Basisschool, Thon Aduel, Zuid-Soedan

Basisschool, Thon Aduel, Zuid-Soedan

Zuid Soedan: een land waar slechts 27% van de volwassenen kan lezen en schrijven, een land waar de meeste kinderen (70%!) nog nooit een school van binnen hebben gezien, in een land waar de overheid het belang van onderwijs ziet en dit de komende jaren als speerpunt heeft.

Vanuit de overheid is gevraagd of wij kunnen helpen een school te bouwen om een start te maken met formeel onderwijs in deze regio. Door het bouwen van een klaslokaal voor eerste jaar basisschool (is groep 3 in Nederland) en dit dan in de toekomst langzaam jaarlijks uit te breiden met een vervolgklas – zou er over 6 jaar een volledige basisschool kunnen staan. Waardoor alle kinderen in de omgeving van Thon-Aduel naar school kunnen. Thon-Aduel ligt in de buurt van Rumbek. Een Amerikaanse organisatie is gevraagd of zij de kleuterlokalen kunnen en willen financieren.

Er zijn 198 kinderen (89 meisjes en 109 jongens) in de leeftijd van 6 – 14 jaar die in de directe omgeving wonen van deze locatie al begonnen met de eerste lessen onder een paar grote mango bomen. Hiervoor zijn twee gekwalificeerde leraren (betaald door de overheid) aangetrokken. Zij begeleiden de kinderen uit het gebied met zowel een eerste basis voor lezen, schrijven maar ook sport, land bewerken en tuinieren, voedselbereiding e.d. Zij leren hier ook het ritme om naar school te komen, zich te concentreren en met andere kinderen samen aan dingen te werken, te zingen en te dansen.

Goede begeleiding en normale toegang tot onderwijs geeft deze kinderen een betere uitgangspositie om op een acceptabele manier op te groeien en nu en in de toekomst op een normale manier deel uit te maken van de samenleving.
Vooral voor meisjes betekent dit dat zij een keuze hebben, op dertienjarige leeftijd worden uitgehuwelijkt aan een veel oudere man of... door gaan met een middelbare school opleiding.

Veel meisjes zijn slim, werken hard en gedragen zich goed. Het aanbieden van basisscholing in het dorp zou het eenvoudiger maken om naar school te gaan. Zij kunnen dan 's-ochtends naar school en 's-middags het werk in en om het huis doen. Wanneer zij succesvol zijn in het basis onderwijs, wordt het veel makkelijker om de ouders te overtuigen hun dochters af te laten reizen naar een middelbare school en zo op jonge leeftijd uithuwelijken te voorkomen.

Op dit moment is les onder een boom de enige mogelijkheid echter in het droge seizoen waait er een stevige wind, waardoor papier wegwaait en de lessen veel last van stuifzand en afbrekende takken hebben. In het regenseizoen schuilen de kinderen onder de boom, maar dit komt de lessen ook niet ten goede.

 In 2016 is begonnen met de bouw van het eerste klaslokaal. De planning was dat het eind september klaar zou zijn maar door de hevige regenval, was transport van materialen nauwelijks mogelijk. In maart 2017 zou de officiële opening plaats vinden, uiteindelijk is het lokaal in april 2017 in gebruik genomen.

In eerste instantie zou het meubilair door een kloostergemeenschap in Uganda worden gemaakt. Door het slechte weer, de onbetrouwbare wegen en de rebellen in het gebied, is uiteindelijk een lokale timmerman, opgeleid in de kloostergemeenschap, gevonden. Hij heeft het meubilair voor het eerste klaslokaal gemaakt voor een betere prijs. Hierdoor was er budget over om de schooltuin  verder in te richten. Onderdeel van het schoolprogramma is zowel het bewerken van land en verbouwen van voedsel als het voeden van de kinderen in de school.

In maart 2018 krijgen we naast leuke foto's van het bruisende schoolleven in Thon Aduel, te horen dat er externe fondsen zijn gevonden om de school verder uit te breiden met vier nieuwe klaslokalen. Geweldig nieuws voor de kinderen uit Thon Aduel. In tussen tijd zijn deze lokalen gebouwd en gemeubileerd, in februari 2019 worden ze in gebruik genomen. 

In januari 2019 kiest Gymnasium het Juvenaat uit Bergen op Zoom tijdens de Sociale Actie 2019 voor de tweede maal voor het bouwen van een klaslokaal bij deze school, gezien het succes van de eerdere actie in 2016. De ouders en kinderen in Thon Aduel hebben het nieuws met grote vreugde ontvangen. Nog leuker is dat Fr. Boniface die het bouwen van de school van A tot Z begeleid in september 2019 in Nederland is en gastlessen geeft op Gymnasium Juvenaat, zijn manier om de jongeren hier te bedanken voor het helpen opbouwen van de school in Thon Aduel en indirect werken aan de opbouw van Zuid Soedan. In tussen tijd vordert de bouw van het tweede klaslokaal gesponsort door het Juvenaat gestaagd, in Januari 2020 is de bouw gereed. 

 

Meer in deze categorie: « Basisschool, Murera, Kenia

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here