Kleuterschool, Dimeka, Ethiopië

Kleuterschool, Dimeka, Ethiopië

Dimeka ligt in het uiterste zuiden van Ethiopië. Hier woont de Hamar stam. Een natuurvolk die nog gedeeltelijk van ruilhandel leeft. Het kleuterschooltje in Dimeka is van 2004 tot 2014 draaiend gehouden door ondersteuning van Kune Zuva. In 2022 is er geinvesteerd in koeien om een voedzame maaltijd te verstrekken waardoor er meer kinderen van de lokale stam deel gaan nemen aan onderwijs.

Tien jaar lang hebben wij de kleuterschool van een gekwalificeerde docente voorzien, toen is dit overgenomen door een lokale NGO. In 2022 kwam de aanvraag van onze contactpersoon om het schooltje op de waarderen met een koeienproject. Enkele melkkoeien en een stalling - hierdoor kunnen de kinderen op school een voedzame maaltijd krijgen  - dit overtuigd veel lokale mensen om hun kinderen toch naar de kleuterschool te sturen. En dit maakt de kans veel groter dat deze kinderen zowel het basis als het middelbaaronderwijs instromen. Hieronder een opsomming van de jaren dat wij de kleuterschool maandelijks ondersteunden.

De dorpen Turmi en Dimeka in het uiterste zuiden van Ethiopië (Zuid-Omo) aan de grens met Kenia en Sudan. Hier woont het Hamar-volk. Een natuurvolk dat nog gedeeltelijk leeft van ruilhandel. Een trotse stam met rijke tradities. Om zich te voeden proberen de mensen van de Hamar stam het uiterst droge land te bewerken en hoeden zij koeien. Hoewel het lijkt of de tijd hier honderden jaren heeft stilgestaan, is daar de afgelopen decennia verandering in gekomen. Invloeden van vooruitgang in techniek sijpelen ook hier langzaam door. Hier komt bij dat de Ethiopische overheid wetten voorschrijft, veranderingen invoert, zonder dat deze mensen hier enige invloed op kunnen uitoefenen. Vaak spreken de Hamar alleen de lokale niet geschreven taal en kunnen lezen en schrijven komt relatief weinig voor. Om, ook in de nabije toekomst, te kunnen overleven, wordt scholing steeds belangrijker. De Ethiopische Staat voorziet niet in kleuteronderwijs, zodat kleuteronderwijs alleen voor de rijkere kinderen is weggelegd.

De katholieke kerk in South Omo heeft lang geleden twee kleuterschooltjes opgezet in Dimeka en Turmi en financieel ondersteund. Omdat de fondsen opdroogden heeft Kune Zuva eind 2003 besloten de financiering voor de schooltjes Dimeka en Turmi over te nemen, onder de voorwaarde dat minimaal 25% van de kinderen afkomstig dienen te zijn van de Hamar stam en dat zij indien de middelen ontoereikend zijn, gratis toegang hebben.

Eind 2003 heeft onze vrijwilligster Wilma Peters voor 5,5 maand in Dimeka gewoond om de gesloten en verwaarloosde school in Turmi weer op de rails te zetten en de schooltjes verder te begeleiden en te kijken hoe we efficiënter gebruik kunnen maken van de aanwezige kennis en middelen. Er is door de jaren heen geïnvesteerd in scholingsmateriaal aangeschaft, er zijn speeltuigen gerepareerd en het aantal kinderen dat naar de schooltjes gaat, groeit gestaag, met name het aantal Hamar-kinderen. Hier wordt een basis gelegd voor verdere scholing. Kinderen leren hier, naast de lokale taal ook de officiële voertaal in Ethiopië "Amhaars" en enkele woordjes Engels. Het blijkt uit onderzoek dat kinderen die deze kleuterschool hebben bezocht een fikse voorsprong hebben en houden op de lagere school: zij leren sneller en hebben betere schoolresultaten.

Vijf dagen in de week van 8:00 uur tot 11:30 uur krijgen de kinderen les volgens de Montessori methode. De ouders dragen bij in de kosten voor het runnen van de school. Dit houdt in dat met het schoolgeld het salaris voor de assistent-leerkracht en de bewaker, water om te drinken, pennen en schriften worden bekostigd. Het salaris van de lerares wordt door Kune Zuva betaald. Door de steun van Kune Zuva maakte in 2010 circa 95 kinderen in Dimeka en 50 kinderen in Turmi gebruik maken van deze Montessori scholen. Dit zijn zowel lokale "Hamar" kinderen als de kinderen van ambtenaren in de regio.

