Scholierenfonds, Lodwar, Kenia

Scholierenfonds, Lodwar, Kenia

In Turkana, het noord-oosten van Kenia, is onderwijs een luxe. Alleen in de grotere steden bestaan scholen. Het belang van scholing wordt vaak niet erkend. Het blijkt dat meisjes die naar school zijn geweest, meer eisen hebben en daardoor... minder waard zijn!

Dit fonds is destijds van start gegaan met: Francis (M), Sarafina (V) en Fridah (V) - allen op een kostschool in Lodwar. Wij steunen sinds 2012 deze drie kinderen met hun lagere en middelbare school via het Lodwar Scholieren fonds.
Begin 2014 is de sponsoring van Sarafina stopgezet wegens minimale resultaten. Met Fridah is uitgebreidt gesproken. Echter ook dit heeft niet het gewenste resultaat gehad en haar sponsorship is per 1 januari 2015 gestopt.

Sinds 2015 steunen wij de zusjes  Brenda(17) en Maurine (12). Zij zijn beiden Turkana. Brenda woont bij de moeder van onze contactpersoon in Kisumu en gaat daar naar een goede middelbare school. Brenda zou graag onderwijzeres willen worden en Maurine wil bij de politie. Maurine heeft, door het slecht basisonderwijs in het dorp waar zij vandaan komt, een duidelijke achterstand. Het laatste jaar van de basisschool gaat zij met onze hulp naar een betere school en hierna door naar het middelbaar onderwijs. Hun vader is één van de weinige Turkana die een sterk geloof heeft in onderwijs en zijn meisjes dan ook het beste wil bieden.


In 2018 bestaat het fonds uit Francis (M) , Brenda (V) en Brenda's zusje Maurine. 
Francis, een echte Turkana, heeft een goede disipline en laat goede resultaten zien. Hij zou graag een technisch beroep leren.  Hij heeft leiderschapskwaliteiten laten zien en is op de lagere kostschool gekozen tot "head boy" van de school. Hij heeft de lagere school met mooie resultaten afgerond en volgt nu de middelbare school. In eerste instantie was hij naar een ander deel van Kenia gegaan, maar door heimwee naar Turkana, is hij het tweede jaar terug verhuist naar een kostschool nabij (5 uur rijden over onbegaanbare bush-wegen) zijn familie.  

In 2020 ronden wij dit fonds af omdat Francis en Maurine hun middelbare opleiding en Brenda haar vakstudie hebben afgerond. Daarnaast is onze contactpersoon sinds kort niet meer werkzaam in deze regio.

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here