Middelen

Stichting Kune Zuva werft op diverse manieren fondsen om haar projecten ten uitvoer te brengen. De bestuursleden en diverse vrijwilligers werken zonder vergoeding. Als de projecten worden bezocht is dat op eigen kosten.

De stichting maakt gebruik van lokale contactpersonen c.q. organisaties. Dit om er ter plaatse voor te zorgen dat de beschikbaar gestelde middelen optimaal worden aangewend. Hierdoor wordt gezorgd dat giften nagenoeg geheel ten goede komen aan de gekozen projecten.

 

Infographic

uitsnede infographic Kune Zuva

Voor Stichting Kune Zuva is een infographic ontworpen die op een speelse en beeldende wijze vertelt waar stichting Kune Zuva voor staat en wat de stichting kan bewerkstelligen, mede dankzij de steun van de sponsoren en de donaties. Ieder jaar wordt deze infographic geupdate.
(Ontwerp infographic: Mila Marketing)

 

Bekijk de infographic van 2020 in origineel formaat

 

Projecten

Kenmerkend aan de huidige projecten is dat ze zijn gericht op individuen, en kleine groepen. Samen met deze personen is gekeken naar de beste manier om hen behulpzaam te zijn.

In Zimbabwe is al in 1993, lang voor oprichting van de stichting begonnen met een scholingsproject. Langzaam is dit uitgebreid. Vlak na oprichting van de stichting in 2000 is een proefproject gestart met vier straatjongeren. Dit is een leerzaam traject geweest voor zowel de bestuursleden als de contactpersoon ter plaatse. De conclusie is echter wel dat wij, in onze huidige opzet, niet in staat zijn die intensieve begeleiding te geven die nodig is om straatkinderen definitief van de straat te halen.

Langzaam door succesvolle maar ook enkele minder succesvolle projecten ontgroeit onze stichting haar pioniersfase. We varen steeds meer onze eigen koers. Naast de individuele steun aan diverse soorten studenten, is de steun aan kleine scholen een steeds belangrijker deel van ons werk. Ook blijft het verstrekken van middelen (in de vorm van geld, training, materialen enz.) om blijvend zelf een inkomen te kunnen genereren een belangrijk aandachtsgebied voor onze stichting. Nieuwe projecten hebben onder andere betrekking op economische en sociale integratie van de zwakkeren in de samenleving.

Contact

Kunezuva Facbook
   

Steun Kune Zuva

  • donaties naar IBAN NL89 INGB 000 5837915
    Swift/BIC Code INGBNL2A
  • het attent maken van anderen op onze stichting
  • het aanbieden van arbeid c.q. tijd
  • het initiëren en uitwerken van creatieve ideeën.

ANBIN.B. Stichting Kune Zuva is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen, erfstellingen en lijfrentetermijnen aftrekbaar zijn voor de gever indien aan bepaalde regels wordt voldaan.

 

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen op info@kunezuva.nl.

Archief nieuwsbrief

U kunt de nieuwsbrieven hier downloaden en bekijken / You can download and view the yearly newsletter here