Kleuterschool, Turmi, Ethiopië

Kleuterschool, Turmi, Ethiopië

Turmi ligt in het uiterste zuiden van Ethiopië, vlak bij Dimeka. Hier woont de Hamar stam een natuurvolk met rijke tradities. Het kleuterschooltje in Turmi is in november 2003, met onze steun opgeknapt en heropend. In 2012 is het kleuteronderwijs overgenomen door de organisatie Save the Children uit Noorwegen.

 

De dorpen Turmi en Dimeka in het uiterste zuiden van Ethiopië (Zuid-Omo) aan de grens met Kenia en Sudan. Hier woont het Hamar-volk. Een natuurvolk dat nog gedeeltelijk leeft van ruilhandel. Een trotse stam met rijke tradities. Om zich te voeden proberen de mensen van de Hamar stam het uiterst droge land te bewerken en hoeden zij koeien. Hoewel het lijkt of de tijd hier honderden jaren heeft stilgestaan, is daar de afgelopen decennia verandering in gekomen. Invloeden van vooruitgang in techniek sijpelen ook hier langzaam door. Hier komt bij dat de Ethiopische overheid wetten voorschrijft, veranderingen invoert, zonder dat deze mensen hier enige invloed op kunnen uitoefenen. Vaak spreken de Hamar alleen de lokale niet geschreven taal en kunnen lezen en schrijven komt relatief weinig voor. Om, ook in de nabije toekomst, te kunnen overleven, wordt scholing steeds belangrijker. De Ethiopische Staat voorziet niet in kleuteronderwijs, zodat kleuteronderwijs alleen voor de rijkere kinderen is weggelegd.

De katholieke kerk in South Omo heeft begin jaren tachtig van de vorige eeuw twee kleuterschooltjes opgezet in Dimeka en Turmi en financieel ondersteund. Omdat de fondsen opdroogden heeft Kune Zuva eind 2003 besloten de financiering voor de schooltjes Dimeka en Turmi over te nemen, onder de voorwaarde dat minimaal 25% van de kinderen afkomstig dienen te zijn van de Hamar stam en dat zij indien de middelen ontoereikend zijn, gratis toegang hebben.

Eind 2003 heeft onze vrijwilligster Wilma Peters voor 5,5 maand in Dimeka gewoond om de gesloten en verwaarloosde school in Turmi weer op de rails te zetten en de schooltjes verder te begeleiden en te kijken hoe we efficiënter gebruik kunnen maken van de aanwezige kennis en middelen. Er is door de jaren heen geïnvesteerd in scholingsmateriaal aangeschaft, er zijn speeltuigen gerepareerd en het aantal kinderen dat naar de schooltjes gaat, groeit gestaag, met name het aantal Hamar-kinderen. Hier wordt een basis gelegd voor verdere scholing. Kinderen leren hier, naast de lokale taal ook de officiële voertaal in Ethiopië “Amhaars” en enkele woordjes Engels. Het blijkt uit onderzoek dat kinderen die deze kleuterschool hebben bezocht een fikse voorsprong hebben en houden op de lagere school: zij leren sneller en hebben betere schoolresultaten.

Voor de kleuterscholen in Ethiopië, die we sinds 2004 steunen, werken we aan een gefaseerde afbouw van de reguliere sponsoring. Wij streven ernaar dat de scholen, na langere tijd te zijn gesteund, op eigen benen gaan staan. Opstartkosten zoals als het opleiden van de leerkrachten of aanschaf van lesmateriaal worden door ons betaald. Streven is dat de gemeenschap op termijn de reguliere kosten als het salaris voor de onderwijzeressen voor haar rekening neemt. Onze doelstelling is “kleuteronderwijs toegankelijk maken voor alle kinderen”. Dat houdt in dat wij het lesgeld voor arme ouders soms blijven betalen.

Wij hebben een goede basis gelegd voor kleuteronderwijs in Turmi. Juist ook omdat het moeilijk is om in een uithoek als deze een gekwalificeerde lerares te vinden. Daarom heeft Kune Zuva gedurende de tijd dat zij deze school draaiende hield, twee vrouwen de mogelijkheid geboden om de ruim 1 jaar durende opleiding tot gekwalificeerd Montessori kleuterleidster te volgen. Hierna konden zij op één van "onze" kleuterscholen ervaring op doen.

In 2011 maakten vijftig kinderen (waarvan 21 Hamar) gebruik van deze school waardoor zij een betere start konden maken in het reguliere vervolgonderwijs.

In 2012 heeft de Noorse organisatie " Save the Children" zich op het zuiden van Ethiopië gestort met de opzet van de zogenaamde  Early Childhood Centers (ECC).  Een ECC richt zich speciaal op kinderen die geen kleuteronderwijs hebben gevolgd om ook hen voor te bereiden op het basisonderwijs. Het opzetten van  ECC’s is een positieve ontwikkeling. Hierdoor kunnen immers nog meer kinderen kansrijk doorstromen naar het basisonderwijs. Een nadeel is echter dat er niet wordt geïnvesteerd in goed gekwalificeerde onderwijzers, waardoor het uiteindelijke onderwijsniveau laag blijft. 

 

 

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here