Studentenfonds voor vakopleidingen

Hiwot Moges

Kune Zuva steunt diverse mensen die een vakopleiding willen volgen. Dit varieert van een naaicursus of een computercursus tot een meerjarige marketing- of verpleegsters opleiding. In 2020 steunt Kune Zuva 23 jonge mensen in hun vakopleiding, één weesjongen en de rest meisjes. Tien meisjes komen er uit Ethiopie, tien studenten uit Kenia en twee meisjes uit Malawi.  De kans voor deze mensen om uit de cirkel van armoede te ontsnappen.

Sinds 2002 steunt Kune Zuva diverse mensen die een vakopleiding willen volgen. Dit varieert van een naaicursus of een computercursus, tot een meerjarige marketing- of verpleegsters opleiding. De kans voor deze mensen om uit de cirkel van armoede te ontsnappen.
Studenten aan meerjarige vakopleidingen krijgen geen overheidsbeurs. Hierdoor zijn de benodigde financiële middelen veel hoger dan bij universiteitsstudenten. De benodigde steun is afhankelijk van de duur en het type opleiding, maar ook of de student thuis kan blijven wonen of dat er ook voor huisvesting moet worden betaald.

In de loop van de jaren heeft Kune Zuva al vele mensen gesteund. Zo konden Hailie Michael (M), Teffera (V) en Fyawinni (V) een computercursus volgen, kon Birhanu(M) een tweejarige boekhoudcursus afronden en heeft Meselech een opleiding tot onderwijzeres gedaan. Ook de Keniaanse Sharon wilde heel graag onderwijzeres worden, maar haar ouders konden dit niet bekostigen. Kune Zuva voorziet nu in het grootste deel van de kosten van haar 2 jarige opleiding.

Goed voorbeeld doet volgen. Birhanu werd door zijn omgeving als paria wordt gezien omdat hij uit een groep leerlooiers komt. Meselech komt uit Borana, een gebied in Kenia waar veel semi-nomaden leven, een bevolkingsgroep die vanuit de overheid weinig aandacht krijgt. Beiden zetten zich nu op hun beurt actief in om zoveel mogelijk kinderen uit hun bevolkingsgroep te stimuleren naar school te gaan en hun opleiding af te maken.

Verder zijn er meiden die via een privé opleiding hun Bachelor graad behaalden. Bijvoorbeeld Marta die in maart 2008 is afgestudeerd in Marketing, of Hiwot Moges die in 2008 is afgestudeerd van een driejarige opleiding informatie technologie en daarna het computertrainingscentrum in Yabello heeft vormgegeven. Wat te denken van Sarah, die in 2012 is begonnen met een driejarige Management opleiding en deze in 2015 heeft afgerond. Andere voorbeelden zijn Christine, Panashe en Ogato. Christine doet sinds 2015 een vierjarige laboratorium opleiding in Kenia. De Zimbabwaanse Panashe, deed een opleiding tot catering en heeft haar afstudeerstage op een cruiseschip gedaan. De Ethiopische Ogato, heeft in 2016 met goed resultaat haar opleiding tot verpleegster afgerond. Ogato komt uit West-Ethiopië tegen de Zuid-Sudanese grens en behoort tot de Anuak, een stam die eind vorige eeuw werd geteisterd door etnische zuiveringen. Ogato vervult nu een voorbeeldfunctie voor andere Anuak meisjes.


Kune Zuva vindt het belangrijk dat op de kleuterscholen die wij steunen, goede onderwijzeressen rond lopen, met een marktconform salaris. Toen wij in 2004 Turmi Kleuterschool openden, was het niet mogelijk een gekwalificeerde onderwijzeres aan te trekken, omdat niet veel mensen in dit afgelegen gebied willen wonen. Genet werd toen aangetrokken, met de belofte om bij goed functioneren, deel te mogen nemen aan de opleiding tot gekwalificeerd Montisorri onderwijzeres. Zij heeft deze opleiding in september 2006 afgerond. Tadeletch (V) is op vergelijkbare voorwaarden door Kune Zuva aangenomen. In juni 2007 is ook zij van start gegaan met een 13 maanden durende intensieve kwalificatie opleiding tot kleuterleidster, waarna zij les is gaan geven op de kleuterschool in Dimeka. Helaas is zij enkele jaren later vertrokke voor. een beter betaalde baan in een grotere stad. In 2017 kruisten de paden van Kune Zuva en Tadeletch zich weer. Tadeletch heeft nu haar eigen kleine kleuterschool in de bergen van Chencha, echter met gebrek aan van alles. Ook daar springen wij bij. Nog steeds steunen wij ieder jaar één of meer jonge vrouwen met hun opleiding tot gekwalificeerd Montisorri onderwijzeres.

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here