Scholierenfonds, Borana, Ethiopië

Scholierenfonds, Borana, Ethiopië

In Dubuluq in de streek Borana is door onze hulp in 2006 een hostel voor 40 meisjes die daar de middelbare school willen volgen, gerealiseerd. Ook hebben wij gezorgd voor een ontvangst/recreatieruimte en een keuken. Als kleine stichting zijn we daar trots op, want zonder deze faciliteiten is er voor de meiden in Borana vrijwel onmogelijk middelbaar onderwijs te volgen. Hiernaast steunen we jaarlijks eerst 15 maar op dit moment 10 meisjes om in dit hostel te verblijven. Juist omdat we ook ruimte willen hebben sommige meisjes in een vervolgopleiding te ondersteunen.

Begin jaren '80 zijn enkele missionarissen van de Heilige Geest begonnen met bouwen van scholen. Het bleek een moeilijke opgave om meisjes naar school te krijgen. Zij werden thuis gehouden om het werk te toen. Als er dan toch een meisje naar school mocht, was dit het meest luie meisje van het gezin. Schoolgeld was onbespreekbaar en door enkele incidenten - waarbij meisjes op weg naar school werden aangerand - werd het nog moeilijker. Verder werden de meisjes uit school gehaald gedurende het droge seizoen, omdat de ouders dan met het vee verder trokken op zoek naar gras en water. 

In ruim 30 jaar begint het langzaam te veranderen, de eerste meiden hebben de universiteit doorlopen, enkele hebben een vakopleiding gedaan en zijn nu onderwijzers of werken in een gezondheidspost. Langzaam maar zeker zijn er steeds meer meiden de wel de middelbare school afronden. In 2013 hebben zelfs 6 meiden die eerst in Dhoqqolle de lagere school en daarna in Dubuluq de middelbare school gevolgd tot nationaal examen. Tien jaar geleden konden we hier alleen van dromen!

 

 

Contact

Kunezuva Facbook

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here