2010 . Er gebeurt veel, doordat er een nieuwe weg wordt aangelegd door het dorp. Hierdoor is de school een tijdje zonder omheining geweest en zijn alle buitenspelmaterialen vernield. Langzaam maar zeker wordt alles weer opgeknapt. Ook zijn er nieuwe sanitaire voorzieningen gemaakt. Het leerlingenaantal is inmiddels uitgegroeid tot 95 kleuters. In de loop der jaren zijn er goede kontakten met het Ministerie van Onderwijs op lokaal niveau opgebouwd. Alhoewel men officieel het kleuteronderwijs niet ondersteunt, heeft men dit jaar na intensieve onderhandelingen met Kune Zuva besloten, om de omheining tussen de lagere school en de kleuterschool weg te halen, zodat de kleuterschool zich nu op het grondgebied van de overheid bevindt. Deze overeenkomst wordt door ons ten zeerste aangemoedigd. In een afbouwperiode van enkele jaren streven wij naar een verzelfstandiging van het kleuteronderwijs. Door de langzaam groeiende economische ontwikkelingen in het gebied kunnen steeds meer ouders iets meer schoolgeld betalen. In de toekomst zal het schooltje in staat moeten zijn, om zichzelf financieel staande te houden. Doordat steeds meer kinderen naar school willen, is er gekeken naar uitbreiding van de school.

Ongeveer gelijkertijd start de Noorse organisatie " Save the Children" met de opzet van zgn. Early Childhood Centers (ECC). Een ECC richt zich speciaal op kinderen die geen kleuteronderwijs hebben gevolgd om ook hen voor te bereiden op het basisonderwijs. Het opzetten van ECC's is een positieve ontwikkeling. Hierdoor kunnen immers nog meer kinderen kansrijk doorstromen naar het basis-onderwijs. Een nadeel is echter dat er niet wordt geïnvesteerd in goed gekwalificeerde onderwijzers, waardoor het uiteindelijke onderwijsniveau laag blijft.

Omdat er tegenwoordig in Dimeka meer kinderen naar school willen dan dat er plekken beschikbaar zijn, is het goed dat er nu ook een ECC wordt opgericht. De beoogde afbouw van onze steun aan onze 'eigen' kleuterschool betekent dat onze doelgroep (de kinderen van de lokale Hamar stam) mogelijk vertrekt naar de ECC.

Het niveau van dit ECC is niet te vergelijken met het niveau van onze Montessori kleuterschool, waar een gekwalificeerde onderwijzeres les geeft in lezen en schrijven, rekenen, de officiële taal Amhaars en zelfs al wat basiswoorden Engels.

Het dorp is blij met onze jarenlange hulp en heeft daarom gevraagd of wij onze steun nog enkele jaren door willen zetten. Men wil graag zoveel mogelijk kinderen de kans geven op goed onderwijs. Hier zullen we onze steun dus minder snel afbouwen. We hebben gemerkt dat de initiatiefnemers van het ECC graag met ons samenwerken om onze activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Jammer genoeg is dit in Turmi niet gelukt en hebben we besloten die kleuterschool te sluiten. 

Zie ook:

 

 

Januari 2014: Het gaat goed. Men heeft 2 klassen. Totaal 111 kinderen. 81 kinderen betalen, 31 niet. De inkomsten zijn per maand ongeveer 2.430 Birr. Hiervan betaalt men 2 assistent teachers, de bewaker, water, zeep en schoonmaakmiddelen. 

De ene lerares Meseret wordt betaald vanuit het budget van het Ministerie van Onderwijs. Ze heeft een officieel contract en is daar uiteraard erg blij mee. Ze betaalt belasting en haar werkervaring telt mee. Ook als ze ontslagen wordt krijgt ze geld uit het gespaarde provident fund. De andere onderwijzeres Nigatwa wordt nog steeds door ons betaald. De vraag of zij niet door het Ministerie van Onderwijs kan worden betaald werd negatief beantwoord. Echter het feit dat wij haar rechtstreeks betalen geeft ook problemen, want zij betaalt nu geen belasting en bij ontslag heeft ze geen recht op een uitkering. Een officieel contract kunnen wij alleen bieden als wij een officiële status in Ethiopië hebben maar dat kan ter zijner tijd weer diverse andere perikelen geven waar wij als organisatie niet op zitten te wachten.

Hier komt bij dat het Ministerie van Onderwijs graag een extra gebouw willen voor nog meer kinderen les te geven, het budget voor een 3de lerares zou wel betaald worden vanuit het ministerie van Onderwijs. Voor ons het moment om ons terug te trekken uit deze kleuterschool. Sinds 2004 is er hard gewerkt het kleuteronderwijs toegankelijk te maken voor de kinderen van de Hamar, en met succes. Na 10 jaar is het tijd om dit project los te laten.

 

 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here