktconform salaris. Toen wij Turmi Kleuterschool in 2004 opende, was het niet mogelijk een gekwalificeerde onderwijzeres aan te trekken.
In dit afgelegen gebied willen veel mensen niet wonen. Genet is toen aangetrokken, met de belofte om bij goed functioneren, deel te mogen nemen aan de opleiding tot gekwalificeerd Montisorri onderwijzeres, deze uitdaging aangegaan. Zij heeft deze opleiding in september 2006 afgerond. Tijdens haar afwezigheid, heeft Tadeletch (V), op vergelijkbare voorwaarden, het roer overgenomen. In juni 2007 is ook zij van start gegaan met een 13 maanden durende intensieve kwalificatie opleiding tot kleuterleidster, daarna is zij les gaan geven op de kleuterschool in Dimeka, enkele jaren later is zij jammer genoeg vertrokken naar een beter betaalde baan in een grotere stad. In 2017 ontmoeten zij Tadeletch weer, zij heeft in tussen tijd haar eigen kleine kleuterschool in de bergen van Chencha, echter met gebrek aan vanalles. 

Verder zijn er meiden die via een privé opleiding toch hun Bachelor graad behalen, bijvoorbeeld Marta, zij volgde sinds 2004 diverse projecten van Kune Zuva op, ze heeft zelf een jaar bij ons in Nederland gewoond en is in maart 2008 afgestudeerd in Marketing. Of Hiwot Moges, zij is in 2008 afgestudeerd van een driejarige opleiding informatie technologie en heeft daarna computertrainingscentrum in Yabello vormgegeven, één dagreis van haar ouderlijk huis. Wat te denken van Sarah, die jaren als zuster voor de kerk heeft gewerkt en door onenigheid met de bisschop het bijltje er bij neer heeft gegooid en in 2012 is begonnen met een driejarige Management opleiding en deze in 2015 heeft afgerond. 

 Een ander voorbeeld is Christine, zij doet sinds 2015 een vierjarige laboratrium opleiding in Kenia, om deze te bekostigen had zij werk gevonden in een ziekenhuis. Alleen toen deze erachter kwamen dat ze het tweede jaar van haar opleiding nog niet had afgerond, werd zij ontslagen en had zij onvoldoende middelen haar school af te maken. Of de Ethiopische Ogato, zij komt uit West-Ethiopië, tegen de Zuid-Soedaneese grens en behoort tot de Anuak, een stam die eind vorige eeuw werd geteisterd door etnische zuiveringen. Ogato heeft in 2016 met goed resultaat haar opleiding tot verpleegster afgerond en vervult hier nu een voorbeeld functie voor andere Anuak meisjes mee.

Of de Keniaanse Sharon die heel graag onderwijzeres wordt maar haar ouders dit niet kunnen bekostigen. Wij voorzien in het grootste deel waardoor haar ouders alleen nog voor reisgeld en dergelijke moeten bijspringen voor haar 2 jarige opleiding. In september 2016 is zij van start gegaan met een certificaat. Haar resultaten waren echter zo goed dat de school adviseerde om door te gaan met haar diploma-opleiding.  Of de Zimbabweaanse Panashe, die een opleiding tot catering deed en haar afstudeerstage op een cruiseschip deed.

 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here