Kleuterschool, Tsintsabis, Namibië

Kleuterschool, Tsintsabis, Namibië

In Tsintsabis, in het noorden van Namibië, wonen Hei//omn Bosjesmannen, een achtergestelde bevolkingsgroep. In 2006 heeft Kune Zuva  besloten een kleuterschool te openen en te voorzien van een gekwalificeerde onderwijzeres. Sinds 2008 wordt door nieuwe wetgeving de kleuterleidster door de overheid betaald. 

Doordat de Hei//omn een eigen taal hebben, terwijl Engels de officiële voertaal is, beginnen de kinderen al met een achterstand aan de lagere school. 

Vrijwel niemand maakt de lagere school af. Door kleuteronderwijs, wennen de 4- en 5-jarige kleuters alvast aan het schoolritme en komen in aanraking met de engelse taal. Een Duitse rotary club heeft destijds het schoolgebouw geheel opgeknapt, terwijl Kune Zuva de kleuterleidster heeft gefinancierd. Door nieuwe wetgeving wordt de kleuterleidster nu betaald door de overheid en is de taak van Kune Zuva volbracht.

Betty, de hoofdonderwijzeres en directrice, heeft door de jaren heen de school in Tsintsabis opgebouwd. Ze is begonnen met één klas (voor ons groep 3) en heeft elk jaar een groep toegevoegd. Uiteindelijk kunnen de kinderen 10 jaar onderwijs volgen in hun dorp. Om de middelbare school af te maken, moeten zij "op kamers" naar een grotere plaats.

In de hoogste klas (klas 10) zitten slechts enkele leerlingen. De meeste leerlingen verlaten de school eerder door diverse redenen. Uitbreiden met klas 11 en 12 heeft voor zo weinig leerlingen geen zin. Het percentage kinderen dat uitvalt, ligt ver boven het landelijke gemiddelde. Daarom is investeren in kleuteronderwijs, om zo een betere start te maken, waardoor meer kinderen succesvol de eerste 10 schooljaren kunnen doorlopen.

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here