Kleuterschool Enat, Arba Minch, Ethiopië

Kleuterschool Enat, Arba Minch, Ethiopië

Wubeyhu Zewde is een kleuterleidster die midden 2002 op eigen kosten is begonnen met het opzetten van een kleuterschool voor de armste kinderen. Van 2003 tot 2012 hebben wij haar geholpen met diverse verbeteringen, leermaterialen, uiteindelijk in 2008 een gehele renovatie van het gebouw en de omheining en lesgeld zodat juist de armste kinderen ook toegan hebben tot onderwijs. In 2012 hebben het kleuteronderwijs in deze wijk overgedragen aan een kapitaalkrachtige Amerikaanse organisatie. 

In Arba Minch, een provinciaal stadje in het zuiden van Ethiopië heeft Wubayehu, een lokale kleuterleidster, het kleuterschooltje Enat (= moeder) opgericht in één van de armste wijken van deze stad. Deze school maakt dat moeders kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven en dat kinderen beter voorbereid aan de lagere school kunnen beginnen. Het blijkt dat kinderen die deel hebben genomen aan kleuteronderwijs veel succesvoller zijn in het vervolgonderwijs.

In maart 2003 vraagt Enat om hulp. Nadat onze contactpersoon de school heeft onderzocht, waren er urgente investeringen nodig. De nodige investeringen worden gedaan, zodat het schooltje veilig is en de basisvoorzieningen aanwezig zijn (denk aan 'kindvriendelijk' toilet en aansluiting op water- en electriciteitnet). Verder wordt er geïnvesteerd in schoolmaterialen en uniformen.

Tijdens een bezoek in november 2003 blijkt de kleuterschool een acuut probleem te hebben. Een achterstallige huur van 10 maanden. Kune Zuva helpt en zegt toe om ook het komende jaar te zorgen dat de huur wordt betaald (7 Euro per maand). Er maken momenteel 46 kinderen gebruik van deze school. Met de uniformen die destijds op kosten van Kune Zuva zijn aangeschaft werd erg zuinig omgegaan. De kinderen mochten deze om de dag aantrekken omdat ze anders te snel zouden slijten. Een ander probleem is natuurlijk dat de uniformen te klein werden waardoor de grotere kinderen geen uniform meer hadden. Inmiddels zijn alle uniformen versleten en dragen de kinderen dus weer gewoon hun eigen (vaak ook redelijk versleten) kleren, maar het schijnt ze niet te deren.

In november 2004 raken wij erg onder de indruk van het werk dat deze vrouw, geheel uit liefde voor het vak, verzet. Halve dagen geeft zij les op deze kleuterschool, het inkomen uit lesgeld is zelfs niet voldoende om een assistente te betalen. Om in haar eigen levensonderhoud te voorzien, geeft zij les op een lagere school. Besloten is om binnen het bereik van de middelen van Kune Zuva te kijken wat wij kunnen doen om beter gebruik te kunnen maken van de inzet van deze bijzondere vrouw. Kune Zuva investeert in schoolmaterialen en helpt met de salarissen.

Bij het Enat schooltje zijn in tussen tijd diverse speeltoestellen door ons geplaatst. In onze nieuwsbrief van kerst 2006 hebben wij aangegeven nieuwe klaslokalen te willen bouwen voor deze school. Echter door diverse redenen, is hier vanaf gezien. In december 2007 zijn wij begonnen het huidige schoolgebouw op te knappen. De watertoevoer is hersteld, er is een nieuwe omheining geplaatst, het dak is gerenoveerd. Verder is er een veranda gemaakt, zodat de kinderen in de schaduw kunnen spelen en slapen. Ook is er in 2008 een nieuw hygienisch en veilig toilet neergezet en zijn de lokalen van binnen gerenoveerd, geschilderd en van zeil op de vloer voorzien. Alles ziet er weer netjes, vrolijk en kleurrijk uit.

Helaas bleek eind 2009 dat ongenode gasten, een grote hoeveelheid termieten, de houten steunpalen en fundering bijna volledig hadden opgegeten, waardoor het hele toiletgebouw is ingestort. Inmiddels is er met de financiële steun van Kune Zuva een begin gemaakt met de bouw van nieuwe toiletten. Het werk vordert minder snel dan we gehoopt hadden doordat het schooltje op een zeer rotsig terrrein staat en er zeer grote keien van zo n 1,5 bij 1,5 meter in de grond blijken te zitten. Het verwijderen van deze keien kost veel tijd en energie en maakt helaas ook dat het project duurder uitvalt dan oorspronkelijk begroot was.

De onderwijzeres/ eigenaresse van Enat is zelf door economische tegenslag, hele dagen les gaan geven op een basisschool. Met de steun van Kune Zuva kon zij het schooltje toch draaiende houden door eerst een en later een tweede kleuterleidster aan te stellen.

In 2011 besluit kapitaalkrachtige religieuze ontwikkelingsorganisatie uit Amerika ook te investeren in kleuteronderwijs in deze wijk. Anders dan Kune Zuva kunnen en willen zij ook het langdurig runnen van de kleuterschool financieren. Wij hebben een goede basis gelegd voor kleuteronderwijs in Arba Minch. Aan dit initiatief geeft deze organisatie een vervolg, zodat wij ons hier sneller dan verwacht kunnen terug-trekken. Dit geeft ons weer ruimte om andere projecten op te pakken.

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here