Juni 2022:

In Dimeka, een stadje in Zuid Ethiopië circa 750 km van de hoofdstad Addis Ababa op een hoogte van 1100 meter boven zeeniveau wonen circa 10.000 mensen. De populatie groeit.  Mensen leven van handel, het verbouwen van gewassen of als ambtenaar.  De stad is bekend door zijn toerisme waar mensen de lokale bevolkingsgroepen komen "bezichtigen". 

 

Steeds meer kinderen in de kleuterleeftijd worden bedreigd door de negatieve invloed van armoede, ondervoeding en slechte leeromstandigheden. Jarenlang hebben wij daarom geholpen met goed kleuteronderwijs waar ook een maaltijd beschikbaar werd gesteld. Echter ondervoeding is vaak het gevolg van slecht uitgebalanceerde nutrienten. Het is een gegeven dat melk hier een positieve rol in speelt. Om dit project zelfvoorzienend te maken, is besloten melkkoeien aan te schaffen, passende behuizing te bouwen en in de opbouw van het project een betaalde kracht in te huren om de koeien optimaal te verzorgen. Op termijn zal hij betaalt moeten worden vanuit het project. 

 

De eerste resultaten zijn positief. 87 kinderen, waarvan 21 uit de Hamar stam, krijgen op dit moment twee keer per week melk. Op termijn gaan meer koeien melk geven en zal de hoeveelheid melk en ook het aantal kinderen verder worden uitgebouwd. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

September 2021:

Tien jaar lang hebben wij kleuteronderwijs bij de Hamar in Zuid-Ethiopië gesteund. Dit om de kinderen van dit natuurvolk een betere start binnen het scholingssysteem te geven. Jarenlang hebben we ook jonge dames opgeleid tot gekwalificeerde kleuterleidsters . Echter doordat het een erg afgelegen gebied is, is het moeilijk om kleuterleidsters daar te behouden. Hoe mooi is het dan dat we nu de eerste dame uit dit gebied afgelopen maand is afgestudeerd als Montessori Kleuterleidster, Alemade kan nu direct aan het werk binnen haar eigen bevolkingsgroep. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Maart 2021:

Rotary Amersfoort heeft toegezegd Kune Zuva met maar liefst twee projecten verder op weg te helpen.

Dit jaar steunen ze met een basisbudget het werk van de Tanzaniaanse Esther  die zich inzet om Maasai-meisjes te behoeden voor kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en besnijdenis (= FGM). Super belangrijk werk, en voor Esther de mogelijkheid om haar project echt van de grond te krijgen.

Ook kleuterschool Chikowa kan op steun rekenen. Deze school op het platteland van Malawi levert na de bouw in 2016, door mismanagement ,niet echt het gewenste resultaat. Met behulp van een gekwalificeerde kleuterleidster, toepasbaar leermateriaal en een lik verf krijgt dit schooltje een nieuwe start. 

Gepubliceerd in Acties

In 2021 is een start gemaakt om het niveau van het onderwijs op de Chikowa kleuterschool op een hoger plan te krijgen, door zowel een gekwalificeerde kleuterleider aan te trekken, als te zorgen voor educatieve materialen en een kleurrijke inrichting. In 2022 is een schooltuin aangelegd. 

Gepubliceerd in Scholen

Maart 2019:

Sinds 2004 helpen wij jonge vrouwen met een officiele Montessori opleiding tot kleuterleidster. In de begin jaren deden zij daarna ervaring op in de door ons ondersteunde kleuterscholen in Turmi en Dimeka. Op deze wijze zorgden wij, op deze zeer afgelegen plaatsen, voor gekwalificeerde onderwijzeressen. Zij konden daar onder de juiste begeleiding de nodige ervaring opdoen.

Eén van de onderwijzeressen is een paar jaar geleden haar eigen Montesori school in een arm plattelandsgebied in het bergdorp Chencha gestart. Chencha ligt in zuiderlijk Ethiopië op circa 3000 meter boven zeeniveau, waardoor het in de regentijd heel koud en nat is. 

De school heeft een tekort aan van alles: er is geen veilig toilet, geen leidingwater, geen verwarming, geen matjes voor de kinderen om op te zitten en geen speelmaterialen. De kinderen zitten op de koude houten vloer in hun jasjes of truien op een stuk plastic. Het toilet was tot zeer recent heel gevaarlijk. Als de kinderen een misstap deden, vielen ze 1,5 meter naar beneden. Maar het schooltje heeft twee hele gedreven onderwijzeressen die dagelijks meer dan 100 kinderen de beginselen van onderwijs bijbrengen door middel van de Montesori methode. De kinderen hebben het dan ook zichtbaar naar hun zin op dit schooltje.

Het meest urgente was voor ons het toilet, dit is recent met onze ondersteuning gebouwd.Ook is de school met onze hulp opgeknapt met voor zitkleden, gordijnen voor de ramen en om de twee klaslokalen "fysiek" van elkaar te scheiden en speelmateriaal.

pP termijn hopen we nog fondsen te vinden voor buitenspeelmateriaal. De schommels en glijbaan zijn in zeer slechte staat en moeten dringend worden vervangen. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Maart 2014:

Een volle doos met rekenrekjes en "klokken"  is aangekomen in Lodwar, Turkana, Kenia. In Nederland overbodig, in Turkana gereed voor een tweede leven!

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Februari 2014:

Had deze Ethiopische kleuterschool een paar jaar geleden nog leuk speelgoed, lesmateriaal en bijvoorbeeld matrasjes voor het middagdutje: van dit alles is na enkele jaren intensief gebruik niets meer over. De buiten speeltoestellen zijn grotendeels doorgeroest en de school heeft ook geen beschikking over stromend water. De nood is dus opnieuw hoog, aan werkelijk alles is behoefte.
Op dit moment telt het schooltje 85 leerlingen, waarvan 5 leerlingen met een verstandelijke beperking. Kune Zuva hoopt mw Kassech dit jaar opnieuw een financiële bijdrage te kunnen geven om haar schooltje van de noodzakelijke leer- en speelmiddelen te voorzien. In de toekomst zullen we krititsch blijven kijken of verdere steun zinvol is of dat de situatie zich zodanig ontwikkelt dat nieuwe leerlingen te zijner tijd naar een gewone overheidskleuterschool kunnen gaan.

 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

19 december 2013: Doos met spullen voor de kleuters is aangekomen in Turkana, Kenia en in ontvangst genomen. Engelstalige leerboeken, plastic dieren, clicks, stapelbekers, puzzels enzovoort. Allemaal blije gezichten.

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Augustus 2013:

Kare Edome een centrum in Turkana wat meer dan 70 kinderen in de leeftijd van 3 - 8 jaar van eten voorziet in de leeftijd van 3 – 8 jaar werd met sluiting bedreigd. Daarnaast wordt ook een basis gelegd voor onderwijs. De nederlandse trainer & musicus Krijn Koetsveld heeft aangeboden de maandelijks kosten voor dit centrum te dekken. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Mei 2013:

In Kukubukatebu, Borana, Ethiopië zijn zonnepanelen geplaatst, hierdoor kan bij zonsondergang een begin worden gemaakt met kleuteronderwijs. Maar ook de volwassenen willen leren lezen en schrijven. Zij zijn het zat om brieven altijd door anderen te moeten laten schrijven en lezen. 

Gepubliceerd in Laatste nieuws

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here